omurilik.gen.tr https://www.omurilik.gen.tr Omurilik Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, omurilik.gen.tr Sun, 25 Jan 2015 00:00:00 +0000 Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Omurilik https://www.omurilik.gen.tr/omurilik.html Fri, 09 Nov 2018 17:47:36 +0000 Omurilik, beyin sapından kuyruk sokumuna kadar uzanan ve omurga içinde boylu boyunca bir kanal içeren merkezi sinir sisteminin en önemli parçalarından biri olan bölgeye omurilik adı verilir. Üst tarafında omurilik soğanı ile Omurilik, beyin sapından kuyruk sokumuna kadar uzanan ve omurga içinde boylu boyunca bir kanal içeren merkezi sinir sisteminin en önemli parçalarından biri olan bölgeye omurilik adı verilir. Üst tarafında omurilik soğanı ile birleşirken alt tarafta da bir koni şeklini alarak sonlanır. Üzerinde örümceğe bezeyen ve dıştan içe doğru sertleşen ince bir zarla çevrilidir. 1 cm çapında oluk yalaşık 45 cm uzunluğundadır. 

Omuriliğin Özellikleri
 • Omuriliğin dış tarafında ak bir madde bulunurken iç tarafında ise boz bir madde bulunur. Bu maddeler omuriliğin boynuzları olarak da adlandırılabilir. 2 önde 2 de arkada olmak üzere omuriliğin üzerinde toplan 4 tane boynuz bulunmaktadır. 
 • Ön tarafta bulunan boynuzlar motor sinirleri ile alakalı iken arka tarafta bulunan sinirler ise his sinirleri ile ilgili olup bu hislerin sinirlere iletilmesinde rol oynar. 
 • Yaklaşık olarak 30 kg olan omurilik, 44-50 cm arası bir uzunluğa sahiptir. Ayrıca omuriliğin kalınlığı her yerinde aynı değildir. Özellikle omuriliğin üzerindeki iki bölgede iki şişlik vardır ve bu şişliklerden alt ve üst taraftaki organlara sinirlerin iletimi sağlanır. 
 • Duyusal sinirler omurilikte çaprazlama yaparak beyne ulaşır. Örneğin, vücudumuzun sol tarafından gelen bir duyusal sinir omurilik zarından geçerek beynin sağ yarım küresine ulaşır. 
 • 33 omurun oluşturduğu omurilik, beyne benzer bir şekilde üç katlı bir zar ile çevrilidir. Zar ile omurilik arasında, omuriliğe gelen darbelerden bizi koruyan omurilik sıvısı bulunmaktadır. 
 • Omurilik içerisinde sağ ve soldan gelen 31 çift motor ve duyu sinleri bulunmaktadır. Bu motor ve duyu sinirlerini bir araya getiren ara nöronlar da omurilik içerisinde bulunmaktadır. 

Omuriliğin Görevleri Nelerdir
 1. Çevreden gelen bir uyartı karşısında istemsiz ve otomatik bir şekilde yapılan davranışlara refleks adı verilmektedir. Dışarıdan gelen uyartıları omurilik, impulslar sayesinde çevresel sinir sistemine gönderir. Beyinden gelen sinyalleri ise impulslar ile tekrar gerekli organa ileten omurilik, reflekslerimizin yönetimini ve kontrol edilmesini sağlar. 
 2. Vücudumuzun gövde kısmını, kolları ve bacaklardaki reflekslerin kontrolünü sağlar.
 3. Sürekli tekrarladığımız hareketler il önce beyin tarafından kontrol edilir. Daha sonra alışkanlık haline gelen bu hareketler için kontrolü omurilik sistemi ele alır. Eğer bu alışkanlıklarda bir problem oluşursa beyin tekrardan omurilikten görevi alır. Örneğin, sıcak bir yere dokunduğumuzda elimizi çekmek gibi.
 4. Eğer morfin alınmışsa bu sinir iletimi omurilik tarafından sağlanmaz. Örneğin ameliyatlarda bölgenin uyuşturulması gibi.
 5. Omurilik, beynin görevi olan bazı alışkanlıkları kontrol eder ve omurilik de beyin tarafından yönlendirilir. Mesela normalde elimize batan bir iğne olduğunda refleks olarak elimizi çekeriz, bunu omurilik sağlar. Ancak bir kan verme durumunda elimizi çekmeyiz çünkü buradaki refleksi sağlayan omuriliği beyin kontrol etmektedir. 
]]>
Omurilik Tümörü https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-tumoru.html Sat, 10 Nov 2018 17:18:33 +0000 Omurilik Tümörü, Omuriliği oluşturan kemiklerde veya sinir ya da diğer yumuşak dokularda meydana gelen tümörlerdir. Omurilik tümörünün çeşidi olan Pimer tümörler, omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tü Omurilik Tümörü, Omuriliği oluşturan kemiklerde veya sinir ya da diğer yumuşak dokularda meydana gelen tümörlerdir. Omurilik tümörünün çeşidi olan Pimer tümörler, omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir. Tümörlerin bir diğerleri de ekstradural (omürilik zarının dışında olanlar), intradural ekstrameduller (omurilik zarı ile omurilik arasında olanlar) ve intrameduller (omuriliğin içinde olan) şeklinde ayrılır. Omurilik tümörünün tam sebebi bilinmemektedir. Genetik faktörler, radyasyon, kimyasal ajanlar, virüsler bu tümörün meydana gelmesinde risk faktörleridir. Özellikle başka organlardan yayılan kanserlerin neden olma ihtimali yüksektir.

Omurilik Tümörü Belirtileri

Omurilik tümörleri bel, sırt ve boyun bölgesindeki yerleşim yerine göre bulgu verirler. En çok rastlanan bulgu ağrıdır ve genellikle sırt ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle bu ağrılar dinlenmekle geçmez ve geceleri daha şiddetlenir. Tümör boyun bölgesinde ve tümör kaynaklı bası varsa, hem bacaklarda hem de kollarda uyuşma hissi ve güç kaybı görülebilir. Sırt ve bel bölgesinde tümör bulunuyorsa sadece bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve yürüyememe gibi bulgular görülebilir. Omurilik tümörlerinde bağırsak ve mesane kontrolü de bozulabilir. Dışkı kontrolünü sağlayamama, idrar kaçırma, cinsel fonksiyon kaybı meydana gelebilir. Bazı tümörlerde basının derecesine bağlı olarak güçsüzlük 1-2 gün içinde çok hızlı ilerleme göstereceği gibi bazende güçsüzlük çok yavaş ilerleme gösterebilir.

Omurilik Tümörü Tanısı

omurilik tümörlerinin geneli iyi huylu tümörlerden oluşmaktadır. Kişiye, nörolojik muayene yapıldıktan sonra radyolojik görüntüleme tanıda esastır. Muayene sonuçlarına göre omuriliğin hangi seviyesinden şüphe duyuluyorsa buraya yönelik radyolojik tetkikler uygulanır. Bilgisayarlı tomografi, direk grafiler, manyetik rezonans görüntüleme, kemik sintingrafisi, anjiografi tanıda kullanılan yöntemlerdir.

Omurilik Tümörü Tedavi 

Omurilik tümörlerinde tanıya yönelik gerekli işlemler yapıldıktan sonra tümörün bulunduğu yeri ve tipi tespit edilerek, uygun tedavi seçenekleri belirlenir. Tümörün bulunduğu yere ve tipine göre cerrahi girişim, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi gibi tedavi yöntemleri tek ya da bir arada kullanılabilir.
 • Cerrahi tedavi; Omurilik tümörlerinin genelinde cerrahi tedavi esastır. Son dönemlerde görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ile bu tümörlerin tanısın kolaylaşması ve özellikle cerrahide mikroskobun kullanılması ile tedavide başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Mikrocerrahi teknikler ile omurilik zarı içerisinde bulunan iyi huylu tümörler bütün olarak kolaylıkla çıkarılmaktadır. Omuriliğin içerisinde bulunan tümörler yaygın değil ise yine mikrocerrahi yöntemler ile çıkarılmaktadır.
 • Radyoterapi; Omurilik tümörlerin hemen hemen hepsi radyasyona duyarlıdır. Bu sebep ile cerrahi girişim öncesi ve sonrası dönemde bu tümörlere radyoterapi uygulanmaktadır. Özellikle tanısı konulmuş ve patolojik tiplenmesi yapılmış tümörlerde ameliyat sonrası erken dönem radyoterapi uygulanabilmektedir.
 • Kemoterapi; Bu yöntem diğer tedavi yöntemlerine destek olarak, tümöre yönelik kimyasal maddeler verilerek, tümörün küçültülmesi esasına dayanır.
]]>
Omurilik Pili https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-pili.html Sun, 11 Nov 2018 16:04:30 +0000 Omurilik pili, omurilik kafa tabanından kuyruk sokumunda kadar uzayan bir yapıya sahiptir. Omurganın içerisinde parmak kalınlığında bir yapı vardır ve buradan geçer. Vücutta bir elektrik sistemi gibi çalışır. Vücudun sağ ve s Omurilik pili, omurilik kafa tabanından kuyruk sokumunda kadar uzayan bir yapıya sahiptir. Omurganın içerisinde parmak kalınlığında bir yapı vardır ve buradan geçer. Vücutta bir elektrik sistemi gibi çalışır. Vücudun sağ ve sol taraflarına sinirleri verir. Vücuda gelen uyarıcılar sinirler aracılığıyla omuriliğe oradanda beyne iletilir. Omuriliğe gelen ağrılı uyaranlar beyne geçmek istediklerinde omurilik buna izin vermez, fakat ağrının şiddeti artınca omurilikten beyne geçer. Bu olaylar sonucu omurilik pilleri geliştirilmiştir. Omurilik bölgelerine yerleştirilen pillerin amacı da sürekli uyaranlar gönderip omuriliklerin ve beynin ağrıyı algılamasını engellemeye çalışmaktır. Omurilik vücutta kendisine bir harita çizer. Çizilen bu haritaya dermatom denir. Dermatoma bakıldığında vücudun hangi bölgesine hangi sinir kökünün ulaştığını gösterir. Bu bölgeye öncelikle geçici bir elektrot yerleştirilir ve ağrının nerden geldiğini nereye gittiğini, sebep olduğu hasarların sinyalini gönderir. Bu aşamada hastanın ağrılarının yarısı azalır. Bu azalma olur ve olumlu gelişme gösterirse küçük bir cerrahi operasyon ile kalp piline benzer bir aygıt bu elektrot ile birleştirilir ve cilt altına yerleştirilir. Omurilik pilleri beş yıllık bir süre ile çalışır. Beş yılın sonunda elektrota bağlı pil değiştirilir.

Omurilik pili, omurilik pili genellikle bir kaç kez bel fıtığı ameliyatı geçirmiş ve o bölgede yapışmaların meydana geldiği hastalara yerleştirilir. Omurilik yaralanması sonunda felç durumu geçiren ve şiddetli ağrıları devam eden kişilere, damarlarında şiddetli ağrı olan kişilere, kol veya bacağı kesilen kişilere takılır. Omurilik pili yerleştirilmeden önce doktorumuza kullandığımız ilaçlar hakkında bilgi vermeliyiz gerekli görüldüğünde doktor bu ilaçların kullanılıp kullanılmaması konusunda bize bilgi verecektir. Müdahale öncesi laboratuvar tetkikleri, bilgisayarlı tomografi sonuçlarımızın yanımızda olması gerekir. İşlem öncesi son dört saat su ve gıda alımı yasaklanır. İşlem sırasında anestezi uygulandığı için refakatçi bir kimse ile gelmeniz önerilir. Ameliyat öncesi ve sonrası uzun bir süreçtir bu durumu psikolojik olarakta hazırlanmamız gerekir, çünkü takılacak pil ömür boyu üzerimizde taşınacaktır. Pil takılırken de ağrılı bir dönem yaşanabilir çünkü hastaya lokal anestezi verilir ve hasta uyanık olur. Hastanın elektrotları ağrılı bölgede hissetmesi gerekir. Bu nedenle diğer cerrahi işlemlere göre daha ağrılı bir süreçtir. 

Omurilik Pili
Omurilik pili, omurilik pili takılma işlemi başarıyla tamamlanınca hastanın yaşama kalitesini iyi düzeyde geliştirir ve hastayı rahatlatır, ağrıları hafifler. Fakat bu yöntemin avantajı kadar dezavantajı da vardır. Hastanın sürekli doktor kontrolünde olması gerekiyor bu da doğal olarak hem maddi hem manevi olarak hastayı sarsacaktır. Bazen elektrot yerinden oynayabilir ve yerinin düzeltilmesi gerekir. Çok pahalı bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle öncesi ve sonrası diye iyice araştırılmalı ve o şekilde karar verilmelidir.
]]>
Omurilik Yapısı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-yapisi.html Sun, 11 Nov 2018 23:17:54 +0000 Omurilik yapısı, Omurilik, omurga adı verilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezi sinir sisteminin en önemli yapılarından biridir. Omurilik yapısı, Omurilik, omurga adı verilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezi sinir sisteminin en önemli yapılarından biridir.

Omurilik, beynin bir uzantısını oluşturur ve meninks adı verilen bir zarla örtülüdür. Bu yapının yan yüzlerindeki ön ve arka kökte yer alan sinirler birleşerek spinal adı verilen omurlar arası deliklerden 31 çift şeklinde çıkmaktadır. Bu 31 adet sinir motor ve duyu sinirleridir. Ön kök yapısının içinde kas ve diğer organlara hareket emri veren lifler, arka kök yapısında ise dokunma, ağrı veya temas gibi hisleri barındıran lifler yer alır.
Omuriliği oluşturan arka kökler içerisinde bulunan şişlikler, omurganın yanlarına sinir sistemi türlerinden birisi olan sempatik sinir sistemi düğümlerini oluşturmaktadır.

Omurilik 33 adet omur kemiğinin üst üste sıralanması ile oluşan ve üzeri beyin yapısında olduğu gibi üç adet zarla çevrili olan, vücut iskelet sisteminin ve merkezi sinir sisteminin en önemli parçalarından biri olan yapıdır. Bu sistemin genel görevi, baş göğüs ve karnımızda bulunan organları taşımaktır. Baş ve gövde hareketlerinin sağlanması omurilik ile gerçekleşmektedir. Ayrıca dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı da vücudumuzu korumaktadır. Bu durumda omuriliğin iki temel işlevi; hareket ve korumadır.

Omurilik Yapısı
Omurilik içerisinde omur kemiklerini birbirine bağlayan diskler bulunmaktadır. Bu diskler omurga sistemi içerisinde 23 adettir. Diskler, vücutta meydana gelebilecek basınç durumunda bu basıncı azaltarak omurga sistemine dengeli bir şekilde dağıtır. Diskler ile omurga sistemi esneme özelliği kazanır.

Omurilik yapısı dışta ak madde ve içte H şeklinde boz bir maddeden oluşmaktadır. Üzerinde ise saçak biçiminde sinirler vardır. Ak madde miyelinli sinirlerden, boz madde ise miyelinsiz sinirlerden meydana gelir. Omuriliği sarsıntıya karşı koruyan ve darbelere karşı savunma merkezi oluşturan beyin - omurilik sıvısı (BOS) omurlar arasında yer alır. 

Omuriliğin iç kısmı gri maddeden yani sinir hücre gövdelerinden, dış kısmı ise sinir liflerinden yani ak maddelerden meydana gelmiştir. Boz madde ak madde içinde kelebeğe benzer bir yapıya sahiptir. Ak madde adı verilen bu maddenin renginin beyaz olmasının nedeni aksonun içerdiği miyelin kılıflarıdır. Boz madde adı verilen omuriliğinin iç kısmını oluşturan maddenin sağ ve sol yanlarında ön, arka ve yan boynozcuk olarak adlandırılan üç kısım bulunur.

Bu boynozcukların görevleri;
 • Ön Boynozcuk, diğer adı ventral kök olan bu yapı motor nöronları içerir.
 • Arka Boynozcuk, diğer adı dorsal kök olan bu yapı duyu nöronları içerir.
 • Yan Boynozcuk, otonom sinir sisteminin merkezlerinin içerir.
Omuriliğin yapısını oluşturan kemiklere omur adı verilir. Bu omurların önemlileri;
 • Omur cismi
 • Faset çıkıntılar
 • Pedikül
 • Spinoz çıkıntısı
 • Lamina
 • Transfer çıkıntı
]]>
Omurilik Hastalıkları https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-hastaliklari.html Mon, 12 Nov 2018 08:27:59 +0000 Omurilik hastalıkları, inan vücudunda yer alan her yapının vücut fonksiyonları için ayrı ayrı görevleri vardır. Bu yapılardan birkaç tanesi vücudun kilit noktaları arasındadır. Bu kilit noktalarından biri de omu Omurilik hastalıkları, inan vücudunda yer alan her yapının vücut fonksiyonları için ayrı ayrı görevleri vardır. Bu yapılardan birkaç tanesi vücudun kilit noktaları arasındadır. Bu kilit noktalarından biri de omuriliktir. Omurilik, merkezi sinir sisteminde omurga kanalında yer alır ve omurgadan kısadır. 1 santim kalınlığı ve 40 santim uzunluğunda olan bir yapıdır. Günlük olarak gerçekleştirilen refleksler tamamen omurilik ile alakalıdır. Çevresel sinir sistemi ve beyin arasındaki ilişkiyi sağlar, beyinden iletilen komutlara kas ve iç salgı bezlerine ulaştırır, devamlı gerçekleştirilen hareketler ilk olarak beyin denetiminden geçer, ardından bu görevi omurilik üstlenir. Omurilikte gerçekleşen bazı problemler bölgede sağlık sorunlarının gelişmesine yol açar.

Omurilik Hastalıkları

Omurilik İltihabı: Sistemik rahatsızlıklar, damar problemleri ve bazı enfeksiyon türleri omurilikte iltihap gelişmesine yol açabilir. Grip, kızamık, su çiçeği, kuduz, idrar yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu gibi farklı enfeksiyon türleri beyin zarı yolu ile omuriliğe kadar ulaşabilir. Bu durumda omurilik iltihabı gelişir. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, yaşlılarda, çocuklarda, romatizma hastalarında ve dolaşım ile alakalı problem yaşayan kişilerde de omurilik iltihabı görülme olasılığı vardır.

Omurilik İltihabı Belirtileri

 • Kol ve bacaklarda güç kaybı
 • İdrar tutamama
 • Zonklayıcı ağrı
 • Kol ve bacak krampları
 • Yürüme bozukluğu
 • Denge bozukluğu olarak sıralanabilir.

Omurilik İltihabı Teşhis Ve Tedavi

Diğer hastalıklarda olduğu gibi omurilik iltihabında da hasta öyküsü çok önemlidir. Hastanın şikayetlerine göre gerekli tetkikler yapılır. Yapılan tetkikler sonunda omurilikte iltihap tespit edilmişse tedavi için zaman kaybedilmemelidir. Omurilik iltihabı okut olarak gerçekleşiyorsa bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bir tedavi tercih edilmelidir. Ayrıca ilaç tedavisi ile sorun kontrol altına alınabilir. Bazı durumlarda dokuda ödem oluşabilir. Ödemi yok etmek için kortizon tedavisi uygun görülebilir. Akut iltihap tedavisinde geç kalınmışsa ölüm riski açığa çıkabilir. Hasta akut evreyi atlattıktan sonra kronik evreye geçebilir. Bu evrede fizik tedavi ve ilaç tedavisi uygulanır.

Omurilik Hastalıkları

Omurilik Tümörü: Omurilikte oluşan tümörler birincil ve ikincil olmak üzere iki grupta incelenir. Birincil tümörler tamamen omurgayı oluşturan yapılar ile alakalıdır. İkincil tümörler ise vücudun aşka bir yerinde oluşan ve omuriliğe kadar sıçrayan metastatik tümörlerdir.

Omurilik Tümörü Belirtileri

Omurilik tümörü yerleşim gösterdiği alana göre farklı şekillerde belirti gösterebilir. Fakat en çok rastlanan belirti, sırt ağrısıdır. Oluşan ağrı dinlenme ile geçecek özellikte değildir. Ağrı genellikle yaygın olur. Sırt ağrısına karın ağrısı eşlik edebilir. Bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçırma, uyuşukluk gibi belirtiler tümörün yerine göre farklılık gösterir.

Omurilik Tümöründe Tanı Ve Tedavi

Omurilik tümöründe en önemli belirti ağrı olduğu için hasta ağrı şikayeti ile doktora başvurur. Hastanın hikayesi dinlendikten sonra tanı yapabilmek için gerekli tetkikler yapılır. Tanı için en önemli tetkik radyolojik görüntüleme yöntemidir. Tümör tespit edildikten sonra tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu ayırt edilmelidir. Tedavide ise cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler tek başına kullanılacağı gibi birlikte de kullanılabilir.

Diğer Omurilik Hastalıkları

Pediatrik Spinal Hastalıklar: Doğumsal olarak omurilik anormallikleri olarak tanımlanabilir. Omurilik kanalının kayması, sinirlerin dışarı taşması gibi omurilik içinde yaşanabilecek hastalıklardır. Tanıda çok yönlü olmak ve hassas bir tedavi uygulamak gerekir.

]]> Omurilik Anatomisi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-anatomisi.html Mon, 12 Nov 2018 15:33:54 +0000 Omurilik anatomisi, Genel olarak üç bölümde incelenen omurilik yapısı oldukça karışık aynı zamanda sistemli bir anatomiye sahiptir. Bu bölümlerde yedi adet boyun, 12 adet sırt ve bel omuru bulunur. Bel omurlarının altında omur Omurilik anatomisi, Genel olarak üç bölümde incelenen omurilik yapısı oldukça karışık aynı zamanda sistemli bir anatomiye sahiptir. Bu bölümlerde yedi adet boyun, 12 adet sırt ve bel omuru bulunur. Bel omurlarının altında omurga yapısına ait sakrum kemiği ve onun altında ise omurga kökenine sahip kuyruk sokumu kemiği vardır.


Her omur alt ve üstte toplam dört adet faset eklem ile birbirine bağlanır. Bu sistem ile omurganın sabitliği sağlanmış olur. Gövde ve laniaların arasındaki boşluktan sinir kökleri çıkar ve bu sinir kökleri 31 adettir. Altta bulunan dört bel omurundan çıkan sinir köklerinin bazıları siyatik sinirleri meydana getirir. Bu siyatik sinirler kalçanın orta kısmından uzantı şeklinde çıkar ve bacağın orta hattı boyunca aşağı kadar iner.

Omurga vücudun dik durmasını sağlayan ve omuriliğin korunmasını sağlayan kemik zinciri sistemine verilen addır. Bu sistem 33 adet kemikten ve kemiklerin arasında bulunan disklerden meydana gelmektedir. Bu 33 adet kemikten her birine vertebra yani omur adı verilir.Bu omurların bulundukları yere göre şekilleri değişiklik göstermekle birlikte genel anatomileri aynıdır.  Omur kemiklerinin bir araya gelerek oluşturduğu omurga, organların bütün motor faaliyetlerini ve duyu faaliyetlerinin omurilik tarafından yaptırılmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

Omurga kemikleri yani omurlar bulundukları yere göre aldıkları şekil bakımından beş grupta incelenir;

Cervikal Vertebraları, kafatası bitim noktasından başlayıp ense köküne kadar uzanan boyun bölgesinde bulunan 7 adet omurdur. Bu omurlar, hareket ve duyu faaliyetlerinin omurilik tarafından kontrol edildiği bölgedir. Bu bölgede meydana gelebilecek hasar sonucu vücudun kollar ve aşağısında kalan bölgeleri felç olmaktadır.

Omurilik Anatomisi
Torakal Vertebraları, Ense kökünden başlayıp kaburgaların omurgayla birleştiği noktaya kadar olan ve gövde bölgesine ait motor ve duyuları kontrol eden 12 adet omurdur. Bu bölgede hasar meydana gelmesi ayaklar ve genital bölge üzerindeki kontrolü ortadan kaldırmaktadır.

Lomber Vertebraları, torakal vertebraları sonra bel bölgesini tutan 5 adet omurgadan oluşan omurilik bölgesine verilen addır. Bu bölgede meydana gelebilecek hasar bacaklar ve aşağısını felç bırakacaktır.

Sakral Vertebraları, Kuyruk sokumu bölgesinde bulunan ve 5 adet omurgadan oluşan kısma verilen addır. Ayakları ve genital bölge işlevlerini kontrol eden bu bölge de meydana gelebilecek bir hasar bu işlevlerin son bulmasına neden olmaktadır.

Coxygeal Vertebraları, kuyruk sokumunun uç kısmında ve birbirine yapışmış halde bulunan 3-4 adet olan omurgaya verilen addır. Bu omurlar tek başlarına bir bölgeyi kontrol etmezler ve burada yaşanacak hasarlar hayati önem taşımazlar. Bu bölgede oluşan hasarlar ayak fonksiyonlarında bozulmalara neden olabilir.

Omurgalar arasında bulunan diskler ise omuriliğe esneklik kazandırır ve kemiklerin aşınmasını önler. Bunların yanı sıra omurga her taraftan onu saran ve ligaman adı verilen bağ dokularıyla sıkı sıkıya sarılmıştır.

Bu yapılarla birlikte bir bütünlük oluşturan omurga sisteminin temel görevi beyin-omurilik sıvısını korumaktır.
]]>
Omurilik Daralması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-daralmasi.html Mon, 12 Nov 2018 16:39:38 +0000 Omurilik daralması, omurilik, omur gövdelerinin arkasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen arka kısmında başlayarak aşağıya uzanır. Omurgada boyun, göğüs, bel ve sakral bölge olmak üzere dört ayrı om Omurilik daralması, omurilik, omur gövdelerinin arkasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen arka kısmında başlayarak aşağıya uzanır. Omurgada boyun, göğüs, bel ve sakral bölge olmak üzere dört ayrı omur gurubu vardır. Omurilik kanalı daralması daha çok bel ve boyun bölgesinde görülür. Bel bölgesinde beş adet omur vardır. Bu bölge beden ağırlığının en çok yoğunlaştığı omurga bölgesidir. Burada yer alan diğer anatomik oluşumlar; omurlar arasında bulunan disk (bel fıtığı bu yapıdan oluşur), omurların birbirleriyle eklem yaptığı faset eklemler, omurların gövdesinin arkasından geçen kuvvetli bağ dokusu ve omurilik kesesi arkasında yer alan sarı bağdır.

Omurilik kanal daralması; bel bölgesinde bulunan dokuların zaman içerisinde kalınlaşarak kireçlenmesi ve omuriliğin geçtiği kanalı daraltması ile oluşur. Genellikle hareketsizlik sonucu meydana gelen bu rahatsızlığa. ağır iş temposu ve fazla kilo da sebep olabiliyor. En çok ellili yaşlardan sonra görülmeye başlanan omurilik daralması, erken tedavi edilmezse hastanın yaşam kalitesini düşürebiliyor ve onu yatağa mahkum edebiliyor.

Omurilik kanalındaki daralma, doğuştan yada sonrada olma sebeplerle olabilir. Rahatsızlık daha çok egzersiz yapmama ve hareketsizlik sonucu meydana gelir. Bunların yanı sıra ağır işte çalışmak, fazla kilo almak, sigara kullanımı, yaşlanmaya bağlı omurilikte oluşan kireçlenmeler, artrit, bel fıtığı, skolyoz, ve genetik faktörler gibi nedenlerde omurilik daralmasına sebep olabilir. 

Omurilik Daralması
Daralma bütün omurga kanalında olabileceği gibi sadece belli bir bölgede de görülebilir. Boyun bölgesindeki daralma omurilik hasarına neden olabilir ve hastada denge problemi yaratabilir. Bel bölgesindeki daralmaya bağlı olarak bacak ağrısı, bel ağrısı, bacaklarda güçsüzlük ve uyuşukluk gibi belirtiler görülebilir. Bacaklardaki bu ağrılar tipik olarak kalçadan başlar ve diz bölgesine kadar yayılır. Bazı durumlarda tüm bacağa yayılabilir, tek veya iki taraflı olabilir. Ağrılar ayakta durunca ve yürüyünce şiddetlenir. Aynı şekilde oturmak, çömelmek veya yatmak gibi değişiklikleri de ağrıya sebep olabilir. Omurilik kanal çapı genişlediği için hastalar öne eğilerek yürürler. Oturulduğunda ağrının geçmesi ise omurga kanalı daralması için çok normal bir bulgudur.
Hastalığın ilerlediği durumlarda sakral kök tutulmasına bağlı olarak idrar ve gaita kaçırması olabilir. Boyundaki omurilik kanalı daralmasına bağlı olarak her iki kolda ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve denge bozukluğu görülebilir. Omurilik daralması sonucu oluşan hasar kalıcı olabilir ve hastanın denge problemi düzelmeye bilir.

Tedavi seçenekleri: İlerlememiş olgularda hastaya cerrahi olmayan yöntemler yani yatak istirahati, ilaç tedavisi, fizik tedavi, spinal enjeksiyonlar uygulanabilir. ilaç tedavisinde basit ağrı kesici ilaçlarda narkotik gurubu çok çok şiddetli ağrı kesici ilaçlara kadar bir çok ilaç kullanılabilir. Ancak bunların gerekliliği ve hangisini ne dozda kullanılacağı hekimin karar vermesi gereken bir durumdur. Epidural enjeksiyonda cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu uygulamada sinirleri saran zar tabakası dışındaki epidural boşluğa kortizon uygulanır. Eğer başarı sağlanırsa daha sonra tekrarı gerekebilir. Fizik tedavi uzmanının kararı sonrası yapılacak olan fizik tedavi uygulamalarında ise ağrıyı kesmek veya tolere edilebilir düzeylere kadar  azaltmak, kasları güçlendirme ve hareket serbestliği sağlamak temel amaçtır.

Ancak nörojenik kladikasyon dediğimiz hastanın zamanla yürüyüş mesafesinin azalması ve beraberinde bacaklarda kramp ve kasılma varsa, bacaklarda kuvvet kaybı durumunda, idrar torbası ile bağırsak problemi olan ve hastanın yaşan kalitesinin düştüğü durumlarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahide amaç omurilik kesesi ve içindeki sinirlere olan basının kaldırılmasıdır. Bu ameliyatın tıp literatüründe]]> Omurilik Soğanı Görevleri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-sogani-gorevleri.html Mon, 12 Nov 2018 23:29:17 +0000 Omurilik soğanı görevleri, Omurilik üzerinden taşınan sinirsel uyarıları beyne, beyinden gönderilen tepkileri ve mesajları omuriliğe ileten beyin ile omurilik arasında bulunan organdır. Beyinciğin altında omurilikle pons arasın Omurilik soğanı görevleri, Omurilik üzerinden taşınan sinirsel uyarıları beyne, beyinden gönderilen tepkileri ve mesajları omuriliğe ileten beyin ile omurilik arasında bulunan organdır. Beyinciğin altında omurilikle pons arasında yer alır. Temel görevi, beyin ile omurilik arasındaki sinirsel iletişimi sağlamaktır. Görünüş itibarıyla soğana benzediği için bu adı almıştır.
Omurilik soğanı özellikle dolaşım ve solunumu kontrol etmesi nedeniyle hayat düğümü olarak adlandırılır. Bu nedenle omurilik soğanı hasar gören veya çıkarılan insan bütün yaşamsal fonksiyonları ve sistemleri çöktüğü için ölür.

Omurilik soğanı ön beyin ve beyinciğin aksine dışta ak madde ve içte boz maddeden oluşur. Beyin ile omurilik soğanı arasından geçen sinirlerin bir kısmı buradan geçerken çaprazlaşır ve bu durum beynin sağ tarafının vücudun sol kısmını, sol tarafının ise vücudun sağ kısmını yönetmesine neden olur.

Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Soğanının Başlıca Görevleri
 • Kalbin çalışmasını ve kan damarlarının birbiri ile uyumlu olarak genişleyip büzülmesini kontrol eder.
 • Öksürme, nefes alma, yutma, çiğneme ve hapşırma gibi fonksiyonları yönetir
 • İdrar torbasını denetler ve idrar torbasının çalışmasını kontrol eder.
 • Ayakta durmayı sağlar ve vücudun duruşunu kontrol ederek dengeyi sağlar.
 • Tükürük salgınlarını ve yutkunmayı denetler.
 • Solunum, boşaltım, sindirim ve dolaşım sistemini kontrol eder ve bu yaşamsal olayların çalışmasını düzenler.
 • İstem dışı gerçekleşen iç organların hareketlerini yönetir.
 • İstemsiz hareketleri yönetir.
]]>
Omurilik Nerede Bulunur https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-nerede-bulunur.html Tue, 13 Nov 2018 18:39:41 +0000 Omurilik nerede bulunur İnsan vücudunun çatısı benzetmesi yapılan iskelet sisteminin belki de en önemli yapısı olan omurga ya da tıptaki adıyla columna vertebralis, merkezi sinir sisteminin patika yolu da diyebileceğimiz çok önem Omurilik nerede bulunur İnsan vücudunun çatısı benzetmesi yapılan iskelet sisteminin belki de en önemli yapısı olan omurga ya da tıptaki adıyla columna vertebralis, merkezi sinir sisteminin patika yolu da diyebileceğimiz çok önemli bir yapıyı yani omuriliği barındırır. Omurilik, beyinle birlikte istemli ya da istemsiz tüm vücut fonksiyonlarını düzenleyen bu eşsiz sistemde başrol oyuncularından biridir. Uyarıların beyne iletilmesini ve beyinden alınan yanıtın da ilgili hücrelere yani kaslara ve organlara ulaşmasını sağlayan sisteme sinir sistemi denir.Merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik soğanı birbirleriyle oluşturdukları iletişim ağıyla merkezi sinir sistemini ve bu sistemin dışında yer alan milyonlarca sinir de yine yaşamsal öneme sahip çevresel sinir sistemini oluşturur.

Omurilik nasıl bir yapıya sahiptir

Omurilik ya da medikal deyişle medulla spinalis, beynin bitiminden yani başın arkasındaki omurilik soğanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanmış bir hatta omur adı verilen ve omurgayı oluşturmuş kemik yapısıyla korunaklı bir şekilde çevrelenmiş bir sinir kordonu şeklindedir. Omuriliğin muhafazası sinir sistemi sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle onu ören kemik ağın yani omurların kemik, kıkırdak ya da her ikisi birlikte var olan çok özel bir yapısı vardır. Omurga yaklaşık 70cm lik bir uzunluğa sahiptir. Omurilik ise "omurga kanalı"nda omurgadan daha kısa bir alana yayılır, boyu yaklaşık 43-45 cm gibi bir aralıktadır. Beyin sapından omurga içinde ikinci bel olarak adlandırılan yapıya kadar uzanır ve buradan sonra da fibröz yani bağ doku formunda bir kordon şeklinde filum terminal ya da internum (piale) denen kısma kadar uzanır. Omuriliğin çapı 1 cm ve ağırlığı 30gr civarındadır.İç kısımdaki gri(boz) madde bölümü birkaç hücre yumağından oluşmuştur ve sinir hücrelerinin gövde kısımlarıyla miyelinsiz sinirleri(perikaryon) barındırır. Dış kısımdaki ak madde bölümü ise miyelinli sinirlerden (akson) oluşur. Miyelin nedeniyle rengi beyazdır.Omurilik Nerede BulunurBoz madde denilen yapı, dışındaki ak maddenin içinde kelebek ya da H harfi gibi bir yapıya sahiptir. Nöron tiplerinin incelenmesinde kullanılan özel bir boya ile boyandığında aynı tip nöronların genellikle bir grup oluşturdukları izlenmiştir. Yani omurilik nöronları laminalar oluşturacak yapıdadır. Bu özel yapıya Rexed laminaları denilmektedir. Omurilik de beyin gibi koruyucu bir zarla kaplıdır. Bu zarlar arasında yastık görevi görerek bu mükemmel yapıyı darbelerden koruyan omurilik sıvısı yer alır.Boz madde denilen yapının sağ ve solunda yan,ön ve arka boynuzcuk olan üç yapı vardır. Yan boynuzcuk otonom sinir sisteminin merkezlerini, dorsal(arka) boynuz olarak adlandırılan yapı duyusal sinirleri ve ventral(ön) boynuz kısmı ise motorik sinirleri bulundurur.

Omurilik yapısının görevleri nelerdir
 • Omurilik vücudumuzun istemsiz davranışlar merkezidir. 
 • Vücudun tamamından beyne ulaşan sinirler omurilikte çapraz bir yapıda ilerler. Bu nedenle vücudun sağ kısımını beynin sol lobu, sol kısımını ise beynin sağ lobu yönetir.
 • Beyin ve diğer organlar arasındaki bilgi akışını sağlar.
 • Refleks davranışlarını gerçekleştirir.
]]>
Omurilik Yaralanmaları https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-yaralanmalari.html Tue, 13 Nov 2018 21:08:02 +0000 Omurilik Yaralanmaları omurgada bulunan sinir dokularının dışarıdan gelen darbelerle, travmalarla veya başka sebeplerle meydana gelen yaralanmalardır. Omurilik enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan yerdir ve kemiğe göre daha yumuşak Omurilik Yaralanmaları omurgada bulunan sinir dokularının dışarıdan gelen darbelerle, travmalarla veya başka sebeplerle meydana gelen yaralanmalardır. Omurilik enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan yerdir ve kemiğe göre daha yumuşak bir yapıya sahiptir bu nedenle omurilik yaralanmaları ve zedelenmeleri sık görülmektedir. Omurilik beyinden aldığı emirlerle kolları, bacakları ve ayakları yöneten bir sistemdir. Bu sistem sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hissederiz. Meydana gelecek omurilik yaralanmaları en çok bu sistemi etkilemektedir.

Omurilik Yaralanmalarının Etkileri

Omurilik yaralanmaları hastayla birlikte refakatçilerini de etkileyen bir rahatsızlıktır. Bakımı çok titizlikle yapılması gereken bir rahatsızlık olduğu için bütün aile bireyleri durumdan etkilenir. Omurilik yaralanmaları çok ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bazı yaralanmalarda hastaların tedavisi olmayan hareket kayıplarına rastlanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra omurilikte olmaması gereken sıvıların omuriliğin bazı bölgelerinde birikintiler oluşturmasıdır. Bu sıvı birikintileri ciddi ağrılar meydana getirmektedir ve ayrıca bazı hareketlerin yapılamamasına neden olmaktadır.
Omurilik Yaralanmaları
Omurilik Yaralanmalarında Tedavi Süreci

Omurilik yaralanmalarında tedavi süreci için en önemli nokta sinirlerin ne kadar zarar gördüğü ve zarar görmeyen sinirlerin korunmasıdır. Tedavi yaralanmanın boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Bazı yaralanmalarda hastanın bir süre boyunluk kullanması yeterli olurken bazı yaralanmalarda ise çok uzun süren fizik tedavi süreci görülmektedir. Bunun yanı sıra cerrahi yöntemlerde sıkça uygulanmaktadır. Doktorlar yaralanmanın boyutuna göre ameliyat kararı verir. Omurilik yaralanmalarında cerrahi müdahaleyi genellikle beyin cerrahiler gerçekleştirmektedir. Genellikle cerrahi müdahalelerde omurga dizilimi düzeltilir. Cerrahi müdahaleler sonucunda hasta bir süre hastanede kontrol altında tutulmaktadır. Bunun nedeni ameliyattan sonra ortaya çıkabilecek sinir zedelenmeleridir. Bu evreler sağlıklı bir şekilde atlatılır ve bundan sonra neredeyse bütün hastalara fizik tedavi yöntemi uygulanır. Bunun nedeni hastaların tamamen fiziki hareketlerini gerçekleştirmeleridir.

Omurilik Yaralanmaları Nasıl Önlenebilir

Birçok tehlikeli aktivitede omurilik yaralanmaları görülmektedir. Omurilik yaralanmalarını önleyebilmek için öncelikle nasıl meydana geldiği konusunda bilinçli olunmalıdır. Özellikle trafik kazalarında meydana gelen bir rahatsızlık olan omurilik yaralanmalarını önlemek için trafik kurallarına uyulmalı ve kesinlikle alkollü araç kullanılmamalıdır. Omurilik yaralanmaları üzerine düzenlenen halka açık seminerlere ve bu konuda doktor tavsiyelerine mutlaka kulak verilmelidir. Çünkü omurilik yaralanmaları her insanın her an başına gelebilecek bir rahatsızlıktır.]]>
Omurilik Nedir https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-nedir.html Tue, 13 Nov 2018 23:32:06 +0000 Omurilik nedir, omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinirsel dokuya denir. Diğer bir söylemle murdariliktir. omur ilik kafa tasının arkasında, beyin sapı denilen yerden başlayıp, kuyr Omurilik nedir,
omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinirsel dokuya denir. Diğer bir söylemle murdariliktir. omur ilik kafa tasının arkasında, beyin sapı denilen yerden başlayıp, kuyruk sokumuna kadar uzanan otuz bir ayrı kemiğin bir araya gelmesiyle oluşan, kordon şeklinde uzanan, merkezi sinir sistemimizin önemli bir parçasıdır.

Omurilik de beyin gibi üç zarla çevrilidir. Bu zarlara pia, arachnoidea ve dura adı verilmiştir. Bu zarlar aynı zaman da beyin zarlarının devamıdır. Arachnoidea ile pia zarları arasında beyin ve omurilik sıvısı bulunmaktadır. Bu sıvılar, beyinde özel boşluklarda bulunan ve adına koroid adı verilen bu ağlar tarafından salgılanır ve yine özel kanallar aracılığıyla salgılanan o sıvı, omuriliğe ulaştırılır. Merkezi sinir sistemiyle alakalı herhangi bir rahatsızlığı olan kişilerden bu sıvı alınarak tetkik edilir. Çünkü bu sıvının incelenmesi çok büyük önem arz eder. 

Omurilik Nedir
Omuriliğin enine olan kesitinde, H şeklinde, gri bir madde vardır. bu gri renkteki maddenin ön boynuz adı verilen ön kısım, vücudun ön tarafına, arka boynuzları da arka tarafa uzanır. Ön boynuzlar hareket sistemi ile alakalı iken, arka boynuzlar hissi beyne ulaştırmakla görevlidir. Omurilik, önden arkaya doğu hafif yassılaşmış silindir biçiminde yer almaktadır. Yetişkinlerde uzunluk kırk dört ile kırk altı santimetre uzunluğundadır. Kalınlığı sekiz ile on iki milimetre arasında değişmektedir. Toplam ağırlığı ise yirmi beş ile otuz gram ağırlığındadır. Omurilik baştan sona aynı yapıya sahiptir ama aynı kalınlıkta değildir. İki yerde özellikle şişkinlik gösterir. Bunlardan biri üçüncü boyun omuru ile onuncu sırt omuru ile ikinci bel omuru arasındadır. Bu bahsi geçen şişkinlikten alt ve üst uzuvlara giden sinirler çıkar.

Ak madde diye adlandırdığımız sinirsel doku, omurilik boyunca uzanan sinir liflerinden meydana gelmektedir. Bu lifler, görevlerine göre belirli bir düzen içerisinde kendi üzerlerine düşen görevi yapmaya çalışırlar. Omurilikten çıkan otuz bir çift sinir, kafa ve boynun bir kısmının dışında vücudun kaslarını sinirlendirir. Ay zamanda da buradan çıkan hissi beyne iletir. Omur iliğin başka bir vazifesi de, çeşitli reflekslerin merkezlerini taşımasıdır. Omurilikle ilgili rahatsızlıklar arasında skleroz, iltihaplar, tümör ve bazı kazalar sonucu yaralanmalar yer alır.
]]> Omurilik Sinirleri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-sinirleri.html Wed, 14 Nov 2018 13:20:22 +0000 Omurilik sinirleri, omurilik omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında boyundan kuyruk sokumuna kadar uzun bir kanal içinde barındıran, merkezi sinir sisteminin bir parçasıdı Omurilik sinirleri, omurilik omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında boyundan kuyruk sokumuna kadar uzun bir kanal içinde barındıran, merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır. Omurilik kadınlarda yaklaşık olarak kırk üç, erkeklerde ise kırk beş santimetre uzunluğundadır. Yaklaşık olarak 35-40 gram ağırlığındadır. Sinirler yukarıda aşağıya at kuyruğuna benzer bir şekilde uzanır. Omurilik soğanından gelen refleksleri kontrol eder. Omuriliğin başlama yeri tam olarak beyindir. Beyinden başlayarak kuyruk sokumu denen yere kadar uzanan omurilik tam otuz üç omurdan meydana gelmektedir. Omuriliğin üzeri beyin gibi, üç kat zarla çevrilidir. Omuriliğin sağında ve solunda otuz bir çift motor ve duyu siniri yer almaktadır. Bunların arasında omuriliğin olası bir darbeye veya sarsıntıya karşı koruyan beyin-omur sıvısı (BOS) bulunmaktadır. 

Omurilik sinirlerinin ön dallarının birbiriyle birleşmesinden meydana gelen alt dallar şunlardır: ''boyun sinir ağı, kol sinir ağı, bel sinir ağı, kuyruk sokumu sinir ağı, edep sinir ağı ve kortiks sinir ağıdır. Boyun sinir ağının önemli dallarını da şöyle sıralayabiliriz: ''art kafa siniri, köprücük üstü siniri, boyunun enine siniri ve frenik sinirleri''dir. Kol sinir ağı da şöyle sıralanabilir: ''köprücük altı siniri, sırt geniş kaslarının siniri, göğüs uzun siniri, göğüs ön siniri,ulnar siniri,median siniri, kol derisi iç-yan siniri ve koltuk siniri''dir. Bel sinirler:''büyük abdomino genital siniri, küçük abdomino genital siniri, genitofemoral siniri ve uyluk derisi iç-yan siniridir.'' Kuyruk sokumu siniri: ''ana fibular siniri, büyük sinatik siniri ve tibial siniri''dir. Edep siniri: ''rektum alt sinirleri, mesane sinir ağları, vagina siniri ve perine siniri''dir. Kortiks siniri: ''iç organ dalcıkları, deri dalcıkları ve koksiks kası dalcıkları''dır. 

Omurilik Sinirleri
Bu yukarıda bahsi geçen omurilik ve bunların içerisinde yaratıcı tarafından barındırılan sinir sistemi mükemmel tasarlanmış ve muhteşem bir nizama sahiptir. Bu düzenin bozulması insanların yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. Mesela olası bir kaza sonucu omurilik kemiklerinden birinin kırılması ve bu kırılan kemik parçalarının sinire dokunarak yara yırtarak hasar vermesine sebep olur. Hasar gören sinir sistemi zamana ve uygun tedavi şekillerini alarak iyileşebilir iken, kaza sonrası hasar gören omurilik ve bundan dolayı kopma noktasına gelen yada kopmuş olan sinir, insan felç eder. Omurilikten geçen sinir sisteminin tahrip olması tedavi edilebilirken, kopan sinir ağlarını geri getirmek mümkün değildir. Bu nedenle omurga sisteminde, omurilik önemli bir konuma sahiptir. Yani vücudun iskelet sistemini ayakta tutan en önemli anatomik parçalardır. Otuz üç muhteşem parçadan oluşan bu kemik yapısının içerisinden geçen sinir sistemi vücudun bütün hareket sistemini oluşturan en büyük ve en önemli etkendir. İnsanların yapmak istedikleri hareketleri inanılmaz bir hızla beyine ileten ve beyinden gelen emirlerle vücudun hareket etmesini sağlayan en önemli şeylerdir omurilik sinirleri.
]]>
Omurilik Ameliyatı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-ameliyati.html Wed, 14 Nov 2018 13:42:59 +0000 Omurilik ameliyatı, Zor olmakla birlikte, günümüzde tıbbın aşırı ilerleyişi sayesinde omurilik ameliyatları kolay bir hal almıştır. Bir çok omurilik hastalıklarında değişik ameliyat yöntemleri uygulanır. Biz size bir omuri Omurilik ameliyatı, Zor olmakla birlikte, günümüzde tıbbın aşırı ilerleyişi sayesinde omurilik ameliyatları kolay bir hal almıştır. Bir çok omurilik hastalıklarında değişik ameliyat yöntemleri uygulanır. Biz size bir omurilik hastalığı olan lomber disk (bel fıtığı) ameliyatı hakkında bilgilendirme yapacağız.

Lomber disk ameliyatı, Bu ameliyat omurga diskleri arasında oluşan baskıyı azaltmak için yapılır. Sinir kökleri üzerindeki baskı giderilmeye çalışılır. Disklerin arasında yumuşak dokular bulur bu dokuların çeperleri zamanla fıtıklaşarak komşu sinirlere baskı yaparlar. Bu ameliyat sırasında bazı risklerin oluşması söz konusudur. Genel anestezi riskleri arasında, size verilecek anestezi forumlarında gerekli bilgiler olacaktır, kafanıza yatmayan herhangi bir durum oluşursa anestezi uzmanına başvurup durumu arz etmenizde yarar olacaktır. Ayrıca ameliyatta oluşacak bazı risklerde mevcuttur, kısa süren ameliyatlarda bu risklerin görülmesi çok nadirdir. 
Omurilik Ameliyatı
 • Akciğer enfeksiyonları oluşabilmektedir. Akciğerin küçük bölgelerinde çökmeler meydana gelebilmektedir. Bu enfeksiyonlar antibiyotik tedavileri ile giderilmektedir.
 • Ağrıların oluşması ve şişmelerin belirmesi ile bacaklarınızda kan pıhtıları oluşabilir. Çok nadir olarak bu pıhtılar bacaklardan akciğere giderek ölümcül bir hal alabilmektedir. 
 • Kalbinizde zorlanmaya bağlı olarak kalp krizi riski ve felç geçirme riskiniz bulunmaktadır. 
 • Ameliyat sırasında ölümler meydana gelebilmektedir.
 • Şişman olan insanlarda enfeksiyon görülme riski çok yüksektir. 
 • Hastane enfeksiyonlarına bağlı olarak zatürre, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda oluşabilmektedir.
 • Hastada operasyon nedeni ile travmalar ve sinir bozuklukları meydana gelebilmektedir.
 • Sigara içen insanlarda kalp krizi riski ve enfeksiyon görülme olasılığı çok fazladır. 
Yukarıdaki risklerin dışında ameliyat sırasında oluşabilecek ve ağır sonuçlar oluşturabilecek riskler ise aşağıdaki gibidir.
 • Omurilik yaralanması, çok nadirde olsa ameliyat sırasında oluşabilen bu durum hastanın felç kalmasına neden olmaktadır.
 • Ameliyatın başarısız olması halinde, ağrılarınız artar ve başka şikayetlerin belirmesine neden olur.
 • Sinir kökü yaralanması halinde, bazı uzuvlarınız da duyarsızlık oluşabilmektedir. Çok nadir görülen bir durumdur.
 • Beyin omurilik sıvısında azalma görülebilmektedir. Ek müdahale gerektiren bir durumdur. 
 • Nüks, ameliyat sonrası semptomlar tekrar belirebilir ve tekrar cerrahi müdahale gereklidir.
 • Aşırı kanama halinin oluşması, çok nadir de olsa her ameliyatta bir kanama riski mevcuttur. Ek müdahale gereklidir.
 • Ağrı yakınmanız da artışlar görülebilir. 
Alternatif omurga tedavisi, Şekilleri ise, her türlü riske göze almayıp ameliyattan cayan insanlar alternatif tıbba yönelebilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
 • Bel ve sırt kaslarını güçlendirici egzersizler yapabilirsiniz.
 • Fizik tedavi yöntemlerine başvurabilirsiniz.
 • Steroid enjeksiyonu yaptırabilirsiniz.
Lomber ameliyatı yapılmazsa bir çok başka belirtiler meydana gelebilmektedir. Yaşam kalitenizde azalma ve hastalığınızın şiddeti gün geçtikçe artar. Hastalık ilerledikçe karmaşık bir hal alır ve tedaviye cevap alabilme şansıda iyice azalacaktır. 

Ameliyat sonrası yapılması gerekenler ise, Mümkünse cerrahın veya uzman hekimin vereceği egzersizleri aksatmamak. Fizik tedavi uygulaması yapılabilir sakın aksatmamalısınız. Aşırı eğilme, ağır kaldırma gibi hareketlerden uzak durmalısınız. Koltuk değneği veya yürüteç kullanmalısınız, doktorun belirttiği süre kadar. Taburcu olurken verilen belgelerde yazanları eksiksiz uygulamalısınız. 
]]>
Omurilik Kemiği https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kemigi.html Thu, 15 Nov 2018 05:56:41 +0000 Omurilik kemiği, Temel ve en çok bilinen görevi vücudun dik durmasını sağlamak ve dengeli bir şekilde hareket etmemizi sağlamak olan, vücudun ve iskelet yapısının temel direği olan en önemli kemik yapısıdır. Beyinden gelen Omurilik kemiği, Temel ve en çok bilinen görevi vücudun dik durmasını sağlamak ve dengeli bir şekilde hareket etmemizi sağlamak olan, vücudun ve iskelet yapısının temel direği olan en önemli kemik yapısıdır. Beyinden gelen sinir kanallarının buradan geçmesi omurilik kemiğinin önemini iki kat artırmaktadır. Omur adı verilen birbirine geçmiş diskler şeklindeki kemik parçalarının birleşmesinden oluşan omurilik kemiği içerisinde kıkırdak bir yapıya sahip olan kısımlarda bulunmaktadır. Omurgaların arasında bulunan diskler kemiklerin birbirine değerek aşınmasını önler ve omurilik kemiğine esneklik kazandırır.

Bedensel hareketlerinin %70 gibi önemli bir kısmını kontrol eden omurilik kemiği sinirlerin üzerinden geçtiği ve iskelet yapısının kurulu olduğu bir kemik yapısıdır. Bel kemiği olarak da adlandırılan omurga beş bölümden oluşur ve 33 adet omur kemiğinden meydana gelir. Omurganın içinden şerit halinde omurilik sıvısı geçer ve sıvının geçtiği bu kanala omurilik kanalı denir. Sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğer ve kalp burada korunur.

Omurilik Kemiği

Omurilik kemiği kadınlarda yaklaşık 43 cm ve erkeklerde ise 45 cm uzunluğundadır ve 35-40 gram ağırlığa sahiptir. Beyin kökünden başlayarak kuyruk sokumuna kadar devam eden omurilik kemiği bütün motor ve duyu faaliyetlerinin yapılmasını ve yönetilmesini sağlar. Ayrıca omurilik refleksleri de kontrol etmektedir. 33 adet kemiğin birleşmesiyle oluşan omurilik kemiği sistemimizin her birine vertebra yani omur adı verilmektedir. Bu omurların bulundukları bölgeye göre şekilleri değişse de anatomik yapıları aynıdır.

Bu şekil farklılıklarına göre omurga kemiği beş bölümde incelenir.

Cervikal (dorsal) Vertebralar; kafatası bitim noktasından başlayıp ense köküne kadar uzanan boyun bölgesindeki 7 adet omur kemiğidir. Hareket ve duyu faaliyetleri bu bölümde kontrol edilir ve yönetilir. Eğer omurilik kemiğinin bu kısmında bir hasar meydana gelirse, vücudun kollar ve aşağısında bulunan bölge felç olur. Bu bölümde meydana gelebilecek hasar solunum yollarını da etkileyeceği için ölüm de söz konusu olabilir.

Torakal Vertebraları; Ende kökünden başlayıp kaburgaların omurga ile birleştiği son noktaya kadar kısımda bulunan 12 adet omura verilen addır. Gövde bölgesine ait motor ve duyuları kontrol eden bu bölgede meydana gelebilecek hasar gövde ve aşağısında felce neden olabilir ve ayaklar ile genital bölge üzerindeki yeteneklerin son bulmasına neden olabilir.

Lomber Vertebraları; Torakal vertebraların bittiği bel kısmından başlayan ve bu bölgeyi tutan 5 adet omur kemiğine verilen addır. Bu bölgedeki hasar ve oluşabilecek felç bacaklar ve aşağısında kalan bölgedeki yetenek ve fonksiyonların son bulmasına neden olacaktır.

Sakral Vertebraları; Kuyruk sokumu bölgesindeki 5 adet omur kemiğine verilen addır. Bu omurlar ayakları ve genital bölge işlevlerini kontrol eder. Bu bölgede yaşanacak hasar sonucu ayaklar ve genital bölge işlevleri son bulur.

Coxygeal Vertebraları; Kuyruk sokumunun uç kısmında birbirine yapışmış şekilde bulunan 4 adet omur kemiğine verilen addır. Bu omurlar tek başına bir vazife üstlenmemekte ve hasar durumunda felç ya da hayati fonksiyonların sona ermesi gibi durumlara neden olmamaktadır. Ancak ayaklarda işlev bozukluklarına neden olabilir.
]]>
Omurilik Zedelenmesi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-zedelenmesi.html Fri, 16 Nov 2018 05:55:50 +0000 Omurilik zedelenmesi, omurilik beyini beyin sapı, beyincik ile kol bacak ve iç organlar arasında iletimi sağlayan bir yapıya sahiptir. Kol ve bacak, el ve ayaklara beyinden gelen ve hareketi sağlayan sinirlere hareket ile ilgili iletiler Omurilik zedelenmesi, omurilik beyini beyin sapı, beyincik ile kol bacak ve iç organlar arasında iletimi sağlayan bir yapıya sahiptir. Kol ve bacak, el ve ayaklara beyinden gelen ve hareketi sağlayan sinirlere hareket ile ilgili iletileri getirir. Ayrıca, iç organlarımızın çalışmaları için gerekli iletiler de omurilik tarafından taşınır. Kol ve bacak, el ve ayaktan gelen duyuları beyine taşır. Bu şekilde ağrının, ısının, temasın farkında oluruz. Yine iç organların çalışması ile ilgili uyarılar, beyin, beyincik, beyin sapında ilgili merkezlere omurilik tarafından iletilir. Bu sistemin ortadan kalkması, tüm iletilerin kesilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum omurilik felci olarak adlandırılmaktadır. Bu ileti sistemi, tam olarak veya kısmi olarak ortadan kalkabilir.

Tam omurilik zedelenmesi, bazı yerlerde tam omurilik kesisi olarak da tanımlanmaktadır. Kesi dendiğinde, bıçakla enine kesilmiş bir omurilik aklımıza gelmelidir. Burada kesi den kasıt, tüm iletilerin tamamen kaybolmasıdır. Bir çok nedene bağlı olarak görülebilir. En sık görülme nedenleri düşme ve çarpma olarak tespit edilmiştir. Tümörlerde, omurilik apseler inde hatta boyun sırt üst düzeyde yerleşmiş bel fıtıklarında görülebilir. Omurilik hastalıkları tam omurilik zedelenmesine yol açabilir. Ortaya çıkan tablo zedelenmenin olduğu yerin altında kalan bölgelerde felç, duyunun kaybolması ve iç organların çalışmaları ile ilgili sorunlar arasında yer almaktadır. Zedelenme boyun bölgesinde ise kollar ve bacaklar felçlidir. Bu kısımlarda duyu yoktur. Hasta ağrı, ısı temas duyularını kaybetmiştir. İç organların çalışmaları ile ilgili sorunlar görülür. Örneğin; idrar ve büyük tuvaletini yapamama.

Omurilik Zedelenmesi
Darbe sonucu gelişen omurilik zedelenmeler inde ameliyat, omuriliğe baskı yapan omur kemiklerinin kırıklarında söz konusudur. Kırık kemiklerin omurilik üzerindeki baskısı kaldırılı ve kırık omur kemikleri vidalarla sabit hale getirilir. Omuriliğin kendisine yönelik herhangi bir ameliyatı bulunmamaktadır. Omuriliğin dikilmesi gibi bir işlem yapılmamaktadır. Omuriliğin kendisi için kullanılan ilaçlar omurilikte zedelenmelere yönelik ödem çözücü ilaçlardır. Bu ilaçlar da kortizonlu ilaçlardır. Zedelenme apse, tümör, disk gibi olaylara bağlı ise, bunların ameliyatları yapılır.
Düzelme, omurilik zedelenmesinin şiddeti ile bağlantılıdır. Zedelenme ciddi ise, düzelme ya olmaz yada kısmi olarak gerçekleşir. Tümör, apse, disk gibi nedenler ile oluşan omurilik zedelenmeler inde, omurilikte kalıcı bir zedelenme gelişmemiş ise tam veya tama yakın düzelmeler görülebilir.
Darbe sonrası gelişen omurilik zedelenmeleri ciddi düzeydedir. Tam, tama yakın veya önemli sayılabilecek düzelme gibi bir imkan yoktur.

Kısmi omurilik zedelenmeleri, omuriliğin bir bölümünün zedelenmesi durumunda görülmektedir. Omuriliğin tam zedelenme nedenleri, tedavileri ve sonuçları kısmi omurilik zedelenmeleri içinde geçerli sayılmaktadır.
]]>
Omurilik Yamukluğu https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-yamuklugu.html Fri, 16 Nov 2018 08:29:01 +0000 Omurilik yamukluğu, ergenlik öncesi yada ergenlik döneminde omurganın yana doğru açılmasıyla ortaya çıkan skolyoz hastalığı yani diğer adıyla omurilik eğriliği Türkiye'deki her 10 kişiden birinden mutlaka görülmektedir. Er Omurilik yamukluğu, ergenlik öncesi yada ergenlik döneminde omurganın yana doğru açılmasıyla ortaya çıkan skolyoz hastalığı yani diğer adıyla omurilik eğriliği Türkiye'deki her 10 kişiden birinden mutlaka görülmektedir. Erken teşhis durumunda tedavisi mümkün olan bu hastalığın kader olmaktan çıkarılması için yabancı ülkelerdeki gibi okul tarama programları düzenlenerek tespit edilmesi gerekmektedir.

Skolyoz yetişme çağındaki çocukların geleceğini tehtid eden bir hastalıktır. Skolyozun önlenmesi için okullarda yapılacak sağlık taramaları oldukça büyük önem taşımaktadır. Hastalığın belirlenmesi için uzman bir hekimin 30 saniyelik muayenesi yeterli olmaktadır. Hastalık erken belirlendiği takdirde tedavisinde yüzde yüze varan bir başarı sağlanmaktadır. Ancak zamanında teşhis edilemeyen omurga eğrilikleri ilerlemiş ise çocukların normal gelişimi engellenmektedir. Erişkinlik döneminde, bel ve sırt ağrıları, kalp ve akciğer fonksiyon bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Skolyoz hastalığı yüzünden 1000 kişiden 2 yada 3 nün aktif tedavi görmesi, her 1000 kişiden 1 nin de ameliyat olması gerekmektedir. Skolyoz dikkatli bir göz tarafından kolayca fark edilebilir. Bu belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:
Omurilik Yamukluğu
 • Kalçalar ve omuz seviyeleri arasında eşitsizlik görülür
 • Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşitliği ve vücudun balansı bozulmaktadır.
 • Baş bir yana, vücut bir yana savrulduğu için çocuklar bir bacaklarının daha uzun olduğu duygusuna kapılmaktadır.
 • Kız çocuklarının eteğinin bir bölümü yukarı çekmektedir.
 • Göğüs kafesinde asimetri ve bir kürek kemiğinde tümsek gözlenmektedir.
Bu şikayetlerin bulunduğu hastaya skolyoz yani omurilik yamukluğu teşhisi konulmaktadır. Skolyoza yol açan faktörlerin yüzde 80 ni bilinmemektedir. Skolyozların yüzde 20 sinde ise bazı ilerleyici kas ve sinir hastalıkları, kemiklerdeki doğumsal şekil bozukluğu ile iltihaplar dan kaynaklanmaktadır. Kalıtımla geçtiği de bilinmektedir. Kız çocuklarında daha fazla görülen skolyoz ile ilgili ilginç bir bulgu da hastalarda omurga eğriliği dışında hiçbir fiziksel sorun bulunmamasıdır. Çocuklarda bütün fonksiyonlar normal işlemektedir ve başlangıçta hiçbir belirtiye rastlanmamaktadır. Bu nedenle hastalık rahatlıkla atlanmakta dır. Ailelerin her zaman endişe ile baktığı çocukların ağır okul çantaları taşımaları ise skolyozda birincil derecede önemli olmamaktadır. Bunun yanı sıra skolyozda yani omurilik yamukluğun da teşhis önce çocuğun fiziki muayenesi ile başlamaktadır. Daha sonra ise ayakta inden ve yandan filmleri çekilmektedir. Omurganın eğilme açısı belirlenmekte ve bunlara göre tedavi belirlenmektedir.
]]>
Omurilik Disk Kayması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-disk-kaymasi.html Fri, 16 Nov 2018 21:17:47 +0000 Omurilik disk kayması, Çağımızda görülen rahatsızlıklar arasında hızla yerini alan omurilik disk kayması, diskin sert dış tabakasının yarılması sonucu daha yumuşak olan iç tabakanın bu yarıktan dışarıya çıkmasıdır. Omurilik disk kayması, Çağımızda görülen rahatsızlıklar arasında hızla yerini alan omurilik disk kayması, diskin sert dış tabakasının yarılması sonucu daha yumuşak olan iç tabakanın bu yarıktan dışarıya çıkmasıdır. Tek taraflı ve sürekli uygulanan basınç sonucunda omurlar ve omurgaya bağlı sinirler sıkışır. Bu sinirlerin sıkışması disk kaymasına neden olabilir. Genellikle problem ağırlığı yoğun olarak taşıyan bölge olan bel kısmında oluşur. Yukarıya doğru çıkıldıkça risk faktörü azalır. Göğüs kısmında ise disk kayması ihtimali yok denecek kadar azdır.

Diskler omurilik kemiğini meydana getiren omurlar arasında yer alan doku yastıklardır. İşlevi omurları birbirine bağlayarak omurilik kemiği üzerine binen yükü hafifletmektir. Diskler bağ dokularından meydana gelir ve bu bağ dokularının dışı sert bir tabakadan ve daha yumuşak peltemsi bir yapıda olan çekirdek denen iç tabakadan oluşur. Disk kaymasında omurlar arasında bulunan disk gerçekten yerinden çıkmaz, çekirdek adı verilen diskin iç tabakasının yırtık bularak sert tabakadan dışarı çıkması sonucu oluşur.

Çocuklukta daha yumuşak bir halde olan omurlar arası diskler, yaş ilerledikçe sert bir kıvama ulaşır. Bu nedenle disk kayması hastalığı daha çok genç ve orta yaş grubunda görülür. Disk kayması genellikle omurilik kemiği üzerinde sırtın alt tarafında görülür. Bunun sırtın alt tarafının daha çok yüklenmeye uğraması ve disklerin bu bölgede yetersiz kalmasıdır. Disk kaymasının en çok görüldüğü yer diskin dış tabakasının en zayıf olduğu yerdir. Omurilik kanalı dar olan bir kişide fırlayan disk sinire baskı yapar ve bu gibi nedenlerle disk kayması omur hizasında omurilikten çıkan her sinir kökü önünde görülebilir.

Omurilik Disk Kayması
Omurilik disk kaymasının belirtileri
 • Disk kayması belin alt kısmında meydana gelmişse bacaklarda ağrı oluşur.
 • Omurilik bölgesinde şiddetli ağrılar meydana gelir ancak hasta ağrının tam yerini söyleyemez.
 • Özellikle başlangıçta omurilik kemiğinin iki yanında uzanan kaslarda ağrılı kasılmalar meydana gelir.
 • Disk kayması olan hasta hareket ettikçe ağrı artar, sırt üstü uzandığında ise azalır.
 • Sırtın alt tarafında meydana gelen bir disk kaymasında siyatik sinir uyarılır ve ağrı uyluklarda, baldırda ve topuklarda hissedilebilir.
Omurilik disk kaymasında başlıca tedavi, hastanın dinlenmesidir. Disk kayması rahatsızlığının %90 ı yatarak dinlenme sonucu iyileşmiştir. Bunun nedeni daha fazla baskıya uğramayan ve disk içinden çıkan yumuşak disk çekirdeğinin kuruyup dökülerek sinir kökündeki baskıyı azaltmasıdır.

Ağrı kesici ilaçlar ağrıların azaltılması için kullanılabilir. Bunun yanında kas gevşetici ilaçlarda kullanılabilir. Hastaların çoğu birkaç gün ile üç hafta arasında yatakta dinlenerek düzelirler. Yatarak düzelmeyen hastalıklarda fizik tedavi ve hastanede yatarak gibi yöntemler uygulanabilir. 
Disk kaymalarında ameliyat dinlenme, fizik tedavi gibi yöntemler sonrasında eğer hala iyileşme yoksa ve kayma sinir köklerinin işlevlerinde bozukluğa neden olmuşsa kullanılan bir tedavidir.
]]>
Omurilik Ağrısı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-agrisi.html Sat, 17 Nov 2018 03:09:03 +0000 Omurilik ağrısı, Boyun, sırt ve bel ağrısı olarak adlandırılan omurilik bölgesi ağrıları toplumda en çok görülen şikayetler arasındadır.Omurilik ağrısı, hareket ederken omurga kemiğinin kayması sonucu oluşur. Genellikl Omurilik ağrısı, Boyun, sırt ve bel ağrısı olarak adlandırılan omurilik bölgesi ağrıları toplumda en çok görülen şikayetler arasındadır.Omurilik ağrısı, hareket ederken omurga kemiğinin kayması sonucu oluşur. Genellikle yerden bir şey almak için eğildiğimizde omurga kemiği zorlanır ve bedenin ağırlığını taşıyamaz, kayar. Bu kayma bel ağrısı denilen omurilik ağrılarına neden olur. Omurilik ağrıları omurilik ve omurga tümörlerinin en sık belirtisidir.

Yetişkinlerin %80'inde yaşamlarının belirli bir döneminde omurilik ağrıları görülebilir. İş gücü kaybına neden olan ve yaşam içindeki aktivitelerimizi etkileyen bu ağrılar toplam yaralanma ve hastalıkların %20'sini oluşturmaktadır.

Bel ağrılarının önlenmesi için sırt kaslarını güçlendirecek egzersizler yapılmalı ve ağırlık kaldırırken doğru teknikler uygulanarak yükün tamamı bel kısmına verilmemelidir. Örneğin ağır bir şey kaldıracağımız zaman karın kaslarımızı sıkarak ağırlığı bel bölgesine eşit miktarda dağıtmalı omurgayı kasmamalıyız.

Omurilik Ağrısı
Omurilik ağrılarının başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
 • Omurga kemiğinin kayması
 • Enfeksiyonlar
 • Tümörler
 • Travma
 • Kemik erimesi
 • Romatizmal hastalıklar
 • Vücudun omurgaya yakın bölgesinde oluşmuş ve omurgaya yansıyan ağrılar
 • Omurgada meydana gelen kanal darlığı
 • Kireçlenme
 • Duruş bozuklukları
 • Omurga bölgesinde meydana gelmiş fıtıklar
 • Omurgaya aşırı yüklenme sonucu oluşan baskı ve ağrılar (mekanik ağrılar)
Omurilik ağrılarında doktora başvurmayı gerektiren zorunlu haller;
 • Birden başlayan şiddetli ağrı
 • Halsizlik ve kilo kaybı
 • Dinlenme ile geçmeyen ağrılar
 • Travma
 • Gece aniden uyku bölen ağrılar
 • Yüksek ateş
 • Vücutta kuvvetsizlik ve ellerde, kollarda uyuşukluk hissetme
 • Boyun ağrısına eşlik eden idrar ve bağırsak şikayetleri
 • Yürümede güçlük çekme ve bacaklarda sertlik
 • Yirmi yaşından küçük ve elli yaşından büyük hastalar
Omurilik Tedavisi Yöntemleri
 • İlaç tedavi
 • Kısa süreli dinlenme (3-4 gün)
 • Doktorun tavsiye ettiği süre içinde bel korsesi kullanma
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
 • Lokal enjeksiyonlar
 • Cerrahi müdahale
Bunların yanı sıra omurilik ağrılarının tedavisinde kullanılan fizik tedavi yöntemleri vardır. Bunlar, hasta eğitimi (postür veya duruş eğitimi gibi) ve egzersiz tedavidir.
]]>
Omurilik Eğriliği Ameliyatı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-egriligi-ameliyati.html Sun, 18 Nov 2018 02:40:15 +0000 Omurilik eğriliği ameliyatı, insan omurgasına bakıldığında, omurganın tamamen düz olmadığı görülmektedir. Bel ve boyun bölgesinde lordoz adı verilen hafif çukurluk ve sırt bölgesinde kifoz adı verilen hafif kambu Omurilik eğriliği ameliyatı, insan omurgasına bakıldığında, omurganın tamamen düz olmadığı görülmektedir. Bel ve boyun bölgesinde lordoz adı verilen hafif çukurluk ve sırt bölgesinde kifoz adı verilen hafif kamburluk söz konusudur. Arkadan bakıldığında ise tamamen düz bir şekilde olmalıdır. Omurga eğriliğine tıp ilminde skolyoz adı verilmiştir. Skolyoz, omurganın sağ yada sol yana doğu eğilmesi demektir. Bu eğriliğin sonucunda, ameliyat olması gerektiğine kararın verilebilmesi için, hastanın belirli tetkikleri yapması ve bu tetkiklerin sonuçlarına bakılarak doktor tarafından karar verilmesi gerekmektedir. 

Skolyoz aslında bir hastalık değildir yada hastalık olarak adlandırılmamıştır, Fakat farklı hastalıklara bağlı olarak ateş veya ağrı gibi bulgular ortaya çıkabiliyorsa, çeşitli hastalıklar da skolyoza sebep olabilirler. Bu sebeple skolyoz, sağlıklı bir omurga yapısında biçimsel bir deformite olarak tanımlanır. Skolyoz, bazı hastalıklar sonucunda ortaya çıkabileceği gibi, insanların yaşları ilerledikçe omurga yapısının çeşitli yerlerinde görülmesi olağandır. İki farklı kişide aynı nedenle ortaya çıkabilen skolyoz, aynı şekillerde seyir etmez. Her insanın vücut ve omurga yapısında farklılıklar olduğu gibi, omurga yapısında da aynı nedenle ortaya çıkan bu rahatsızlık, ilerledikçe kendi açısından diğerine oranla farklı haller alır. Bu sebeple skolyozun kişilere göre değişen ve tedavisi farklı olan yöntemlere sahiptir. Yani her kişide farklılık gösteren ilerleme döneminde, o ilerlemeye göre tedavi verilmektedir. 

Omurilik Eğriliği Ameliyatı
Skolyoz, toplumlarda % 2-4 oranında görülen bir omurga eğriliğidir. Bu oranlarında çok büyük bir kısmında, skolyoz denilen eğrilik derece olarak çok düşüktür. Kız çocuklarda erkek çocuklara nazaran 8-10 kat daha sık görülebilir. Omurgasında eğrilik olanların yüzde onunda tedavi görülecek yada cerrahi müdahale yapılacak dereceye ilerler. 

Skolyoz tedavisinde, eğrilik % 20 civarlarında ise, önerilen tedavi fizik tedavidir. % 20-40 kırk aralığındaysa omurga eğrilik derecesi, tedavi için önerilen fizik tedavi ve korseleme, yüzde kırkın üzerindeyse ameliyat önerilir. 

Skolyoz ameliyatlarında eğri olan omurgalara, vida ve çubuklardan oluşan implantlar yerleştirilerek eğrilikler düzeltilmektedir. Düzeltilmiş olan omurga bölgelerindeki omurların bir birleriyle kaynaşmaları sağlanır. Günümüzde standartlaşmış olan ameliyat girişimi, sırttan yapılan düzeltme işlemidir. Omurganın her bir omuruna, pedikül adı verilen bloğun ortasında geçirilerek gönderilen, titanyumdan yapılmış vidalar ile tutunma noktaları oluşturulmaktadır. Bu titanyum vidalar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu sebeple cerrahi müdahaleyi yapan cerrahın, tecrübesi çok önemli bir faktördür. Çünkü, yerleştirilen küçük kemik bloğun civarında, sinirler, omuriilik, damarlar ve iç organlar gibi anatomik yapılar bulunmaktadır. Anotomik yapıları olan bu organların hasar görmemesi için, cerrahi müdahale ve müdahaleyi yapacak olan cerrahın ameliyat tecrübesi çok önemlidir. 

Skolyoz ameliyatı sonrası her altı ayda bir kontrol önemlidir. Çünkü herhangi bir eğrilik ortaya çıkabilir ve müdahale gerektirebilir. Skolyoz hastalık değildir ama hastalık haline gelebilir. O nedenle dikkat gerektiren bir rahatsızlıktır.
]]>
Omurilik Çatlaması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-catlamasi.html Sun, 18 Nov 2018 19:21:13 +0000 Omurilik Çatlaması, vücudumuzda bulunan herhangi bir kemiğin kırılmasına bağlı olarak ya da yapılmış bir kazaya bağlı olarak gerçekleşir. Omurilik etrafında oluşan bir sıvı sa Omurilik Çatlaması, vücudumuzda bulunan herhangi bir kemiğin kırılmasına bağlı olarak ya da yapılmış bir kazaya bağlı olarak gerçekleşir. Omurilik etrafında oluşan bir sıvı sayesinde korunmaktadır bu sıvının zedelenmesi sonucu omurilik çatlağı gerçekleşir. Bu omurilik çatlakları çok tehlikeli olabilmektedir. Bu hususta hassas davranılmalı ve dikkatli olunmalıdır. Çünkü yapılan yanlış bir hatadan kaynaklanan omurilik çatlakları hayati önem taşır ve vücudumuzda hareket kaybına neden olabilir.

Omurilik çatlaması ciddiye alınması gereken bir durumdur. Ciddiye alınmasa eğer iler ki yaşantımızda oluşan hareket kayıpları yaşamımızı alt üst eder ve yatağa bağımlı hale gelmemize olanak sağlar.

Omurilik çatlaması belirtileri 

 • Omurilik çatlaması oluşan bölgede aşırı derecede ağrılar
 • Omurilik çatlaması oluşan bölgede şişme ve morarmalar
 • Vücutta oluşan bazı deformasyonlar

Omurilik çatlamasında ilk yardım olarak hastayı şok riskine karşı battaniye veya benzeri bir şeyle sararak sıcak tutulması sağlanır. Omurilik çatlaması oluşan bölgede şişmeyi engellemek için bu bölgeye buz torbası veya soğuk bir şeyler koyulması gerekmektedir. Omurilik çatlaması gerçekleşen bölgeye sürekli hafif masaj yapılmalıdır.

Omurilik Çatlaması

Omurilik çatlaması geçiren bir hasta acil olarak uzman hekim tarafından kontrol altına alınmalı ve müdahalesi yapılmalıdır. Bu süreçte gözetimine devam edilmeli ve gerekli görüldüğü taktirde ilaç tedavisine başlanmalıdır. Bunların yanı sıra ilerleyen zamanlarda kalıcı bir hasar oluşmaması ve hareket kaybı yaşanmaması için fizik tedavi uygulanmalıdır.

Bizlerde bu türden oluşabilecek omurilik çatlamalarına karşı kendimize dikkat etmeliyiz. Attığımız adımlar sağlam olmalı ve ani yapılan hareketlerden kaçınmalıyız. Aksi taktirde oluşan hasarlardan dolayı yaşamımız alt üst olur ve iler ki yaşantımızda olumsuzluklarla karşılaşırız.

]]>
Omurilik Görevleri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-gorevleri.html Mon, 19 Nov 2018 00:47:54 +0000 Omurilik Görevleri, Yaşamsal faaliyetlerimizi südürebilmemiz için bedenimizin sergilediği istemli ya da refleks davranışların, duyu organlarımız aracılığıyla iletilen mesajlara kazandırılan anlamlar sonucu ilgili organlara Omurilik Görevleri, Yaşamsal faaliyetlerimizi südürebilmemiz için bedenimizin sergilediği istemli ya da refleks davranışların, duyu organlarımız aracılığıyla iletilen mesajlara kazandırılan anlamlar sonucu ilgili organlara bilgi ve komut  aktarımı bir bütün olarak "sinir sistemi" adı verilen ve milyarlarca sinir hücresinden oluşan bir yapıyla sağlanır. Anatomik olarak bakıldığında beyin ve omuriliğin (medulla spinalis) yer aldığı "merkezi sinir sistemi" ve kranial ve spinal sinirlerin buılunduğu "periferik sinir sistemi" olarak iki genel yapıda incelenmesi olasıdır.

Omurilik ilginç bir şekilde embriyolojik sinirsel tüpün çok az olarak değişikliğe uğrayarak, gelişmesinin başında bulunan cenindeki konumunu yetişkin insan vücudunda da koruyabilen, kalıtımsal olarak ortak fizyolojik özelliklere sahip insan türünde en eski olan merkezi sinir sistemi parçasıdır.İnsan embriyosunda henüz ilk üç haftalık gelişim esnasında sinir sisteminin temelleri atılmaktadır.İnsan yaşamının başlangıcının ilk üç ayına kadar, başka bir deyişle embriyo döneminde omurilik kanalının tamamını kaplayan omurilik, kemik ve sinir dokusunun farklı büyüme şekli ve hızından dolayı yavaş yavaş yukarı çekilerek, boyu erişkin insanda normal konumuna ulaşıncaya kadar kısalır. Omurilik, yapısı ve işleviyle oldukça kompleks olan insan vücudunun en ilgi uyandıran oluşumlarından biridir.

Omurilik Görevleri

Omurilik Görevleri Nelerdir

Omurilik, vücudumuzun istemsiz davranışlarının düzenlendiği ve öğrenilen bazı davranışların aynı etkiyle karşılaşıldığında aynı tepki olarak verilmesini sağlayan davranışlar merkezidir.Merkezi sinir sistemimizin görevlerinden bir çoğu beynin direkt yardımı olmaksızın omurilikte gerçekleşir. Özellikle de kas hareketlerinin kontrolüne olanak sağlayan pek çok özgün refleks burada entegre olur.

Refleks kavramı kısaca dışarıdan gelen herhangi bir uyarıya isteğimiz dışında, bilinçli ve düşünülmüş olmadan yanıt vermemiz şeklinde açıklanır.En basit refleks yayında ise, reseptör organ, afferent nöron, efferent nöron ve effektör organ olarak dört temel eleman bulunur.Yalnızca iki nöron ve bunların aksonları tarafından oluşturulan bu refleks yayına basit refleks denir.Nöron adedinin ikiden fazla olduğu durumlarda bu refleks endirekt ya da polisinaptik refleks olarak anılır. Omurilikteki bu refleks yaylarının kas kasılmasını sağlanmasında ve bu sayede vücut pozisyonunun korunmasında çok büyük önemi mevcuttur.

Vücudu adeta bir ağ gibi sararak beyne ulaşan sinirler omurilikte çapraz bir yapıda ilerler. Bunun neticesinde vücudun sağ kısmını beynin sol lobu ve sol kısmını ise beynin sağ lobu yönetmiş olur.

Omurilik beyin ve sinir hücreleri arasındaki bilgi akışını sağlayan hayati önem taşıyan, herhangi bir nedenle zedelenmesi ya da yaralanması durumlarında çok vahim sonuçlar ortaya çıkan bir yapıdır.Bu nedenle etrafı beyin gibi üç katlı zar, omurilik sıvısı ve omurlarla kaplı olarak, omurgamızın içinde muhafaza edilmiştir.

Omuriliğin Görevlerini Tam Yapamamasına Neden Olan Bazı Klinik Durumlar:

 • Omurilik yarı kesisi: Farklı seviyelerde herhangi bir doku bozukluğu ile meydana gelir.Motor nöron zayıflığı, ağrı ve ısı duyusunun kaybı, proprioseptif ve titreşim duyularında azalma görülür.
 • Omurilik tam kesisi: Omurilik beşinci boyun segmentinin üstünde bir yerde kesilirse solunum yetmezliği ve ölüme yol açar.Daha altında bir kısımda oluşursa felç ve tam duyu kaybı vardır. Solunum ve dolaşım bozukluğu izlenir, refleks yolları sağlam olmasına karşın onlar da kaybolur.
 • Syringomyeli, Hidromyeli: Beyin omurilik sıvısının, omurilikte kavite oluşturması nedeni ile gelişir.Hastada skolyoz (omurga eğriliği),duyu kayıpları, kas güçsüzlüğü, spastisite, mesane ve gaita kontrolünde kayıp, kronik ağrı izlenir.
 • Transvers Miyelit: Omuriliğin iltihaplanması sonucunda oluşan  bir hastalığın sonucudur.Yetişkin ya da çocuklarda görülebilir ve hasta felç olur.
 • ]]> Omurilik Kayması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kaymasi.html Mon, 19 Nov 2018 22:39:42 +0000 Omurilik kayması, Omurga, omur denilen birbirine bağlı seri kemiklerden meydana gelmektedir. Gelişimini tamamlamış insanların yüzde beşinde omurganın en alt kısmındaki kemikleri birleşim noktalarında gelişimsel olarak kırıklar Omurilik kayması, Omurga, omur denilen birbirine bağlı seri kemiklerden meydana gelmektedir. Gelişimini tamamlamış insanların yüzde beşinde omurganın en alt kısmındaki kemikleri birleşim noktalarında gelişimsel olarak kırıklar görülebilmektedir. Bu kırıkları ise hareketin fazla olduğu bölgelerde çoğunluktadır. Bu kırıklar iyileşmeyebilir fakat sorun teşkil edecek bir halde almazlar. Bazı kişilerde üstteki omurlar alttaki omurlara göre öne doğru kayabilmektedir, bu duruma bel kayması veya omurilik kayması denmektedir. Omurilikte kayma miktarı fazla ise ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu güne kadar hastaneye bel ağrısı ile gelen hastaların yüzde onuna bel kayması teşhisi konulmuştur. Bel kaymasının diğer bir nedeni ise yaşlanmaya bağlı olarak omurlar arasındaki bağ dokularının yıpranması ile meydana da gelebilmekte, genellikle 40 yaş üzerinde görülmektedir. 

  Omurilik kayması belirtileri, Stres kırıkları denilen kırıklar kendini ilk etapta belli etmeyebilir, herhangi bir nedenle çektirilen film veya testler sonucu farklı zamanlarda kendini göstermektedir. Belde ağrı, kalça kısımlarında ağrılar mevcut ise, bel kaslarında gerginlik, bacaklarda az da olsa uyuşmalar varsa, ayaklarda kuvvet kaybı olarak da kendini göstermektedir. Kişilerde ağrılar yürüme esnasında, ayakta durma sırasında kendini göstermektedir.

  Hastalık tanısı nasıl konur, Doktorlar sizin muayenelerinizi yaptıktan ve şikayetlerinizi dinledikten sonra filmlerinizi isteyecektir. Ancak röntgende bel kırıkları görülmeyebilir, bu nedenle hala kırıktan şüphe ederse MR çektirmenizi isteyebilir. MR da kırıklar tespit edildiyse tedavi şeklinizin belirlenmesi için tomografinize başvurmak isteyecektir. Eğer ayağında uyuşma oluşmuş olan hastalar da sinirsel bir sorun olup olmadığının tespiti için MRG yi gerekli görmektedir. Daha sonra kaymanın derecesi verilerek, 1-4 arası derecelendirilir. 

  Omurilik Kayması
  Tedavi şekilleri, Doktorunuz yaptığı tetkikler sonucu kayma miktarı şiddetli değil ise ciddi bir sinir sorunu yoksa ilk müdahale yöntemi cerrahi müdahale değildir. Öncelikli olarak fizik tedavi yöntemleri uygulanır, ağrılar için ağrı kesiciler önerilir, istirahat edilmesi gerekmektedir. Ağrılar devam edecek olursa kırıkların oluştuğu bölgelere steroid ve ağrı kesici enjeksiyonu yapılabilir. Bel ağrısı ile ayakta uyuşmalarda sıklaşmış ise farklı ilaçların enjeksiyonu sağlanarak hasta rahatlatılmaya çalışılır. Stres kırıklığı denen bu kırıklar bu tedavi şekilleri ile düzeltilebilmektedir. Bu kırığın tamamen kaynaması mümkün olmayabilir. Ağrı geçtikten sonra kırığın tamamen kaynamaması sorun teşkil etmez, hastaların ilerleyen yaşlarında şiddetli omurilik kayması durumları yaşamazlar.

  Cerrahi tedavi, Normal yöntemler ile fizik tedavi yöntemleri ile yakınmaları geçmeyen hastalara son çare olarak cerrahi müdahale gerekmektedir. Kaynama nedeni ile sinirsel baskılar nedeniyle hastanın altına kaçırması gibi durumlar gözlemlenmiş ise acil müdahale gerekli olabilmektedir. İki farklı cerrahi yöntem vardır. İlk yöntem kırık olan bölgelerin onarılmasını amaç edinirken, ikinci yöntem ise, sinirsel baskıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan müdahaledir. Asıl tercih edilen cerrahi müdahale şekli ise ikinci yöntemdir. Ameliyat hem sırttan hemde ön kısımdan yapılabilmektedir. Operasyon sonunda hastanın iyi bir rehabilitasyona veya fizik tedaviye girmesi gerekmektedir. Hastanın ameliyat sonrası ani hareketlerde bulunmaması şarttır. Ayrıca hasta kesinlikle ağır yük kaldırmamalıdır. Ameliyat sonrası herhangi bir olağan durum yaşanmaması için kesinlikle doktorunuzla irtibatta olmalısınız.
  ]]>
  Omurilik Düzleşmesi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-duzlesmesi.html Tue, 20 Nov 2018 22:19:40 +0000 Omurilik düzleşmesi, Boyun ve bel bölgesindeki kasların uzun süre aynı pozisyonda kalması sonucu kasların iç gerginliği artar ve omurganın gerilen kısmındaki eğrilik giderek azalmaya başlar. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, Omurilik düzleşmesi, Boyun ve bel bölgesindeki kasların uzun süre aynı pozisyonda kalması sonucu kasların iç gerginliği artar ve omurganın gerilen kısmındaki eğrilik giderek azalmaya başlar. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, sürekli ağırlık kaldırmak ve öne eğilerek iş yapmak gibi zorlayıcı pozisyonlar nedeniyle kaslarda gelişen spazmlar disklerin içindeki basıncı attırır. Böylece bel ve boyun bölgesinde düzleşme meydana gelir ve omurilik düzleşmesi oluşmuş olur.

  Omurilik kemiği 33 adet omur adı verilen kemiğin üst üste dizilmesi sonucu oluşur. Bu omurların arasında 24 adet disk vardır ve bu diskler omurganın birbirine sıkı sıkıya bağlanmasını ve esneklik kazanmasını sağlar. Omurilik kemiğine yandan bakınca 3 yerde girinti ve çıkıntılar görünür. Bu girinti ve çıkıntılar ile omurga kemiği S şeklinde esnek bir yaya benzer. Bu eğriliklerden boyun ve bel bölgesinde olanlar içe doğru, sırt bölgesinde olan eğrilik dışa doğrudur. Omurgamız bu eğrilikler sayesinde darbelere ve ağırlıklara karşı dayanıklılık kazanır. Omurilik düzleşmesi bu eğriliklerin zamanla yok olması ve düz bir şekil almasıdır.

  Omurilik Düzleşmesi
  Omurilik düzleşmesinde hastalar çoğunlukla kas tutukluğundan değil, baş ağrısı, beş ağrısı, boyun ağrısı, göğüs ağrısı bel ağrısı ve omuz ağrısı gibi değişik ağrılardan yakınırlar. Bu ağrılar düzleşmenin belirtileridir. Omurilikte meydana gelen düzleşme uzun dönemde o bölgedeki disklerin yapısının bozulmasına neden olur ve bir süre sonra bel fıtığı ya da boyun fıtığı gibi daha ciddi ve ağır hastalıklara neden olur.

  Omurilik Düzleşmesi Belirtileri

  Duruş Bozukluğu; normal duruş sırasında başım öne doğru olması düzleşmenin en sık görülen belirtisidir. Düzleşme dışarıdan da fark edilebilecek kadar belirgindir.

  Ağrılar; düzleşmenin ilerleyip sinirlere baskı yapması ağrılara neden olmaktadır. Bu ağrılar genellikle boynun sırtla birleştiği noktada veya biraz altında olur ve baş geriye doğru atıldığında ağrı artabilir.

  Boyun Hareketlerinin Kısıtlanması; boynu sağa ve sola çevirmede zorluk ve ağrı çekmek boyun bölgesinde oluşan düzleşmenin belirtisidir.

  Uyuşma ve Güç Kaybı; düzleşme ile baskıya maruz kalan sinirlerin vücudun hangi bölümünü ilgilendiriyorsa o kısımda uyuşma ve karıncalanma yaşanmasına neden olasıdır. Bu durum genellikle kol ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma ve karıncalanma olarak kendini belli eder.

  Omurilik düzleşmesi nasıl tedavi edilir

  Omurilikte meydana gelen düzleşme röntgen yöntemiyle kolaylıkla tespit edilebilir. Düzleşmenin derecesine göre kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanında fizik tedaviye de başvurulabilir. Tedaviden sonra en önemli husus boyun ve bel egzersizlerinin sürekli olarak yapılmasıdır. Ayrıca duruş ve oturuş bozukluklarını düzeltmek, çalışma koşullarını iyileştirmek gibi önleyici uygulamalarda omurilik düzleşmesi ve ilerlemesini engellemek için oldukça faydalıdır.
  ]]>
  Omurilik Kanal Daralması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kanal-daralmasi.html Wed, 21 Nov 2018 12:28:04 +0000 Omurilik kanal daralması, bel bölgesinde bulunan doku ya da hücrelerin zamanla kalınlaşması ve kireçlenmesi nedeniyle omuriliğin geçtiği kanalın daralması olarak adlandırılır. Daha çok hareketsiz yaşam tarzı nede Omurilik kanal daralması, bel bölgesinde bulunan doku ya da hücrelerin zamanla kalınlaşması ve kireçlenmesi nedeniyle omuriliğin geçtiği kanalın daralması olarak adlandırılır. Daha çok hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle oluşum gösteren rahatsızlık, iş temposu, aşırı kilo gibi nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Özellikle 50 yaşını geçmiş kişilerde görülemeye başlar ve zamanında müdahale edilmezse yaşam kalitesini düşürerek hastyı yaalak duruma getirebilir.

  Omurilik Kanalında Daral Neden Olur

  Omurilik kanalında daralma doğumsal ya da daha sonra ortaya çıkabilir. Doğumsal olarak omurilik kanalı dar olan kişilerde 30 yaş ve daha sonrasında yakınmalar başlar. Rahatsızlık hareketsiz yaşam tarzı ve spor yapmama gibi nedenlerden dolayı meydana gelir. Bu nedenlerin yanı sıra aşırı kilo, sigara kullanımı, yaşa bağlı omurilik kireçlenmesi, artrit, bel fıtığı, ağır iş ortamında çalışma, genetik faktörler ve skolyoz gibi nedenlerden dolayı da oluşabilir. Ciddi bir hastalıktır ve mutlaka zamanında tedavi edilmesi gerekir.

  Omurilik Daralması Belirtileri

  Bacaklarda His Kaybı Ve Güçsüzlük: Omurilik daralması tüm omurgada olabileceği gibi bazen bölgesel olarak da görülebilir. Boyun bölgesinde gerçekleşen daralma omuriliğin hasar görmesine neden olarak hastada denge kayıplarına yol açar. Bel bölgesinde oluşan daralma sonucu, bel ağrısı, bacak ağrısı, bacaklarda his kaybı ve uyuşma gözlemlenebilir. Bacaklarda oluşan ağrılar kalçadan başlayarak dizlere kadar ulaşabilir. Bazı vakalarda ağrı tüm bacağı etkisi altına alabilir. Ağrı hissi fazla ayakta kalınca ve yürüyünce daha da yoğunlaşır.

  Omurilik Kanal Daralması

  Yürüme Bozukluğu: Omurilikte kanal çapında genişleme yaşandığı için kişi öne doğru eğilerek yürür hale gelir. Kişi oturduğunda ağrı hissinin geçtiğini fark eder. Hastanın yaşadığı şikayetler aniden şiddetlenebilir. Şikayetlerin şiddetlenme nedeni ise, bel fıtığı ve travmadır. Kişi uzun süre yürüyemez ve topallama görülür. Hasta bir süre yürüdükten sonra dinlenme ihtiyacı hisseder. Bu durum her geçen gün yürüme mesafesinde kısalmalara neden olur.

  Kalıcı Hasar: Hastalık zamanında tedavi edilmezse sakral kök tutulması nedeniyle hasta idrar ve dışkısını kontrol edemez. Hastalık nedeniyle ilerleyen vakalarda idrar kaçırma olasılığı %3-11'dir. Boyunda omurilik kanal daralması yaşanıyorsa kollarda ağrı, uyuşma, güç kaybı ve denge sorunu yaşanabilir. Kalıcı hasarın oluşma ihtimali vardır ve hastanın maruz kaldığı denge problemi kalıcı bir hal alabilir.

  Bacaklarda His Kaybı: Hastalıkta oluşan bazı bulgular bacaklardaki damarlara bağlı hastalıklar nedeniyle meydana gelebilir. Omurilik daralması da bacaklardaki damarsal hastalıklarla benzer belirtilere yol açabileceğinden her iki hastalığın karıştırılması söz konusu olabilir. Damarsal hastalığa maruz kalan kişilerde ağrılar genellikle kramp tarzında meydana gelir. Ağrı hissi devamlıdır ve ayak bileğinden başlayarak üst kısma doğru yayılma eğilimi vardır. Oluşan his kaybı distal şekilde meydana gelir. Her iki hastalıkta da aynı şikayetler oluşabilir. Bu nedenle hastalıkları ayırt etmek için doppler inceleme yöntemi kullanılmalıdır.

  Omurilik Kanal Daralması Tedavisi

  Fizik Tedavi: Eğer hastalık henüz ilerlememiş ise cerrahiye ihtiyaç duyulmaz. Hafif vakalarda fizik tedavi, medikal tedavi, zayıflama, istirahat ve ilaç tedavisi yeterli olabilir. Fakat hastalık ileri evrelere ulaşmışsa bu tedavi seçenekleri ile iyileşme sağlanamaz. Bu vakalarda şikayetler her geçen gün daha da artar. Durumu kötüye giden hastalar için uygulanacak en doğru tedavi seçeneği cerrahidir.

  Cerrahi: Cerrahiye karar verilmiş hastalarda kanal çapı genişletilerek, sinir kökü ve omurilik üzerinde oluşan baskı bloke edilir. Tedavide amaç hastanın yürüme kabiliyetini arttırmak ve]]> Omurilik Açıklığı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-acikligi.html Thu, 22 Nov 2018 08:15:29 +0000 Omurilik Açıklığı, Omurga kemiklerinin anne karnındayken doğumsal sebeplere bağlı olarak kapanmamasıdır. Diğer bir adı da spina bifidadır. Omurga kemikleri anne karnındayken nöral tüp olarak adlandırılan bir yapıda gelişi Omurilik Açıklığı, Omurga kemiklerinin anne karnındayken doğumsal sebeplere bağlı olarak kapanmamasıdır. Diğer bir adı da spina bifidadır. Omurga kemikleri anne karnındayken nöral tüp olarak adlandırılan bir yapıda gelişir. Bu yapı hamileliğin 28. gününde kapanarak içinde omuriliğin gelişeceği bir tüp haline gelir. Omurilik bu tüpün kapanmamasına bağlı olarak meydana çıkan nöral tüp defektlerinden biridir. Genel anlamda omurilik, sinirlerden oluşmuş kapalı bir tüptür. Bu sinirler, kaslarınızdaki sinirlere beyninizden gelen emirleri ileterek kasların hareket etmesini sağlar. Omurilik açıklığı olan bebekte sinirlerinden emirlerin geçmesinde güçlük vardır. Sinirler ile beyin arasında düzgün bir bağlantı kurulamadığı zaman, değişik derecelerde felçler meydana gelir. Hangi sinirlerin etkileneceği, sırttaki açıklığın oluştuğu yere bağlıdır. Sırttaki açıklık ne kadar yukarıda ise çok sayıda sinir etkilenmiş ve daha ağır bir felç durumu olmuş demektir. Etkilenen kaslar sadece hareket etmeyi sağlayan kaslar değil, dışkı ve idrar kontrolünü sağlayan kaslarda duruma dahil olmuş olabilir.

  Omurilik Açıklığı Ortaya Çıkışı

  B grubundan bir vitaminin yani folik asidin bir rolü olabilir. Folik asidin omurilik kapanmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Eğer annede yeteri kadar folik asid yoksa bebeğin omurilik tüpü düzgün bir şekilde kapanmayabilir. Folik asit dışında bazı mineral ve vitaminlerinde rolü olduğu düşünülmektedir. Bir başka husus da omurilik açıklığının kalıtımsal bazı nedenler ile ortaya çıkabileceğidir. Bazı ailelerde omurilik açıklığı sıkça görülmektedir. Hamilelik sırasında sara nöbetini önlemek için kullanılan bir ilacın omurilik açıklığı neden olduğu bilinmektedir.
  Omurilik Açıklığı
  Omurilik Açıklığının Oluşabilecek Hasarları

  • Belden aşağısında kısmi ve tam kuvvetsizlik
  • Dışkı ve idrar yapmada güçlük
  • Çeşitli ortopedik bozukluklar
  • Beyinde beyin-omurilik sıvısı birikimi (hidrosefali)
  • Beyinde gelişimsel bozukluklar
  • Omurilikte, beyin-omurilik sıvısı toplanması
  • Baş boyun anomalileri
  • Diğer organ bozuklukları
  Omurilik Açıklığı Tedavi

  Omurilik açıklığı olarak doğmuş olan bebekler sırtlarında bulunan kese ameliyat ile kapatılır. Hidrosefali gelişen bebeklere, beyindeki fazla sıvıyı kan dolaşımına boşaltan ve şant adı verilen drenaj sistemi yerleştirilir. Son dönemde ''üçüncü ventrikülostomi'' denen yeni bir ameliyat yöntemi şant yerine kullanılmaya başlanmıştır. Daha doğal bir yöntem olduğu ve şantların neden olduğu komplikasyonların bunda görülmediği bilinmektedir. 

  Ameliyatlar genellikle mevcut durumu korumak ve daha fazla sorun çıkmasını engellemek için yapılmaktadır. Ameliyatlar ile ya da bazı tedavi yöntemleri ile bu bebeklerin yaşamların mümkün olduğunca normale yakın hala getirilmeye çalışılır. Tamamen iyileşme durumu olmasa bile bağımsız yaşamaları mümkündür.

  Omurilik Açıklığı Ameliyat Riskleri
  • Anestezi riski; Lokal ve genel anestezi işlemleri sırasında ve sonrasında (ameliyatta bebeğe verilen pozisyon nedeni ile) riskler vardır.
  • Kanama; Çok sık rastlanmasa da ameliyat esnasında ve sonrasında ileri düzeyde olabilecek bir kanama görülebilir. Kanama halinde ek bir tedaviye ya da kan transfüzyonuna gerek duyulabilir.
  • Ciltte ve omurilik zarında kapanma ile ilgili sorunlar; Bütün cerrahi yöntemler uygulanmasına rağmen kesi yerinin üzerini sağlam doku ile kapatmak zor olabilir. Bu nedenle ciltte açılmalar ve beyin-omurilik sıvısı sızmaları görülebilir.
  • Beyin ve omurilik hasarı; Yapılan müdahaleler sırasında nöral dokular zarar görebilir ve bu da bazı işlev bozukluklarına sebep olabilir. Ameliyat sonrasında beyinde su toplaması, yutkunma, yutma ve nefes alma ile ilgili sorunlar oluşabilir.
  • Kardiyak sorunlar; Ameliyatın düzensiz kalp ritmine ya da kalp krizine yol açma gibi düşük bir riski bulunmak]]> Omurilik Eğriliği Egzersizleri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-egriligi-egzersizleri.html Fri, 23 Nov 2018 04:10:24 +0000 Omurilik Eğriliği Egzersizleri, Egzersiz belli bir hedef doğrultusunda, düzenli ve bilinçli olarak yapılan vucut hareketlerine verilen addır. Tıbbi açıdan egzersizin tedavi edici ve tedaviyi destekleyici unsuru inkar edilemez bir ger Omurilik Eğriliği Egzersizleri, Egzersiz belli bir hedef doğrultusunda, düzenli ve bilinçli olarak yapılan vucut hareketlerine verilen addır. Tıbbi açıdan egzersizin tedavi edici ve tedaviyi destekleyici unsuru inkar edilemez bir gerçektir. Özellikle omurilik rahatsızlıklarında kasları güçlendirmeye yönelik yapılan egzersizler omuriliğin üzerine binen yükü azalttığı için oldukça önemlidir.

   Omurilik eğriliği rahatsızlığı ilk safhalarında iken düzenli yapılan egzersizler ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Fakat geç kalındığında dönüşü olmayan neticelere ulaşabilir. Bu yüzden anne ve babaların özellikle ilk okul çağındaki çocuklarını gözlemleyerek oturuş ve duruş bozukluğu olup olmadığını iyi kontrol etmeleri gerekir. Öğretmenlerin ise çocukları dik oturmaları konusunda sık sık ikaz etmeleri ilerleyen yaşlarında böyle bir sorun ile karşılaşmamaları için oldukça önemlidir.

   Omurilik Eğriliği Egzersizleri
   Omurilik eğriliğine faydalı egzersizleri şu şekilde sıralayabiliriz:

   Isınma ve esneme hareketleri: Her insanda olduğu gibi egzersize başlayacak olan kişinin ilk olarak ısınma hareketleri ile başlaması çok önemlidir. İlk aşamada hafif egzersizler ile başlandıktan sonra vücudu zorlayan hareketler daha sonra uygulanmalıdır. Hastalığın tedavi edilebilmesi için hareketlerin düzenli yapılması çok önemlidir.

   Plates: Omurilik eğriliği olan kimse rahatsızlığını ilk aşamada iken fark ederse, eğriliği gidermek için en etkili egzersiz yöntemi platesdir. Plates ile yapılan hareketler egzersiz yöntemleri arasında esneklik bakımından kişiye en etkili olan yöntemdir. Bu yüzden hastanın düzenli plates yaparak rahatsızlığını gidermesi, eğriliğin durumuna göre bir kaç aylık bir zaman zarfında mümkün olmaktadır.
   ]]>
   Omurilik Romatizması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-romatizmasi.html Fri, 23 Nov 2018 10:52:39 +0000 Omurilik romatizması, halk arasında omurilik romatizması olarak bilinen hastalık tıp camiasında Ankilozan Spondilit (AS) olarak tanımlanmaktadır. Omurilik romatizması, bel kemiği ve kalça kemiği arasında bulunan eklem Omurilik romatizması, halk arasında omurilik romatizması olarak bilinen hastalık tıp camiasında Ankilozan Spondilit (AS) olarak tanımlanmaktadır. Omurilik romatizması, bel kemiği ve kalça kemiği arasında bulunan eklemin iltihaplanması sonucu ortaya çıkmaktadır. İltihaplanma sonucu iki kemik birleşerek tek bir kemik pozisyonu alır. Bel bölgesi başta olmak üzere kişide hareket kısıtlaması yaşanır. Omurga ile beraber ayak, kalça ve dizlerde iltihap meydana gelebilir.

   Çok sık karşılaşılan bir hastalık olmamakla birlikte genç erkeklerde daha fazla rastlanarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişkendir. Hastalık ilerlediğinde omurga hareketi tamamen kısıtlanabilir. Ancak bazı vakalarda yalnızca bel ağrısı ve belde tutukluk olarak kendini gösterebilir. Hafif seyirli bir hastalık olmasına rağmen ileri safhalarda ciddi sıkıntıya yol açabilir. Hastalık kireçlenme ile karıştırılabileceğinden ayırıcı tanı çok önemlidir. Omurilik kireçlenmesi omurganın aşınması nedeniyle oluşur ve gençlerde görülme olasılığı oldukça düşüktür. Omurilik romatizması ise henüz genç yaşlarda ortaya çıkar ve kemiklerin kaynaşması sonucu oluşum gösterir.

   Omurilik Romatizması Görülme Yaşı Ve Şekli

   Omurilik romatizması kadınlara nazaran erkeklerde daha fazla rastlanan bir hastalık türüdür ve genç hastalığıdır. Çocuklarda da görülme riski vardır. 20'li yaşlardan sonra oluşum göstermeye başlasa da belirtiler hemen yaşanmaz. 40 yaşını geçmiş kişilerde çok nadir görülür. Omurilik romatizması genç erkeklerde omurga ve leğen kemiğinde, çok nadir durumlarda göğüs, omuz ve kalça kısmında iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkar. Kadınlarda çok seyrek rastlandığı gibi belirtileri oldukça hafif olur. Kadınlarda ise kalça kemiği, el ve ayak bileği ve leğen kemiğinde oluşur.

   Omurilik Romatizması

   10 yaşını geçmiş çocuklarda ayak, diz ve kalça kısmında görülür. Çocuklarda kalçada tutulum çok şiddetli seyredebilir ve cerrahiye ihtiyaç duyulabilir. Çocuklarda bel ağrısına çok sık rastlanmaz.

   Omurilik Romatizması Nedenleri

   Omurilik romatizmasının nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Hastaların bir kısmında HLA-B27 olarak adlandırılan genetik bir yapının varlığı söz konusudur. Bu genetik yapı hastalığın oluşmasında önemli rol oynar. Fakat bu genetik yapı hastalık için tek başına bir neden değildir. Beraberinde mikroplar, bağırsak sorunları, çevresel etkenler de omurilik romatizmasına yol açabilir.

   Omurilik Romatizması Belirtileri

   Hastalık ile beraber yavaş yavaş bel ağrısı ortaya çıkar ve bel ağrısı zamanla artar. Kaburga, sırt, boyun ve kalça gibi bölgelerde sertlikler oluşmaya başlar. Tedavi edilmeyen ya da geç kalınan vakalarda omurgalar birbiri ile kaynaşarak tek bir kemik pozisyonu alır. Kol ve göğüs hareketlerinde kısıtlama yaşanır. Oluşan sertleşme sonucu hastanı duruş pozisyonunda değişiklik olur. Çok nadir durumlarda topuk ağrısı şikayetlere eşlik edebilir.

   Kişi sabah uyandığında ya da bir süre hareketsiz kaldıktan sonra bel bölgesinde ağrı, sertlik ya da hareket kısıtlılığı oluşabilir. Egzersiz yapılırsa oluşan sertleşmeler hafifleyebilir. Oluşan bel ağrısı zamanla yukarı doğru ilerleyerek boyun bölgesinde de kendini gösterebilir. Kemiklerde çıkıntı meydana gelebileceğinden hareket ederken ağrı, yürüme problemleri yaşanabilir. Bu tür belirtiler oluştuğunda belirtilerin süresi 3 aydan fazla zaman devam ederse mutlaka doktora başvurulmalıdır.

   Omurilik Romatizmasında Tanı

   Omurilik romatizmasını teşhis edebilmek için hastanın şikayetleri göz önünde bulundurulur. Ayrıca detaylı fiziksel muayene yapılması gerekir. Hastanın sıraladığı yakınmalar teşhisi için oldukça önemlidir. Röntgen ve bazı tetkikler hastalığın tanısını kolaylaştırır. Omurga v leğen kemiğinin röntgeni çekilerek tanı kolaylıkla konul]]> Gergin Omurilik Sendromu https://www.omurilik.gen.tr/gergin-omurilik-sendromu.html Fri, 23 Nov 2018 17:12:31 +0000 Gergin omurilik sendromu, gergin omurilik sendromu çocukluk çağının doğuştan gelen bir hastalığıdır. Bu hastalık yetişkinlerde de görülebilir. En çok görülme nedenleri, ayrık omurilik sendromu, kısa ve kalın filum terminal Gergin omurilik sendromu, gergin omurilik sendromu çocukluk çağının doğuştan gelen bir hastalığıdır. Bu hastalık yetişkinlerde de görülebilir. En çok görülme nedenleri, ayrık omurilik sendromu, kısa ve kalın filum terminale, intradural lipom, lipomyalomeningosel ve meningomyelosel cerrahisi sonrası gelişen yapışıklıklar dır. Çocukluk çağında görülen gergin omurilik sendromunda deri belirtileri, motor kayıplar, ürolojik belirtiler, skolyoz yani omurga eğriliği ilerleyici omurga deformasyonları daha sık görülürken, yetişkin hastalarda perineal ve perianal ağrı, ürolojik belirtiler ve motor kayıplar ön plana çıkmaktadır. Gergin omurilik hastalığı sendromu omuriliğin büyümesi ile ilgili bir problemdir. 


   Normal şartlarda omurga kemikleri omurilikten daha hızlı büyürler. Omurilik yaş ilerledikçe omurga kemikleri içerisinde daha yukarı düzeylere doğru yükselmiş olur. Omurilik omurga kemikleri arasındaki kanal içerisinde serbestçe hareket edebilir. Eğer herhangi bir nedenle omurilik başlangıçta olduğu düzeyde kalarak gerginleşecek olursa gergin omurilik sendromu ortaya çıkar.

   Normal olarak anne karnında omurilik omurga kanalının en aşağı kısmına kadar uzanmaktadır. Bebek anne karnında gelişmeye devam ettikçe omurilik omurga boyunun uzaması karşısında kısa kalmakta ve uzantıları aşağıda olmak üzere omurilik kanalda 8-10 cm yukarıda bitmekte ve aşağıya dallarıyla uzanmaktadır. 
   Gergin Omurilik Sendromu
   Bu dalların şekli at kuyruğuna benzemektedir. Ancak anne karnında bir oluşma noksanlığı meydana geldiğinde omurilik kuyruk sokumuna bir bağ ile asılı kalır ve boy uzadıkça bu bağ omuriliği aşağı doğru gerer ve aynı zamanda burada bir yağ oluşumu diğer adıyla lipom da meydana gelebilir. Bu sendromda omurilik omurga kemiklerine yapışıktır. Kanal içerisinde serbestçe hareket edememektedir. Gergin omurilik sendromu, doğuştan gelebileceği gibi omurgaya yönelik olarak yapılan cerrahi girişimlerden sonra da ortaya çıkmaktadır. Gergin omurilik sendromu hastalığı tek başına olabileceği gibi meningosel, meningomyelosel, lipomeningomyelosel, myeloşistosel, diastometomyeli, siringomyeli, dermal sinüsle beraber de görülebilmektedir.

   Gergin omurilik sendromu bel bölgesinde sinir yumağı içeren yada içermeyen üzeri ince bir zarla örtülü açıklığı olan bebeklerde, doğuştan bel bölgesinde yağ kitlesi olan bebeklerde yada gizli bel açıklığı olan bebeklerde görülmektedir. Bu bebeklerde ayaklarda ortopedik anormallikler, bacaklarda güçsüzlük ve ileri ki dönemlerde idrar tutamama, bacak kaslarında incelme, bel ağrıları ve en önemlisi de omurgada eğrilikler görülmektedir. Fakat önemli olan daha bu belirtiler görülmeye başlandığı ilk günden itibaren zaman kaybetmeden tedaviye başlanmasıdır. Bu hastalık teşhis edildiği anda mutlaka mikro cerrahi ile omurilik serbestleştirilir. Ameliyat sonrası da sıkı takip gerekmektedir. Böylece bebek daha rahat bir hayat sürebilmektedir. Fakat yine bu tür belirtiler görülse yada kontrollerde hastalığın nüksetmesi söz konusu olursa vakit kaybetmeden tedaviye yeniden başlanmalıdır.
   ]]>
   Omurilik Kanseri Belirtileri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kanseri-belirtileri.html Sat, 24 Nov 2018 08:45:23 +0000 Omurilik kanseri belirtileri, beyin gibi omurilikte genişleme olanağından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılamayan bir boşlukta bulunmakta ve bu nedenlerden dolayı küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına nede Omurilik kanseri belirtileri, beyin gibi omurilikte genişleme olanağından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılamayan bir boşlukta bulunmakta ve bu nedenlerden dolayı küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir. Birincil yada yayılım sonucu gelişen omurilik tümörleri geleneksel olarak acil beyin cerrahisi olgularıdır, eğer girişim zamanından gerçekleştirilmezse tümör geriye dönüşü olmayan bir felce neden olur. Omuriliğin en sık tümör görülen bölümü göğüs omurlarıdır, çünkü bunun sebebi bu bölgede hem omur sayısı çoktur hemde meninjiyomlar bu omurlarda daha sık görülür. 

   Ayrıca bu bölge mediastine (akciğerler arasındaki bölge) yakındır. Mediastinde ise genellikle lenfom, meme ve akciğer kanserlerinin yayılımlarına bağlı olarak büyüyen lenf bezleri bulunur ve bunlar omurilik kanalına doğru büyüyerek omuriliğe baskı yaparlar.

   Omurilik kanseri başlangıç belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz; omurga ve omurilik tümörleri boyun, sırt ve belde yerleşim yerine göre bulgular vermektedirler. En sık rastlanan bulgu ağrıdır ve genelde sırt ağrısı şeklinde başlayabilir. Bu ağrılar özellikle istirahat halinde dinlenmekle geçmez ve geceleri bu ağrılar daha da artmaktadır. 

   Omurilik Kanseri Belirtileri
   Ağrı genellikle yaygın olup nadiren bölgesel olmaktadır. Bazı hastalarda karın ağrısı şeklinde başlayabilir. Ağrıyla beraber yerleşim yerine göre, boyun bölgesinde tümöre bağlı baskı varsa, hem kollarda hem bacaklarda güç kayıpları, uyuşma hissi görülebilir. 

   Sırt ve bel bölgesinde tümör varsa sadece bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, yürüyememe gibi durumlarda görülebilir. Yine omurilik ve omurga tümörlerinde mesane ve bağırsak sistemi kontrolü bozulabilir. Bunun yanı sıra idrar kaçırma, dışkı kontrolünü sağlayamama, cinsel fonksiyon kaybı ortaya çıkabilir. Reflekslerde bozulmalar, tama yakın hissizlik, yatağa bağımlılık durumu görülebilir. Bazı tümörlerde baskının derecesine bağlı olarak güçsüzlük bir iki gün içerisinde çok hızlı ilerleyebilir. 

   Bazı tümörlerde de güçsüzlük çok yavaş ilerler çok sinsi seyreder. Çocuklarda becerisizlik, güçsüzlük, düşme atakları, şeklinde kuvvet kayıpları sıktır. Çocuklardaki bir diğer yakınma ise omurgada meydana gelen skolyoz yanı omurga eğriliği sorunudur.
   ]]>
   Beyin Omurilik Sıvısı Nasıl Alınır https://www.omurilik.gen.tr/beyin-omurilik-sivisi-nasil-alinir.html Sat, 24 Nov 2018 23:42:04 +0000 Beyin omurilik sıvısı nasıl alınır, beyin kafatası içinde, omurilik de omurlar arasındaki kemik bir kanalın içinde, bir sıvının içerisinde yer alır. Bu sıvıya beyin omurilik sıvısı, diğer adıyla bel suyu Beyin omurilik sıvısı nasıl alınır, beyin kafatası içinde, omurilik de omurlar arasındaki kemik bir kanalın içinde, bir sıvının içerisinde yer alır. Bu sıvıya beyin omurilik sıvısı, diğer adıyla bel suyu yada BOS denmektedir. Ayrıca beyin içindeki ventrikül denen boşlukların içerisinde barındırılmış olan sıvı, omurilik içindeki bir kanal yoluyla beynin etrafında dolaşarak, beyin zarında bulunan kanallardan geri emilmektedir. Bu sıvıyı bir günde yaklaşık olarak yarım litre üretilir ve geri emilir.  

   Beyinde omurilik sıvısı alınması testi, beyin ve özellikle omurilik iltihabı ve mikrobik hastalıkların teşhisi için alınıp test edilmektedir. Beyindeki enfeksiyonlar bel suyuna da geçtiğinden menenjit ve ensefalit gibi enfeksiyonların teşhis edilmesi için çok önem arz eden bir testtir. Beyinde bulunan enfeksiyonun önüne geçmek için ve ileride görülebilecek hastalıkların önlemi için çok önemli bir sıvı testidir. Genellikle nöroloji tarafından yapılan bu test, eğer zamanında yapılırsa, menenjit veya ensefalit hastalıklarının önüne geçilebilir. Eğer geç kalınmışsa, ciddi sıkıntılar doğurabilir.bunun sonucu olarak hasta felç olabilir. Hatta ölebilir. Kafa içinde BOS basıncının arttığı durumlarda, normal basıç hidrosefalide ve psödotümör serebi hastalığının tanısını koymada bel sıvısının alınması ve test edilmesi çok önemlidir. Beyin ve beyin zarı tümörlerinin analizinde de BOS suyunun alınması, o hastalığın tanısının konması açısında önem arz eder. Ayrıca ani gelişen baş ağrıları ile ortaya çıkan subaraknoid kanama ismi verilen beyin kanamalarında da bu sıvının alınıp test edilmesi önemlidir. 

   Beyin Omurilik Sıvısı Nasıl Alınır

   Bel suyunda oligoklonal bandın pozitif olarak gelmesi beyin ve omurilikte immünglobülinin sentezlendiğini göstermektedir. Özellikle MS hastalığının teşhisi açısında istenilen bu test, başka iltihabı ve enfeksiyon hastalıklarında da pozitif çıkabilir. Pozitif çıkması MS' nin kesin bir göstergesi olmadığı gibi, negatif olarak çıkması da olmadığını göstermez. MS hastalarının yaklaşık % 80-90 oligloklonal bant incelemesi pozitif çıkar. Bu bant testinin tüm dünya da kabul gören yöntemi immünofiksasyon elektrofrezidir. bü yöntem ile bakılmayan testlerin güvenirliği tartışılır. 

   Bel suyu sırt denen bölgede uzun bir iğne yardımıyla alınmaktadır. Bu işlem sonrasında izlenen en sık problem baş ağrısıdır. Baş ağrısının sebebi, alınan suyun alınmasıyla, kafatası içerisindeki suyun azalması anlamına gelir. Bu da şiddetli ya da yarı şiddette baş ağrısı yapar. Suyun alınmasıyla ortaya çıkan baş ağrısı, oturur vaziyette veya ayaktayken şiddetlenir, ama uzanınca yani yatar pozisyonda olunca bu sıkıntı ortadan kalkmış olur. Baş ağrıları diner. Bazen bu baş ağrılarına bulantı ve kusma şikayetleri de eklenir. Baş ağrılarının tamamen bitmesi için tavsiye edilen ilaçların kullanılması, yatak istirahati ve bol sıvı tüketilmesidir. Bu belirtilerin ortaya çıkmaması için, bu işlemi uygulayan kişilerin tecrübeli olması gerekir. 

   ]]>
   Omurilik Lezyonu https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-lezyonu.html Sun, 25 Nov 2018 06:51:25 +0000 Omurilik Lezyonu, Omurilik ya da tıbbi ifadesiyle medulla spinalis, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünülebilir. İlki merkezi sinir sisteminin daha yukarı seviyelerine duyu organlarından gelen bilgiyi ilete Omurilik Lezyonu, Omurilik ya da tıbbi ifadesiyle medulla spinalis, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünülebilir. İlki merkezi sinir sisteminin daha yukarı seviyelerine duyu organlarından gelen bilgiyi ileten ya da bu daha üst birimden gelen uyarma sonucu  bir sinir teli boyunca meydana gelen kimysal ve elektriksel değişiklikleri periferik sinir sistemine götüren uzun demetlerin boylamsal işlevidir. İkincisi ise omuriliğin segmental (bölümlü) fonksiyonudur. Lezyon (doku bozukluğu) bir organizmada yara, tümör, hastalık veya herhangibir mekanik nedenden, darbelerden dolayı yıpranmış, anormal herhangi bir dokuya verilen genel isimdir. Omurilik yapısında oluşan hasarlarının sebep olduğu lezyonlar da bulundukları segmentteki çeşitli omurilik bölümlerinin fonksiyonlarını bozabilir. Buna omurilik lezyonu adı verilir.

   Omurilik Lezyonu Türleri Nelerdir

   Omuriliğin Tam Kesiye Uğraması (Tam Transvers Lezyonu): 

   Burada omurilik bir ya da birden fazla segment boyunca etkileyen bir lezyonun omuriliği işlevsel olarak tam kesiye uğratması durumu mevcuttur. Yani lezyonun üst ve altındaki omurilik kısımları arasındaki fonksiyonel ilişki ortadan kalkmıştır. Bu durum "omuriliğin akut transvers lezyonu" ve "spastik parapleji/kuadripleji" olmak üzere iki kısımda incelenebilir. 

  • İlk lezyonda omurgasal travmalar,kronik olmayan omurilik iltihabı ya da hemoraji (kanama) gibi sebeplerle ortaya çıkar. Lezyonun yer aldığı omurilik segmentlerinin üst merkezi sinir sistemiyle ilişkisi kesildiğinden kendi otomatik işlevleri hız kazanamaz ve nörolojik bozukluk olarak spinal şok görülür. Burada lezyonun altında kalan segmentlerde kaslarda hipnotik bir felç durumu görülür. Tendon refleksleri ortadan kaybolmuştur ve taban derisi refleksi çoğunlukla yanıtsızdır. Mesane aşırı dolduğunda idrar damla damla taşarak boşalır. Duyu muayenesi yapıldığında lezyon kaynaklı duyu kusuru görülür. 
  • İkinci lezyonda, lezyon altındaki omurilik bölümlerinin otomatik işlevlerini gerçekleştiriyor olması sonucunda 4 ile 6 hafta arasındaki bir dönemde spinal şok ortadan kaybolur. Bundan sonraki safhada lezyon altındaki segmentlerden sinir donanımı alan kaslarda spastik tonus (spazm nedeniyle kasların istemsiz kasılışı) ortaya çıkar. Tendon refleksleri artar ve mesane dolduğunda istemsiz olarak boşalmaya başlar. Duyu kusuru sürer.

  • Omuriliğin Yarım Lezyonu ya da Brown-Sequard Senromu:
    

   Bu lezyonu, omuriliğin sağ ya da sol yarısını bir ya da birden fazla segment boyunca hasara uğratmış olan patolojik (hastalıklı) bir süreç ortaya çıkarır. En çok görülen sebepler omurga travmaları, omuriliğin radyasyon nekrozu (hücre ölümü,kangren) ve spinal metastazdır. Lezyon seviyesinin altında onunla aynı tarafta vibrasyon (titreşim) ve pozisyon duyusu kaybı, üst motor nöron tutukluğuna bağlı felç belirmesi görülürken karşı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybı gözlenir.
   Omurilik Lezyonu

   Omuriliğin Merkezi Lezyonu ya da Siringomiyeli Sendromu:

   Omuriliğin merkezinde yer alan bir veya birden fazla segment boyunca omuriliğe hasar veren lezyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu duruma hemoraji ya da travmaya bağlı örselenme (kontüzyon) gibi süreçler veya tümör, siringomiyeli (omurilikte içi sıvı dolu boşlukların var olması) gibi patolojik oluşumlar sebep olmaktadır. Bu senromu meydana getiren en sık ve en tipik süreç siringomiyeli, genellikle orta-alt servikal alanda, daha nadir olarak da lumbosakral alanda ve siringobulbda (medulla oblongata) görülmektedir. Lezyona uğramış segmentlere dair dermatomlarda ağrı ve ısı duyusu kaybı (o bölümdeki çaprazlaşan liflerde tutulma olduğu için), yine bu segmentlerdeki kaslarda simetrik ve asimetrik alt motor nöron tutulması şeklinde izlenen güçsüzlük ve atrofi (körelme) meydana gelir. Hastada derin duyu bozukluğu görülmez.

   Foramen Magnum Senromu:

   Bu sendrom, tümör,multipl sekleroz, Arnold Chiari]]> Omurilik Hasarı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-hasari.html Sun, 25 Nov 2018 18:06:21 +0000 Omurilik Hasarı, istenmedik türden bir darbe ile meydana gelebilen hasarlardır. Bu beklenmedik türden hasarlar  yapmış olduğumuz trafik kazaları veya farklı türden ka Omurilik Hasarı, istenmedik türden bir darbe ile meydana gelebilen hasarlardır. Bu beklenmedik türden hasarlar  yapmış olduğumuz trafik kazaları veya farklı türden kazalardan meydana gelmektedir. Bu hasarlar  vücudumuzun tüm yönetim sistemini alt üst etmektedir. Korunan bu omurilik yapacağımız bir yanlış harekette hasar görmeye meyillidir.

   Omurilik hasarları oldukça önemlidir. Bu hasarların omuriliğim neresinde gerçekleştiği ve bu hasarların oluşum şekli yaralanmanın şekline göre tam yaralanma mı yoksa kısmi yaralanmamı bu hususta önemli olmaktadır. Omurilikta tam yaralanma omuriliğin tamamen almış olduğu hasarların yüksek riske bağlı oluşumudur. Omurilikte kısmi yaralanma ise yani omuriliğin hafif bir şekilde yaralanmış olmasıdır. Tam omurilik yaralanmasında ciddi hasarlar meydana gelmiş demektir.

   Bu hasarlar yaşamımızda birçok olumsuzluklar meydana getirmektedirler. Vücudumuzda oluşan bu hasarlar vücudumuzun hareket sistemini yok ederek bizleri felçliğe kadar sürükler. Bu sayede vücut sitemi çalışmaz hale gelir. Bizleri de olumsuz bir şekilde etkiler. Tam omurilik hasarı hasar görmüş olan bölgenin alt kısmında duyu ve fonksiyon kayıpları oluşmuştur. Kısmi omurilik hasarı ise hasar görmüş olan bölgenin alt kısmında oluşan duyusal işlev kısmi olarak omurilik hasarı görmüştür.

   Omurilik hasarları aşağıdaki belirtilerden kendini göstermektedir :

   • Oluşan hareket ve duyu kaybı
   • Sıcak, soğuk ve dokunma hislerinin kaybı
   • Oluşan ani refleksler
   • Nefes alma güçlüğü oluşması
   • Öksürme belirtileri gibi nedenlerdir.
   Omurilik hasarlarında oluşan ani belirtiler ise
   • Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan güç kaybı, koordinasyon, kondisyon bozukluğu oluşması
   • Ellerde, ayaklarda oluşan karıncalanmalar ya da his kayıpları
   • Nefes alışlarında oluşan değişiklikler
   • Boyun da, sırtta ağrı ve basınç oluşması gibi belirtilerdir.

   Omurilik HasarıOmurilik hasarı gören hastalar hemen tıbbi müdahale görmelidir. Omurilik hasarı gören kişiyi acil olarak hastaneye sevk ederken hastayı hareket ettirirken dikkatli olmak ve ani hareketlerden kaçınmak gereklidir. Omurilik hasarlarının nedenleri arasında aşağıda sıralananları gösterebiliriz :

   • Ani alınan darbeler
   • Ani oluşan çarpmalar
   • Ezilmeler
   • Kırıklar
   • Oluşan omurga sıkışmaları bu gibi nedenlerden dolayı omirilik hasarı oluşmaktadır.

   Bu omurilik hasarları beyni ve merkezi sinir sistemini de olumsuz etkilemektedir. Omurilik hasarları genel olarak yaralanmalara bağlı oluşmaktadır. Bunlara ek olarak omurilik hasarları :

   • Motorlu araç kazaları
   • Düşmeden kaynaklı kazalar
   • Şiddet eylemlerinden kaynaklı oluşan omurilik hasarları
   • Spor müsabakalarından oluşan omurilik hasarı
   • Alkol alınmasıyla oluşan omurilik hasarları ve bazı hastalıklara bağlı oluşmaktadır.

   Motorlu araç kazaları omurilik hasarları  oluşan ilk sebeptir. Dikkatsizlik ve hızlı araç kullanımı risklerinden kaynaklıdır. Düşmeler, 65 yaşından sonra oluşan yaşlılıktan dolayı denge kaybından kaynaklanır. Şiddet eylemleri ateşli, bıçaklı yaralanmalardan oluşur. Spor yaralanmaları ani çarpmalar, düşmeler gibi hareketlerden kaynaklı olmaktadır. Alkol ise aşırı derecede alınan alkol oranından kaynaklıdır.

   Omurilik hasarları en çok bayanlara göre erkeklerde oluşur, 16-30 yaş arası ve 65 yaş üstü kişilerde sık görülmektedir. Riskli davranış sergileyen kişilerde de görülmektedir. Omurilik hasarı olan kişiler acil olarak ortopedi doktoruna görünüp tedavi olmalıdır.

   ]]> Omurilik Ameliyatı Sonrası https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-ameliyati-sonrasi.html Mon, 26 Nov 2018 08:19:29 +0000 Omurilik Ameliyatı Sonrası, omurilik omurga kemiklerinin üst üste dizilmesiyle oluşan kanat içerisinden kuyruk sokumuna kadar devam eden bir sinir sistemi bölgesi olarak bilinmektedir. Omurga kanalları omuriliği koruyucu Omurilik Ameliyatı Sonrası, omurilik omurga kemiklerinin üst üste dizilmesiyle oluşan kanat içerisinden kuyruk sokumuna kadar devam eden bir sinir sistemi bölgesi olarak bilinmektedir. Omurga kanalları omuriliği koruyucu görev görmektedir. omurganın örevleri arasında aşağıdakileri gösterebiliriz:

   • Beyin ile çevresel sinir sistemi arasındaki bağlantıyı oluşturur. Beynin göndermiş olduğu talimatları kaslara ve iç salgı bezlerine gönderir.
   • Refleks oluşumu merkezidir
   • Sürekli olarak yapmış olduğumuz hareketler beynin denetimi aracılığıyla gerçekleşir.

   Omurilik hasarı, istenmeyen türden bir darbe alınmasıyla meydana gelebilen olumsuzluklar olarak bilinir. Bu olumsuzlukların giderilebilmesi için cerrahi olarak ameliyat gerekmektedir. Ortopedi  doktoru aracılığıyla yapılacak olan bu ameliyat 30 dakika ile 3 saat arasında sürmektedir.

   Bu omurilik ameliyatı sonrasında yapılacaklar ise

   • Egzersizler omurga için gerekli olan ve ameliyat sonrası dönem için oldukça önemlidir.
   • Yüzme
   • Bisiklete binme
   • Düz ve meyilsiz olan yollarda yürüme
   • Yapılan yürüyüş günde bir buçuk kilometre kadar olmalıdır

   Omurilik ameliyatı sonrasında bir haftadan sonra 2 kilodan fazla olmamak şartıyla ağırlık kaldırılabilir. Omurilik ameliyatı sonrasında iyi bir beslenme programı seçerek bunu uygulamalı ve dengeli beslenmeliyiz.

   • Vitamin desteği alınmalı
   • Bol bol meyve tüketilmeli
   • Kemik ve et suyu tüketilmeli
   • Sigara içilmemeli içiliyorsa sigara içilmesi bırakılmalı
   • Gün içerisinde su tüketimi arttırılmalıdır.

   Şikayetler devam ederse tedavi olunan doktora gidilmelidir. Ameliyattan sonra ilk hafta ise arabayla yolculuk yapılabilir, kısa yürüyüşler yapılabilir, merdiven çıkılabilir, ilk hafta yorucu olarak seks yapılmaz. Gün içerisinde yatarak istirahat edilmelidir, ev ve bahçe işleri yapılmamalıdır.

   Omurilik Ameliyatı Sonrası

   Ameliyat sonrası ikinci hafta ise yatak harici boyunluk takılmalı, boyunlukla beraber yatılmamalı. 20 dakikadan az mesafeler için araba kullanılabilir, yürüme mesafesi arttırılabilir, merdiven inme çıkma yapılabilir tabi bunları yaparken ağrı olmadığını hissedersek yapabiliriz.

   Ameliyat sonrası üçüncü hafta, araba kullanım süresi arttırılabilir, günde 1,5 kilometre yürüyüş yapılmalıdır, ev işleri yapılabilir, küvette duş alınabilir. Omurilik ameliyatı sonrasında yattığımız yatak sert olmalıdır, yaylı yatak kullanılmalıdır.

   Ameliyat sonrası oturma, sert bir sandalyede dik olarak olmalı ve oturma süresi gün gün olarak arttırılmalıdır.

   Ameliyat sonrası tuvalet, alaturka tuvalet kullanılmalı ve çömelmemelidir.

   Ameliyat sonrası yürüyüş, gün içerisinde azar azar yapılabilir ve bu yürüyüşler gittikçe arttırılabilir.

   Ameliyat sonrası banyo hastaneden taburcu olduktan bir hafta sonra banyo yapılabilir.

    Ameliyat sonrası sigara ve alkol kullanımı önerilmez

   Ameliyat sonrası cinsel yaşam altı hafta ertelenmelidir

   Ameliyat sonrası araba kullanımı altı hafta ertelenmelidir

   Düzenli olarak doktorun vermiş olduğu ilaçlar kullanılır ve oluşan olumsuzluklarda doktora başvurulmalıdır. Yukarıda belirtilmiş olan her şey dikkate alınmalıdır.

   ]]>
   Omurilik Erimesi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-erimesi.html Mon, 26 Nov 2018 09:36:32 +0000 Omurilik erimesi, diğer adıyla kemik erimesidir. Omurilik erimesi kadınlarda genellikle menopoz oldukları dönemden sonra ortaya çıkar. Erkeklerde de omurilik erimesine rastlanabilir. Omurilik erimesi, kemik yoğunluğunu Omurilik erimesi, diğer adıyla kemik erimesidir. Omurilik erimesi kadınlarda genellikle menopoz oldukları dönemden sonra ortaya çıkar. Erkeklerde de omurilik erimesine rastlanabilir. Omurilik erimesi, kemik yoğunluğunun azalması, kemiklerin zayıf düşmesi ve kemik yapısındaki bozulmalarla birlikte seyreder. bu bozulmalar sonucunda kemik haddinden fazla zayıflar ve ciddi bir travma olamadan kırılacak hale gelir. 

   Kemik erimesi  yani omurilik erimesi genellikle omurgada ve kalça kemiklerinde yoğun olarak kendini göstermektedir. kemiklerin dayanıklılığının azalması, insanların başına gelebilecek küçük bir travma sonrasında omurga kemiklerinin kırılabilir. Bu kırıklar çok ağır olur ve genel olarak omurga kemiklerinin öne doğru kambur olmasıyla iyileşme gösterir. 

   Omurilik kırılmasında önemli bulgular bize bu kırılmalarda yol gösterici olmaktadır. Kırılan kemik bölgesinde başlayan müthiş bir ağrı, yükseklik kaybı ve omurganın normal bir eğilmeden daha fazla eğilmesiyle kambur hale gelmesi gibi bulgular omurlarda kırılan kemikleri bize haber ederler. Bu omurilik kırılmalarına sebep olan nedenler, omurilikleri kırılan insanlarda D vitaminine bağlı olarak kalsiyum kaybına sebep olması, menopoz sonrasındaki dönem, başa gelebilecek orta dereceli bir travma, yaşlılık ve aile hikayesi, yani omurilik kırılmalarındaki genetik durum gibi durumlar omurilik kırıklarına sebep olarak gösterilmektedir. Omurilik erimesinin taşıdığı risk faktörleri de vardır. Bunlar, kemik erimesi yüzde seksen oranında kadınlarda görülmektedir. Kadınlarda beklenilen kemik erimesi durumu, erkeklere oranla daha büyük oranla kemik erimesi beklenmektedir. Kadınların yarısından fazlasında, erkeklerin ise sekiz de birinde kemik erimesi görülmektedir. Elli yaşından sonra, erkek ve kadınlarda her yıl kemik kitlesinin yüzde bir bölü ikisi kaybolmaktadır. Eğer ailenizde kemik erimesi var ise sizde yüzde elli ile yüzde seksen arasında bir oranla kemik erimesi yani omurilik erimesi riski altındasınız. Kadınlarda menopoz döneminden sonra başlayan omurilik erimesi, sürekli artış gösterebilir ve bu erime durumu kemik kırılmalarıyla sonuçlanabilir. Sigara kullanımı, alkol kullanımı ve kafein tüketimi de kemik erimesinde önemli rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra D vitamini eksikliğiyle kötü beslenme de omurilik erimesine neden olan risklerdir. 

   Omurilik Erimesi

   Bu duruma düşen insanların tedavi olması gerekmektedir. Tıbbi tedavileri, doktorlar tarafından verilen ve kullanılması gereken ilaçlar, yine fizik tedavi fizyoterapistleri tarafından hastaya uygulanması istenilen egzersizler ve uzman doktorlar tarafından kullanılması istenilen korselerin kullanılması omurilik tedavilerinde önemli rol oynamaktadırlar. Omurilik erimelerinde bu tedavilerin çözüm olmadığı durumlarda ise ameliyat şarttır. Yapılacak olan cerrahi müdahale, omurganın çökmüş olan bölümünün enstrumantasyonlarla desteklenmesi ya da içine akrilik çimento enjeksiyonuyla yapılmaktadır.

   ]]>
   Omurilik Fıtığı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-fitigi.html Tue, 27 Nov 2018 04:01:11 +0000 Omurilik fıtığı, Belimizde yer alan omurgaların içindeki kıkırdak yapının zedelenmesi ve omuriliğe bağlı sinirleri sıkıştırması eylemine denir. Başlangıçta kuvvetli bir bel ağrısı hissi ve ayak kısmına do Omurilik fıtığı, Belimizde yer alan omurgaların içindeki kıkırdak yapının zedelenmesi ve omuriliğe bağlı sinirleri sıkıştırması eylemine denir. Başlangıçta kuvvetli bir bel ağrısı hissi ve ayak kısmına doğru ilerleyen ağrı şeklinde kendini gösterir. Bazı hastaların dinlenme ve ağrı kesicilere rağmen acısı dinmemesi ve hatta sosyal yaşamlarını da olumsuz yönde etkilemesi neticesinde cerrahi operasyonlar önerilmektedir. Bu operasyonlar hala geliştirilmeye devam edilmektedir. Gelişen bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilmek için erken teşhisle beraber tedavinin yürütülmesi gerekir.

   Omurganın yapısı

   Baş bölgesinden kuyruk sokumu dediğimiz kısma  kadar uzanan kemik yapısına denir. Omurga diye bilinen kıkırdaklar da birbirine bağlı omur cisimlerinden oluşur. Bu sistemin karmaşık bir yapısı vardır ve orta bölgesinde omurilik yapısı bulunur, bu sistem beynimizden gelen uyarıları sinirler yardımıyla diğer organlara iletir. Bu yapı vücudumuzun da dengeli bir şekilde durmasına da yardımcı olur. Omur grubu dörde ayrılır bunlar şu şekilde sıralanabilir: sakral bölge, göğüs bölgesi, bel bölgesi ve omurgadaki boyundur. Omurilik kanalı daralması sıklıkla boyun ve bel bölgelerinde rastlanmaktadır. Bel kısmında beş tane omur adı verdiğimiz kısım bulunmaktadır. Vücut ağırlığımızın en fazlaca yoğunlaştığı kısım omurgadır. Omurlar arasındaki disklerde  yaşlanmaya bağlı olarak içerisinde bulunan sıvı giderek azalması, kilo artışlarının artması ile faset eklemleri olarak adlandırılan yapıda içe doğru bükülme eylemlerinin görülmesi, omurların arkasındaki bağın kireçlenmesi omuriliği önden, omurilik gerisinde yer alan sarımtırak renkteki bağın genişleyerek kalınlaşması geriden baskı oluşturması bel omurilik kanalı daralmasının nedenleridir demek mümkündür. 

   Omurilik Fıtığı

   Belirtiler

   Omurilik kanalı daralması dediğimiz kavram, çabuk gelişen bir evre değildir. Bu sebeple ilk zamanlarda şikayetlere ve bulgu tespitlerine ilk evrelerde sebep olmayabilir. Daha ileriki aşamalarda hastaların sosyal aktivitelerini bir hayli olumsuz etkiler hale gelmektedir. O kadar ilerler ki hastaların hareketlerinde gözle bariz şekilde görülecek biçimde kısıtlanmalar meydana gelir. Sırtta, belde ve ayaklarda güçten düşme olur. En belirgin belirtisi olarak bir süre yürüdükten sonra bacak kısmında beliren kasılma ve kramp hissidir. Bu şikayetler görüldüğünde hastalar dinlenme moduna geçerlerse bu şikayetlerin ortadan kalktığı gözlemlenir. Tekrar aktiviteye geçerlerse aynı şikayetler tekrar nüksedebilir. Omurilik fıtığı olan hastalar yatakta sırtüstü yatış pozisyonunda zorlanabilirler. Daha ileriki aşamalarda ise öne meyilli yürüme şekilleri ortaya çıkar. Hastanın bu refleksi vermesinin nedeni omurilik kanalını istemli bir biçimde geniş bir hale getirmek istemesidir. 

   Tanı yöntemleri

   EMG yani elektromiyografi olarak bilinen radyolojik müdahale ile omurilikten çıkan, baskıdan hangi sinir kökünün etkilendiği saptanır.

   Tedavi seçenekleri

   Bazı hastalarda rahatsızlık ileri bir boyut kazandığı için cerrahi işlemden önce  dinlenme, ağrı kesiciler, fizik tedavi gibi yöntemler tercih edilebilir. Narkotik ağrı kesicilere kadar ilerlemiş ağrı kesicilerden yardım alınabilir. Diğer bir yöntemse cerrahi işlemdir. Bu işlemde amaç omurilik kesesi ve içeresinde bulunan sinirlere yapılan baskıyı ortadan kaldırmaktır. Bu ameliyatın adına lomber dekompresyon operasyonu denir.

   Ameliyat sonrası

   • Ameliyat gündüz saatlerinde olduysa saat 3 gibi eğer operasyon 5'den sonra yapıldı ise hasta gece 10 gibi kaldırılır. Daha sonra hastanın durumuna ve şikayetlerine göre bir ya da iki gün hastanede yatırılır.
   • Eve oturarak araçla dönmekte sakınca yoktur.
   • İlk süreçte merdiven çıkışlarına dikkat edilmeli ve basmaklar tek tek geçilmelidir.
   • Yemek yerken bir yerlerden sırtımıza destek almalıyız mesela sandalye. Omurilik İltihabı Belirtileri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-iltihabi-belirtileri.html Tue, 27 Nov 2018 16:36:59 +0000 Omurilik iltihabı belirtileri, Omurilik iltihapları akut veya kronik belirtiler ile kendini göstermektedir. Akut belirtiler kronik belirtilere göre daha korkutucu ve rahatsız edicidir. Omurilik İltihabı; tıp dili ile Miyelit, genellikl Omurilik iltihabı belirtileri, Omurilik iltihapları akut veya kronik belirtiler ile kendini göstermektedir. Akut belirtiler kronik belirtilere göre daha korkutucu ve rahatsız edicidir. Omurilik İltihabı; tıp dili ile Miyelit, genellikle vücudun herhangi bir yerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle akut olarak başlayan grip, kuduz, su çiçeği, idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterilerin sistemik dolaşıma karışması ve önce beyine ve beyin zarı yoluyla da omuriliğe ulaşması sonucu meydana gelen hastalıktır.

    Omurilik İltihabı Kimlerde Görülür;
    • Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde
    • Çocuk ve yaşlılarda
    • Romatizmal hastalığı olanlarda
    • Dolaşım bozukluğu olanlarda diğer insanlara oranla görülme riski daha yüksektir.
    Akut seyreden omurilik iltihapları, ölümle sonuçlanabilen ve acil müdahale gerektiren bir hastalıktır. Kronik vakalarda ise hastalarda kol ve bacaklarını kullanamama, uyuşukluk ve güçsüzlük gibi problemlere neden olur ve fizik tedavi gerektirebilir.

    Omurilik İltihabı Belirtileri
    Omurilik İltihabı Belirtileri;
    • Kol ve bacaklarda aniden ortaya çıkan felç hissi
    • Enfeksiyon omuriliğin hangi bölgesine yerleşmişse o bölgede güçsüzlük ve his kaybı oluşması.
    • İdrar veya büyük abdesti tutamama
    • Kol ve bacaklarda güçsüzlük ve kramp
    • Zonklayıcı ve şiddetli ağrı
    • Hiperaljezi
    • Yürüme ve denge bozukluğu
    • Boyun sertliği
    • Kas kuvvetlerinde zayıflık
    Omurilik iltihabında eğer hastalık sırt bölgesinde ise bacaklarda güç kaybı, uyuşma, yürüme bozukluğu, idrar ve gaita kontrolünün kaybı, göğüs ve karında sıkışma, yanma ve ağrı gibi belirtiler izlenir. Eğer hastalık boyun kısmında ise, belirtiler her iki kola yayılabilmektedir.

    Omurilik iltihabının teşhisinde kullanılabilecek en önemli inceleme yöntemi MR ve Beyin Omurilik Sıvısının (BOS) analiz edilmesidir. Enfeksiyon bulunan bölgenin teşhisinin ardından hastalığın şiddeti ve neden olan mikroorganizmanın yapısına göre tedavi şekli değişebilir. Kronik ve ilerlememiş omurilik iltihabında antibiyotik ve damardan ilaç verme gibi yöntemler tedavi olarak kullanılabilir. İlerlemiş ve akut olarak meydana gelen hastalıklarda ise cerrahi müdahale söz konusudur.

    Bunların yanında doğada çözümü aranan birçok hastalık gibi omurilik iltihabı tedavisinde de kullanılan bazı bitkiler vardır. Bunlar Nohut Ruhu ve Kantarondur. Nohut ruhu ile omurilik bölgesinin ovulması ve kantaronun kaynatılarak içilmesi omurilik iltihabında bitkisel tedavi yöntemlerindendir.
    ]]>
    Omurilik Kitlesi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kitlesi.html Wed, 28 Nov 2018 01:21:11 +0000 Omurilik kitlesi, omurilik tümörleri omuriliği saran tabakanın arasında yada tabakanın yüzeyinde gelişen anormal hücre kütleleridir. İyi huylu olarak adlandırılan yani yayılma olasılığı olmayan tümörlere, kanserli ve yayıl Omurilik kitlesi, omurilik tümörleri omuriliği saran tabakanın arasında yada tabakanın yüzeyinde gelişen anormal hücre kütleleridir. İyi huylu olarak adlandırılan yani yayılma olasılığı olmayan tümörlere, kanserli ve yayılması yüksek muhtemel tümörlere oranla daha sık rastlanmaktadır. Bazı tümörler vücudun farklı yerinde kanser olarak başlayıp omuriliğe sıçramış olsa da bunlara ikincil tümör adı verilmektedir. Omurilik tümörlerinin büyük bir çoğunluğu birincil tümör yani omuriliğin içinde başlayan tümörlerdir. İyi huylu tümörler bazı ailelerde daha sık görülmektedir. Genetik olarak. Bunun dışında pek çok durumda tümöre neyin sebep olduğu net bir şekilde bilinmemektedir.

    Klinik bulgulara göre tümörün omuriliğe yaptığı baskının aşamalı olarak geliştiği gözlenmektedir. Olguların yüzde 80 ninde başlangıç evresinde tümörün yerleştiği bölge genellikle ağrılı olmaktadır. Ağrının nedeni sinir kökleri üzerindeki baskıdan kaynaklanmaktadır. Ve bu ağrı genellikle iki yanlı bir yayılım göstermektedir. Omuriliğe baskı ile klinik belirtilerin ortaya çıkması arasındaki süre tümörün yerine ve büyüme hızına bağlı olarak değişmektedir. Başlangıçta görülen ağrılı evreyi, bir dizi sinir sistemi bozuklukları izlemektedir, bunlarda baskının ilerlemesini ortaya koyan belirtilerdir. Bu belirtiler hareket eksikliklerinden felce kadar birtakım olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. 

    Eğer baskı nedeni giderilmez ise süreç son aşamaya gelir ve tam duyu yitirimi, deride beslenme bozuklukları, sık görülen yatak ülserleri gibi birtakım belirtiler ortaya çıkar. Omurilik kitlesinin tanısını koymak amacıyla birtakım incelemeler yapılmaktadır. Öncelikle hastaya bir zararı olmadığından dolayı ve tanı koymada yanılma payının az olması nedeniyle tomografi ve mr yöntemlerine başvurulur. Bu işlemlerin dışında omurilik boşluğunun kontrast madde verilerek görüntülenmesi yöntemi olan miyelografi uygulanmaktadır.

    Omurilik Kitlesi
    Omuriliğin damarla ilgili olan hastalıklarında ise anjiografi yöntemi daha yararlı sonuçlar vermektedir. Omuriliğe baskı yapan en doğru tanı koyucu bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonanas ve miyelografik incelemelerin ortak sonucuyla elde edilir. Beyin ve omurilik sıvısının incelenmesinde lomber ponksiyon yani bel omurları arasından iğne yöntemi ile sıvı alınması yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemle alınan sıvıda protein yoğunluğunun arttığı görülür. Bu incelemede bazı özel yöntemler kullanılarak birincil tümörlerde seyrek yayılım ile oluşan tümörlerde is daha sık olarak tümör hücreleri ortaya çıkarılabilir.

    Cerrahi girişimle tümör alınır. İyi huylu, omuriliğin dışında ve sert zar dışı tümörler genelde cerrahi yöntemle tedavi edilmektedir. Omurilik içi tümörlerin tedavisinde cerrahi girişimin başarısız sonuçlar doğurma ve ölümle sonuçlanma tehlikesi oldukça yüksektir. Bununla birlikte mikro cerrahi yönteminin gelişmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Işın tedavisi gerek ağrısının azaltılmasında gerekse birincil yayılım odağı olan tümörün denetlenmesini sağlamaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte yada tek başına ilk önce başvurulan tedavi olabilir yada cerrahi girişimden sonra uygulanmaktadır. Işın tedavisi ve cerrahiden sonra yada ilk seçenek olarak ışın tedavisi ile birlikte uygulanabilir. İlaçların seçimi tümörün tipine yada başka yerlere yayılımına bağlıdır.

    ]]>
    Omurilik Sıvısının Akması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-sivisinin-akmasi.html Thu, 29 Nov 2018 00:08:32 +0000 Omurilik sıvısının akması, beyindeki omurilik sıvısının akması tanı koyma aşamasında oldukça dikkat gerektiren bir durumdur. Oldukça zor bir süreçtir. Omurilik sıvısının var olma amacı kafa tası içerisindeki beynin yuk Omurilik sıvısının akması, beyindeki omurilik sıvısının akması tanı koyma aşamasında oldukça dikkat gerektiren bir durumdur. Oldukça zor bir süreçtir. Omurilik sıvısının var olma amacı kafa tası içerisindeki beynin yukarıda tutulmasını sağlamaktır. Aksi taktirde beyin aşağı iner ve ciddi boyutta rahatsızlıklar ortaya çıkar. Omurilik sıvısının aktığını anlamamızı sağlayan durumlar vardır. En belirgin olanlarından biri de şiddetli baş ağrılarıdır. Omurilik sıvısında akıntı olursa bu sıvı miktarında azalma olur ve bu durumda şiddetli baş ağrıları ile karşı karşıya kalırız. Baş ağrılarının devamında rahatsızlık iyice ilerler akıntı artarsa kulaklarda çınlamaya, gözlerde kaymalara, bel ve sırt ağrıları oluşur. Bu şikayetlerle doktora baş vurulduğunda kendimizi genellikle doğru ifade edemediğimiz için yanlış teşhisler konulabilir. Bu ağrılarda genellikle migren veya sinirsel ağrılar diye teşhis konulur ve bu yönde tedaviler yapılır. Tabi bu durumda biz farkında olmadan hastalık iyice ilerler. Bu nedenle kendimizi ve şikayetlerimi doğru şekilde ifade etmeliyiz ki doğru teşhis ve doğru tedavi uygulansın. 

    Omurilik sıvısının akması, varsa bunun diğer bir belirtiside burunda meydana gelen akıntılardır. Burundan su gelmesi durumu da yine doktorlara bildirilmelidir. Tabi burundan su gelmesi her zaman için omurilik sıvısı akıntısının olduğunu göstermez. Grip, nezle, sinüzitte de burundan sıvı gelir. Omurilik sıvısındaki bu akıntı günlük hayatımıza devam ederken birden meydana gelebilir. İllaki büyük bir travma yaşanması gerekmez. Başımızı birden hareket ettirdiğimizde ya da eğilip kalktığımızda omurilik sıvısını koruyan zar yırtılabilir ve omurilik sıvısında akıntıya sebep olur. Beyin omurilik sıvısında akıntının olup olmadığını anlamak için dikkatli bir gözlem ve muayene şarttır. Omurilik akıntısı laboratuar testlerinde ya da MR de kendini göstermez. Bu sebepten dolayı hastaya çok dikkatli bir gözlem şarttır.  Omurilik Sıvısının AkmasıOmurilik akıntısı şüphesiyle doktora başvuran kişilerde yattıktan sonra ağrılar da azalma kalkınca artma varsa, kafeinli içecekleri içtiği zaman baş ağrılarından azalma varsa şüpheler daha da artar. Gözlerini kapatıp açtığı zaman baş dönmesi ve denge kayıpları  yaşanır. Bu nedenle bu hastalar sıkı bir gözlemden geçmelidir. Omurilik akıntısının kesin tanı yöntemi ise epidural yöntemle opak madde verilerek yapılan müdahale yöntemidir. Bu yöntemde kesin bir tanı konulur. Bu yöntem sonrası omurilik akıntısı olduğu kesinleşen kişilerde tedaviye başlanır. Tedavi aşamasında anjiyo yöntemi ile kasıktan girilerek temiz kan alınır ve epidural yöntem ile yırtık dokuya ya da omurilik içerisine nakledilir. Böylelikle yeni doku oluşumu sağlanır. Tedavi sürecinde ve sonrasında sigara içilmemelidir. Et ve protein ürünleri tüketilmeli bunun yanı sıra kafein içeren içecekler tüketilerek omurilik sıvısının artmasına yardımcı olunmalıdır. Su tüketimi 2-3 litre civarında olmalıdır. Bu şekilde eski sağlığımıza rahatlıkla kavuşacağız.
    ]]>
    Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı https://www.omurilik.gen.tr/beyin-omurilik-sivisi-kacagi.html Thu, 29 Nov 2018 01:29:31 +0000 Beyin omurilik sıvısı kaçağı, beyin omurilik sıvısı yani bos beyin ve omurilik içindeki boşluklar ve bu boşlukların etrafında bulunan zarların içinde dolaşan berrak bir sıvıdır. Beyin omurilik sıvısının dolaştığı al Beyin omurilik sıvısı kaçağı, beyin omurilik sıvısı yani bos beyin ve omurilik içindeki boşluklar ve bu boşlukların etrafında bulunan zarların içinde dolaşan berrak bir sıvıdır. Beyin omurilik sıvısının dolaştığı alanların dışına çıkmaması yani dış ortama kapalı bir sistem içerisinde yer alması gerekmektedir. Beyin omurilik sıvısının  dolaşımda olduğu bölgeler dışında buruna kaçması, bu bölgelerde berrak bir akıntıya ve akıntının olduğu yerden mikrop girişi sonucunda ise menenjite ve beyin apselerinin gelişmesine sebep olabilir. 

    Beyin omuriliği sıvısı gelmesinin bir takım belirtileri vardır. Bunları inceleyecek olursak bunların en başında baş ağrısı ve burundan su gelmesi gelmektedir. Beyin omurilik sıvısının azalmasının ilk belirtisi olarak baş ağrıları gelmektedir. Rahatsızlığın daha da ilerlemesi durumunda bel ve sırt ağrıları, gözlerde kayma, kulak çınlaması gibi bir takım belirtiler ve hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetlerle doktora başvuran kişilerde genellikle migren yada sinirsel baş ağrıları teşhisi konduğu için ve bu yönde tedavi uygulandığı için herhangi bir iyileşmede görülmemektedir. Bunların dışında beyin omurilik sıvısı kaçağında bazı durumlarda burunda akıntı ve burundan sıvı gelmesi gibi belirtiler görülmektedir. Bu belirtilere ek olarak burundan su gelmesi durumu da var ise hastalığın tanı ve teşhisinde beyin omurilik sıvısı kaçağı hastalığı kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken sebeplerden biridir. Fakat her burundan su gelmesi de bu rahatsızlığın belirtisi değildir. 

    Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
    Geniz akıntılarında, grip ve sinüzit gibi rahatsızlıklarda da burundan sıvı gelmesi durumu görülmektedir. Beyin omurilik sıvısı kaçağı daha çok bayanlarda görülen bir hastalık olarak bilinse de ağır iş yapan erkeklerde de görülebilmektedir. Bu hastalığın meydana gelmesi için herhangi bir dış bir travma gerektirmeyen günlük yaşamınızda ani hareketler, kuaförde saç yık atmaktan tutunda eğilip doğrulmanız la bile alakalı bu hastalık beyin omurilik sıvısını koruyan ve dura olarak adlandırdığımız zarın yırtılması sonucu buralardan oluşan kaçaklar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Beyin omuriliği sıvısı kaçağı bayanlarda epidural yöntemlerle yapılan doğum sonrasında görülmektedir. Epidural yöntemle yapılan ve daha sonrasında başlayan baş ağrılarının ilk sebebi müdahale bölgesinde oluşan beyin omurilik sıvısı kaçağına ve beyin omurilik sıvısı azalmasına bağlı sebeplerdir.  

    Hastadan beyin omurilik sıvısı alınmadan önce bu işlemin yapılmasına engel olabilecek bir durum var mı, bunun araştırılması gerekmektedir. Bunun için kafa içinde bir tümörün, beyin ödeminin yada kanamaya yatkınlık olmadığının ortaya konması şarttır. Bel suyu alınmasına engel bir durum olmayan hastalarda ise deriye sprey şeklinde bir anestezik yada iğne ile lokla anestezi uygulandıktan sonra, steril şartlarda bir iğne yardımıyla beyin omurilik sıvısı alınmaktadır. Bazı durumlarda bu işlem sırasında kan analizi de gerekebilir. Hasta 1 saat hastanede istirahat ettikten sonra evine dönebilir. Bu işlem hasta yatağında, sedyede yada acilde yapılabilir. Bu işlem için ameliyathaneye ihtiyaç yoktur.  
    ]]>
    Omurilik Kireçlenmesi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kireclenmesi.html Thu, 29 Nov 2018 22:24:24 +0000 Omurilik kireçlenmesi, Bel bölgesindeki omurların yaşlanmaya bağlı olarak daralmalar gözlenir. Bu daralmalar zamanla kireçlenme adı verilen hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalık günlük yaşam kalitemizi bozan, hatta aksaklıkl Omurilik kireçlenmesi, Bel bölgesindeki omurların yaşlanmaya bağlı olarak daralmalar gözlenir. Bu daralmalar zamanla kireçlenme adı verilen hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalık günlük yaşam kalitemizi bozan, hatta aksaklıklara dahi neden olan bir hastalıktır. İş gücünüze ve moral kayıplarına da neden olmaktadır. Omurlarda meydana gelen bu daralmalar zamanla omurlarda kaymalara, eğrilmesine neden olabilmektedir. Bel bölgesinde 5 adet omur ve bu omurların arasında yük ve ağırlık kaldırmaya yarayan kıkırdak yapılar bulunur. Omurların arasında omurilik kanalları bulunur. Bu kanallarda omuriliğe ve bacaklara giden sinirler bulunmaktadır. Omurlar ve omurgayı birbirine bağlayan bu eklemler zamanla, yaşlanmaya bağlı olarak kireçlenmeler oluşmaktadır. Bazı insanlarda bu kireçlenmeler çok hızlı bir şekilde gelişir ve zamanla bu daralmalar sinir uçlarına bası yaparak büyük hastalıklara neden olurlar. 

    Belirtileri ise, Hastanın güç kaybetmesi, bel ağrısı, ayaklarında güç kayıplarının görülmesi başlıca belirtileridir. En önemli belirtilerden biriside hasta yol katederken bacaklarında kasılmaların oluşmasıdır. Hastalar bu nedenle fazla yol gidemezler ve sürekli dinlenmeleri gerekmektedir. Geceleri ayaklarının hiç ısınmadığından yakınırlar. Belden başlayıp, kalçaya vuran hatta ayak bileklerine kadar inen bir ağrı belirir. Hastalar yol yürümekte, oturup kalkmada, ağır kaldırma sırasında oluşan ağrılardan şikayet ederler. Ağrı kesici ilaçlar ve hastanın dinlenmesi hastalık açısından iyi bir tedavi şeklidir. Fakat bazı hastalar günlük yaşantısını idare edemeyecek kadar ağrılarda hissedebilirler.

    Omurilik Kireçlenmesi
    Hastaya omurilik kireçlenmesi tanısı konabilmesi için hastanın MR ve tomografisinin çekilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda EMG (elektromyografi) de istenmektedir, kireçlenmenin hangi sinir ucuna baskı yaptığını öğrenme adına iyi bir yöntemdir. Ayrıca tanı tedavisi yapılırken romatizmal hastalıklar, kistler, tümörler en çok birbirine karışan durumlardır. 

    Hastalığın tedavisi, Ağrı kesici ilaçların kullanımı ve yatak istirahati ile devam etmektedir. İlerleyen safhalarda ise fizik tedavi yöntemine başvurulmaktadır. Hastada güç kaybı belirgin bir şekilde kendini göstermiş ise cerrahi müdahale kaçınılmaz olmuş demektir. Hasta olan kişinin ameliyattan önce herhangi bir hastalığının olup olmadığını doktoruna söylemesinde fayda vardır. Cerrahi yöntemler ise omurilik ve beyin gibi ameliyatlarda çok incelik istediğinden mikroskoplar ile yapılmaktadır. Omurlarda kayma, eğilme vb... gibi durumlar görülmekte ise vidalama veya platin tedavisine başvurulabilir. Hasta iyi ve başarılı operasyonlardan sonra, aksi bir durumda görülmez ise birkaç aya kadar eski yaşamına dönebilmektedir. Aksi takdirde hastalık tedavisi geciktirilir ise hastada kireçlenmeye bağlı olarak, sinirlerdeki bası artacağından felç ve uzuv kayıpları oluşabilmektedir. 

    Eskisi gibi ameliyatlar sırasında felçlik gibi durumları artık en alt düzeylere inmiştir. Ameliyatlar çok hassas ve aşırı dikkatli şekilde yürütüldüğünden endişelenmeyi gerektirecek herhangi bir durum olmamaktadır. Hastanın ameliyat öncesinde ve sonrasında kilolu ise kilolarını vermesi yararına olacaktır. Ameliyat sonrası ise doktorunun verdiği egzersizleri düzenli olarak yapması gerekmektedir. Ayrıca ağır kaldırmaması ve aşırı hareketli aktivitelerden uzak durmalıdır. Hastanın herhangi bir olağan durum oluşmaması için doktoru ile sürekli irtibatta bulunması da kendi açısından iyi olacaktır.
    ]]>
    Omurilik Kopması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kopmasi.html Fri, 30 Nov 2018 21:29:37 +0000 Omurilik kopması, Omurilikte kopma genellikle avülsüyon adı verilen yaralanmalar sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar daha çok trafik kazası veya yüksek bir yerden düşme sonucu gerçekleşir. Buna bağlı olarak omurilik üzeri Omurilik kopması, Omurilikte kopma genellikle avülsüyon adı verilen yaralanmalar sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar daha çok trafik kazası veya yüksek bir yerden düşme sonucu gerçekleşir. Buna bağlı olarak omurilik üzerinde bulunan sinir kökleri oldukları yerden çıkarlar veya kökten koparlar. Sinirlerde meydana gelen bu kopma omurilik kopması olarak adlandırılır ve kökünden kopan sinir kökünün tekrar yerine tutunma ihtimali söz konusu değildir.

    Omurilik; omurga adı verilen 33 adet kemiğin üst üste ve nizami bir şekilde dizilmesi ile meydana gelen, kafatası bitiminden başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eden, genellikle 45-47 cm uzunluğunda ve 35-40 gram ağırlığında olan, insan merkezi sinir sisteminin temel yapılarından biridir. Omurilik omurgalar arasında bulunun diskler ile esneklik kazanır ve kolay hareket etmemize yardımcı olur. Yandan bakıldığında S şeklinde bir yapıya sahiptir. Bu yapı omurgaların bulunduğu yere göre oluşturduğu girinti ve çıkıntılar sonucu meydana gelmektedir. Omurilik beyin ile organlar arasında bilgi iletimini sağlar ve refleks hareketlerinin oluşmasını düzenler.

    Omurilik Kopması
    Omurilik Sinirleri; omuriliğin her iki tarafından segmental ve simetrik olarak çıkan sinirlerdir. 31 çift olan bu sinirler omuriliğe ön ve arkadan olmak üzere iki çekirdekle bağlanmıştır. Bu sinirler hem duyu hem de motor lifleri içerirler. Duyu sinirleri omuriliğin arka tarafında, motor sinirleri ise ön tarafında bulunur.

    Omurilik kopması cerrahi müdahale gerektiren ve ameliyat olmazsa iyileşmeyen, ameliyat süresi uzadıkça hastanın durumunun daha kötüye gittiği bir durumdur. Omurilik sinirlerinde meydana gelen kopmada ameliyat ile sinir ara bağlantısı kurularak durum düzeltilmeye çalışılır. Yapılan sinir ara bağlantısın tutup tutmadığı iki yıl içinde belli olur.Omurilik kopmasında sinir ekleme ve sinir ara bağlantısı ameliyatı hemen yapılmalıdır çünkü süre uzadıkça sinirlerin iyileşme potansiyeli azalır.
    ]]>
    Omurilik Kırılması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kirilmasi.html Sat, 01 Dec 2018 06:27:30 +0000 Omurilik kırılması, omurgada bulunan kemiklerden herhangi birinin kırılması oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü omurga hem vücudun temel direğidir hem de bir diğer taraftan beyin ile vücut arasındaki iletiş Omurilik kırılması, omurgada bulunan kemiklerden herhangi birinin kırılması oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü omurga hem vücudun temel direğidir hem de bir diğer taraftan beyin ile vücut arasındaki iletişimi sağlayan, omuriliği koruyan bir organdır. Röntgenin x ışınlarının bulunuşundan önce omurga kemiğinde kırık olup olmadığı vücudun bir veya birden fazla yerinde görülen felçler olup olmadığıyla anlaşılırdı. Günümüzde röntgen filmi doktorların daha doğru ve kesin teşhis koymalarına ve bu tür kırıkların tedavilerinde daha başarılı olmalarına olanak sağlamaktadır. Omurga kemiklerinin kırılma nedeni genellikle çok ağır travmalar geçirmesi nedeniyle oluşmaktadır. Omurga sağlam yapıda olduğundan ve onu saran fibröz dokularla çok iyi korunduğundan kırılması ancak çok şiddetli darbelere bağlıdır. Araba kazalarında, düşmelerde, çok ağır bir yükü oynatmaya veya kaldırmaya çalışırken yada ani atlamalar ve sıçramalar sırasında omurgada incinmeler meydana gelebilir.

    En tehlikeli kırılmalar, sırtın yukarısında ve boyun bölgesinde meydana gelen kırılmalardır. Çünkü bu bölgelerden vücudun alt tarafından gelen sinirler de geçmektedir. Bu sinirler vücudun bütün kısımlarını etkilediğinden dolayı oldukça önemlidir. En önemli hasar omuriliğin ezilmesine ve kanamasına yol açan kırıklar sonucu meydana gelmektedir. Bazen omurga kemikleri kırık olmadıkları halde birbirlerinden ayrılmakta ve omurilik bu durumdan sanki kırılma olmuş gibi etkilenmektedir. Tehlikeli omurga kırıkları hastayı şok durumuna sokabilir. 

    Omurilik Kırılması
    Omurga kırıklarında veya zedelenmelerinde nörolog denilen uzman doktorların tedavisi mutlaka şarttır.

    Önce bütün kemiklerin röntgen filmlerinin yapılması gereklidir. Kırılan kemikleri eski haline getirmek gibi en önemli tedaviyi bu konuda uzmanlaşmış bir uzman yada ortopedi doktoru yapmalıdır. Kırık iyileşirken ve kaynaşırken kemiklerin asıl yerlerinde durmalarını sağlamak için vücudu alçıya almak gerebilir. Boşaltım sistemiyle ilgili sinirlerde zedelenme olması durumunda bağırsak ve idrar faaliyetleri bozulma gösterebilir. İdrarı boşaltmak için mesaneye sonda konmalıdır. Eğer boyun kemiğinde kırık olma ihtimali var ise hasta mümkün olduğu kadar az oynatılmalı ve hemen doktor çağrılmalıdır. Yaralı kişi bir sedye üzerine yerleştirilerek doktor nezaretinde kıpırdatılmadan mutlaka bir hastaneye götürülmelidir. Kırık bölgesinin aşağısının yok olması ve idrar ile bağırsak faaliyetlerinin kaybolması durumu omuriliğin ağır yaralandığının veya kesildiğinin en önemli işaretidir.
    ]]>
    Omurilik Soğanı Dejenerasyonu https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-sogani-dejenerasyonu.html Sun, 02 Dec 2018 01:25:48 +0000 Omurilik soğanı dejenerasyonu, Omurilik soğanında meydana gelen bu hastalık insanın omurilik soğanına bağlı tüm faaliyetlerini yavaş yavaş kaybetmesine neden olmaktadır. Sinir sisteminde görülen hücre zedelenmesine bağlı old Omurilik soğanı dejenerasyonu, Omurilik soğanında meydana gelen bu hastalık insanın omurilik soğanına bağlı tüm faaliyetlerini yavaş yavaş kaybetmesine neden olmaktadır. Sinir sisteminde görülen hücre zedelenmesine bağlı olduğu için tedavisi yoktur. Bu hastalığa yakalanan kişilerde hastalığın şiddeti gün geçtikçe artar ve hastanın durumu her gün daha kötüye gider ve ölümle sonuçlanır.

    Omurilik Soğanı; beynin son kısmı ile omuriliğin başlangıcıdır. Şekli nedeniyle bu adı almıştır. Beyin ile omurilik arasındaki kısma verilen addır beyin ile diğer vücut organları arasında bağlantıyı sağlayan bir köprü niteliğindedir. Beyne giren tüm sinirler omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı istemsiz olarak çalışan iç organlarını kontrol eder.

    Dejenerasyon tıp dilinde, dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yerine getiremeyecek hale gelmeleri demektir. Omurilik soğanı dejenerasyonu ise omurilik soğanında meydana gelen tüm hayati fonksiyonların çalışma yeteneklerini kaybetmesi demektir.

    Omurilik Soğanı Dejenerasyonu
    Omurilik soğanı insan vücudunda istemsiz hareketlerin kontrolünü sağlar ve solunum sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi ile sindirim sisteminin çalışmasını düzenler. Omurilik soğanın da meydana gelen dejenerasyon tüm bu işlevlerin zamanla kaybedilmesine ve hastanın durumunun hergün daha kötüye gitmesine neden olmaktadır.

    Omurilik soğanı dejenerasyonunda meydana gelebilecek durumlar;
    • Vücutta titremelerin ortaya çıkması ve giderek artması
    • Kaslarda ki gücün azalması ve kasları kullanma yetisini zamanla kaybetme
    • Dokunma ve acı duyma hissinin azalması
    • Karaciğer hastalıklarının meydana gelmesi ve bunun da şeker hastalığına neden olması
    • Konuşmada güçlük çekme ve diksiyon bozukluklarının meydana gelmesi
    • Bacaklarda görülen rahatsızlıklar sonucu sendeleyerek yürüme ve zamanla yürüme yitisini kaybetme
    • Vücutta dengeyi sağlayamama sonucu sallanarak yürüme
    • Görme, konuşma ve duyma problemlerinin ortaya çıkması
    • Kalp kaslarının zayıflamasına bağlı olarak kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkması.
    ]]>
    Omurilik Nakli https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-nakli.html Sun, 02 Dec 2018 22:07:58 +0000 Omurilik nakli, Omurilik nakli aslında omur nakli olarak bilinmekte fakat bu bilgi yanlış anlaşılmaktadır. Omurilik nakli aslında kök hücre naklinden ibarettir. Felç geçirmiş hastaların tedavi şekilleri arasında kök hücre teda Omurilik nakli, Omurilik nakli aslında omur nakli olarak bilinmekte fakat bu bilgi yanlış anlaşılmaktadır. Omurilik nakli aslında kök hücre naklinden ibarettir. Felç geçirmiş hastaların tedavi şekilleri arasında kök hücre tedavisi de yer almaktadır. Hasta olan kişi ile kök hücre örnekleri alınacak kişi arasında kök hücre naklinden ibarettir. Sinirleri yıpranmış veya hasar görmüş felç hastalarının çoğunda işe omurilik nakli işe yaramaktadır. Fakat herkes de aynı etki gözlemlenemiyor, bazı hastalarda kök hücre nakli başarısız olabilmektedir. Kök hücre nakli için her iki taraf içinde doku uyumu ve testlerin tutarlı olması gerekmektedir. Genellikle akraba olan kişilerde bu tutarlılıklar gayet yüksek olmaktadır. Donör olacak kişinin sağlam ve hiçbir hastalığının olmaması da çok önemlidir. 

    Hastanın omurilik nakli olmadan önce tüm tetkiklerinin yapılmış olaması gerek, herhangi bir hastalığının olup olmadığı belirlenmelidir. Hastaya donör olacak kişininde aynı şekilde tüm sağlık kontrolleri yapılır. Uygunluk tespit edilip onay verilir ise, ameliyat süreci başlamış olur. Donör olan kişinin kemik iliği hücreleri alınır. Genellikle leğen kemiğinden alınır. Felç veya kısmi felç olan hastaya kök hücreler omurilik bölgesine nakil edilir. Kök hücre nakli günümüz şartlarıyla gayet basit bir hal almıştır. Sadece omurilik nakli için değil, birçok kök hücre nakil şekilleri vardır. Hastanın durumuna ve hastalığa göre farklı olarak nakil şekilleri yapılmaktadır. 

    Omurilik Nakli
    Omurilik nakli olan hastalarda, kök hücre aktarımı olacağından vücudun o kök hücreye 10-15 gün kadar adaptasyonu olacağı için vücudunuz kan hücresi üretemeyecektir, dışarıdan kan yapıcı ilaçlar veya ürünler kullanmanız gerekecektir. Vücudunuzda kan azalması görüleceği için enfeksiyon kapma riskiniz de artacaktır, yer yer ateşiniz yükselecektir. Antibiyotik tarzı ilaçlar kullanmanız gerekecektir. Mümkün olduğunca temiz ortamlarda kalmanızda yarar olacaktır. 9. gün sıralarında hastada kan hücreleri artacak ve 12. gün dolaylarında taburcu edilebilmektedir. Hastanın zamanla kontrollerinde felç olduğu kısımlarında gelişmeler ve kas yapısında güçlenmeler gözlemlendiği takdirde fizik tedavi ile hastalığı tamamen giderilmeye çalışılacaktır. Fakat her insanda kök hücre nakli başarılı olmayabilir. 

    Omurilik nakli sonrası tedavi, Hasta olan kişinin kök hücre nakli başarılı olmuş ise hastanın felç veya kısmi felç olan kısımları için gerekli egzersizleri yapması gerekmektedir. Dengeli beslenmelidir. Sinirlere baskı yapacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Naklin ilk dönemlerinde dinlenilmelidir. Daha sonra fizik tedavi ile hastanın kas yapısı güçlendirilmeye çalışılır. Hastanın kanına karışacak uyarıcı maddelerden uzak durması çok önemlidir, bunlar sigara, alkol, uyuşturucu gibi uyarıcılardır. Kök hücre nakli olan kişinin kesinlikle maske takması gerekmektedir, mikroplardan ve pisliklerden uzak durmaları için. Ayrıca hastanın her gün düzenli duş alması gerekmektedir. Kök hücre nakli olan kişinin ağız bakımı da çok önemlidir. Vitamin tüketimi, özellikle kan yapan vitaminlerin tüketimine çok dikkat edilmelidir. Hastanın herhangi bir aksi durum ile karşılaşmaması için doktorları ile sürekli irtibat halinde olmalarında yarar vardır. 
    ]]>
    Beyin Omurilik Sıvısı https://www.omurilik.gen.tr/beyin-omurilik-sivisi.html Mon, 03 Dec 2018 08:04:10 +0000 Beyin omurilik sıvısı, Merkezi sinir sisteminde örümceksi zar tabakasının altında yer alan, aralıkları ve beyin boşluklarını dolduran renksiz ve berrak sıvıdır. Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omurilik içindeki boşl Beyin omurilik sıvısı, Merkezi sinir sisteminde örümceksi zar tabakasının altında yer alan, aralıkları ve beyin boşluklarını dolduran renksiz ve berrak sıvıdır. Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omurilik içindeki boşluklar ile bunların etrafındaki zarların içinde dolaşan berrak bir sıvıdır. Bu sıvı bulunduğu ortamdan dışarı çıkamaz ve kapalı bir sistem içinde yer alır.

    Tüm beyin omurilik sisteminin dolaşımını sağlayan, atıklar ve vücut için gerekli olan maddelerin taşındığı sıvıdır. Diğer adıyla BOS ya da Bel Suyu beyni ve beyin sistemini korur. Bel suyu vücudumuzla beyin ve omurilik arasındaki bariyeri korumak, maddelerin geçişini sağlamakla görevlidir. Vitamin ve mineraller, ilaçlar, atıklar direkt beyne geçemez. beyin omurilik sıvısı ile aktarılır. Bel suyu vücuttaki ikinci dolaşım sistemi olarak da adlandırılabilir. Berrak bir yapıda olan bu sıvının içinde kan ve bazı diğer sıvılar gibi elektrolitler yer alır. İçerisinde protein ve çok az miktarda hücre vardır. 

    Beyin Omurilik Sıvısı
    Beyin omurilik sıvısının herhangi bir nedenle fazla salgılanması durumunda kafa büyür. Bu durum Hidrosefali hastalığına neden olur. Hidrosefali genellikle beyinde su birikmesi olarak bilinir ve daha çok çocuklarda ve yaşlılarda görülür.

    Beyin omurilik sıvısının fonksiyonları
    • Kimyasal haberci maddeleri taşır
    • Beyin dokusuna mekanik destek sağlar
    • Beyin çevresindeki kimyasal ortamı dengede tutar
    • Metabolik atıkların uzaklaştırılmasını sağlar
    • Beyini akut kan basıncı değişikliklerine karşı korur
    • Kan ve sinir hücreleri arasında besin alışverişi yapar
    • Sinir sistemini koruyucu bir örtü gibidir
    • Kafatası ve omurganın katı kemik yapısı içindeki sinir sisteminin karşılaştığı mekanik baskıları bir tampon gibi hafifletir.
    • Beyin ve omurilik sisteminde dolaşımı sağlar.
    • Beyni vurma, çarpma gibi mekanik etkilerden korur
    Beyin omurilik sıvısının azalması genellikle söz konusu değildir ve bu çok nadir ortaya çıkabilen bir durumdur. Bel suyu bel bölgesinden, omurgalar arasına sokulan uzun bir iğne yardımıyla alınır. Omurgalar arasından alınan bu sıvı ile beyin kanaması, enfeksiyon, tümör gibi durumlar tespit edilebilir. Menenjit gibi hastalıkların belirlenmesinde de beyin omurilik sıvısı kullanılabilir. Beyin zarı ve iltihaplanması, enfeksiyon, kanserojen hücreler, MS gibi hastalıkların belirlenmesinde de beyin omurilik sıvısı kullanılan teknikler arasındadır.
    ]]>
    Omurilik Felci Tedavisi https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-felci-tedavisi.html Mon, 03 Dec 2018 09:09:29 +0000 Omurilik felci tedavisi, omurga ve omurilik anatomisi çeşitli sebeplerle kaybedilir. Omuriliğin hasar görmesi ya da zedelenmesi için, hastalık ya da travmaya bağlı bir baskıya uğraması gerekir. Uğradığı baskı sebebiyle hasar g Omurilik felci tedavisi, omurga ve omurilik anatomisi çeşitli sebeplerle kaybedilir. Omuriliğin hasar görmesi ya da zedelenmesi için, hastalık ya da travmaya bağlı bir baskıya uğraması gerekir. Uğradığı baskı sebebiyle hasar gören bölgelerdeki omurlar ve sinir sistemi, üzerine düşen görevi yapamazlar. Daha farklı bir söylemle, organların hasar gören yerleri ve hasar gören yerlerin aşağı kısımları, beyinle olan iletişimi bittiği için kendi görevlerini yerine getiremez hale gelirler.

    Omurilik felcinin sebepleri, omurilik içinde, çevresinde veya omurilikte gelişen bir hastalığın, omuriliği sıkıştırması, baskı yapması yada o bölgeyi zedelemesi omurilik felcini ortaya çıkartan sebeplerdendir. Bu bahsi geçen hastalıkların en başında urlar (tümörler) gelmektedir. Urlar, omurgada çıkarsa şayet, büyüyen yara omuriliğe baskı yapacaktır. Bu baskı sonucunda da omurilik dengesi bozulacak ve hasta omurilik felci olacaktır. Diğer bir hastalık enfeksiyonlardır. Pott yani diğer adıyla omurga veremi olarak bilinen hastalık veya menenjit gibi enfeksiyon hastalıklarının omuriliği deforme etmesi sonucunda, omurilik kendi görevini yapamayan omurgalar ve bu omurgaların aşağı taraflarını felç eder. Diğer bir hastalık ise yumuşak doku hastalıklarıdır. Bunlar, ileri derecede omurga fıtıkları ve omurgayı çepeçevre saran dokulardaki deformasyonlar omur ilik felci sebebi olan hastalıklardır. Bu hastalıkların dışında omurilik felcine sebep olan travmalar vardır. Bunlar: ''Trafik kazaları, yüksek yerden düşmeler, spor yaparken yaralanmalar, ateşli silah ile yaralanmalar, doğal afetler ve iş kazalarıdır.'' 

    Omurilik Felci Tedavisi
    Birinci derecede omurilik felci olan hastalar, başka kişilerin desteği olmadan oturamaz, uyuyamaz ve hareket edemez. Hareket edebilmesi için başka bir kişinin desteği şarttır.İkince derece omurilik felci olan hastalar, dirseklerini dik tutarak kollarından yardım alarak tek başına oturabilirler ama kollarını kaldıramaz ve her zaman kendisine yardımcı olacak birinin yanında olması şarttır. Üçüncü derecede omurilik felci olan hastalar, sadece bir kolunu omur hizasının bir miktar altına kadar kaldırabilir ama diğer kolunu kaldıramaz, sadece destek olması için ondan yardım alabilir. Bu derecedeki hastalar için de yanlarında bir yardımcı olması şarttır. Derecesi dört olan omurilik felçlerinde, bir kolunu omuz hizasına kadar kaldırabilir ve aynı zamanda kolunu bükebilir. Bunun yanı sıra diğer koluyla sadece tutunarak destek alabilir ve hasta kollarından destek almadan oturabilir. Beşinci derecede omurilik felci olan hastalar, hiçbir yerden destek almadan oturabilirler. İki kolunu da hareket ettirebilirler. Başlangıçta bu pozisyonda bir şey yapmak için başkalarına ihtiyaç duyarlarsa da sonrasından kimseye ihtiyaçları olmadan bu hareketleri yapabilirler. Altıncı derecede omurilik felci olan hastalar, hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan oturabilirler, kollarını kullanarak top atabilir ve karşıdan gelecek olan topları tutabilirler ve bunları yaparken yardımcıya ihtiyaçları duymazlar.

    Omurilik tedavisinde, genellikle cerrahi müdahale şarttır. Hastanın gereken tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyat hazırlığı başlar ve acilen ameliyata alınır hasta. Sekiz saat ile on altı saat süren bir ameliyat sonucunda, başarılı geçerse ameliyat, sonrasında hasta fizik tedaviye yönlendirilir. Fizik tedavide, fizyoterapistlerle fizik tedavi alan hastalar, uzun bir süre tedaviye cevap veremeyebilir hatta tedavi bile edilemeyebilir.  Omurilik zedelendikten sonra yani omurilik felci olduktan sonra kişiler, tedavi edilemezler. Fakat omurilik omurga şokunu atabilirse bir takım iyileşmeler olabilir. Omurga şoku her omurilik zedelendikten sonra ortaya çıkar ve omur ilik çalışmalarını durdurur. Bunun için hastalar hareket edemezler. Omurga şoku birkaç saatte sürebilir, bey ya da altı hafta da sürebilir. Omurga şoku esnasında omuriliğin ne derece hasar gördüğü tespit edilemez.]]> Omurilik Egzersizleri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-egzersizleri.html Tue, 04 Dec 2018 02:10:30 +0000 Omurilik egzersizleri, Planlı olarak yapılan, tekrar özelliği olan omurga sağlığını korumak  için yapılan fiziksel hareketlerdir. Daimi yapılan egzersizin tek nedeni kilo vermek değildir. Aynı zamanda kronik has Omurilik egzersizleri, Planlı olarak yapılan, tekrar özelliği olan omurga sağlığını korumak  için yapılan fiziksel hareketlerdir. Daimi yapılan egzersizin tek nedeni kilo vermek değildir. Aynı zamanda kronik hastalıkları önlemek ve omurga sistemimizin sağlığını korumak amaçlı gereklidir. Bu egzersizler kalp rahatsızlıkları, şeker ve inme gibi kronik diyebileceğimiz rahatsızlıkları önlemede bir yöntem olarak tercih edilmelidir.

    Omurilik egzersizleri ile ilgili genel bilgiler

    Omurga ile ilgili egzersiz hareketlerin yararı ile ilgili birçok kez yazılıp çizilse de genellikle göz ardı edilir. Bu egzersizler eklemlerin hareket yoğunluğunu arttırır, kaslarda oluşabilecek sorunları önler, iskelet sistemimizin yapısının sağlıklı işlemesini sağlar. Sadece sağlığımız açısından değil duruş bozukluğumuz yani fizik yapımız açısından da önem arz etmektedir. Egzersizden ziyade ilaç tedavisi de uygulanabilir fakat tüm hastalıkların olduğu gibi omurilik rahatsızlığının ilaçlarının da  bazı yan etkileri olduğu için tedavi amaçlı tercih edilecek yöntemlerin başında egzersizler yer alır. Tabiki egzersizlerinde zararlı etkilerinden kurtulmak için doktor kontrolünde kişiye özel ve omuriliğin durumuna göre uygulanması gerekir. Egzersiz içinde bir reçete oluşturulmalı ve burada egzersizin sayısı, sıklığı, yoğunluğu, zamanı ve şekli belirlenmelidir. Düzenli egzersiz yapanlarda ilk önce ısınma ile yavaş yavaş başlanmalı ve daha sonra yoğunluk artırılmalıdır. Egzersiz için spor salonları şart değildir. Örneğin araba biraz evden uzak yerde park edilerek yürüyüş imkanı oluşturulmalı, alışverişlere araba ile değil yürüyerek gidilmeli, asansör değil ayaklar kullanılmalı. Çünkü omurilik sorunu yaşayan hastaların hareket etmeleri gerekir. Aksi durumda hastada kireçlenme ve ödem gibi şikayetlerde eklenebilir. 

    Omurilik Egzersizleri
     Egzersizin faydaları
    • Kilo kontrolüne yardımcı olarak vücuda ve iskelet sistemine yapılan baskıları azaltır.
    • Kas yapısını, kemikleri ve eklemleri sağlamlaştırma özelliği vardır.
    • Duruş yapısındaki aksaklıkları düzeltir.
    • Kemiklerdeki yoğunluğu artırır.
    Egzersiz yoğunlukları: Düşük yoğunluklu, orta yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu egzersizlerdir

    Düşük yoğunluklu egzersizler

    Bu egzersiz türünün amacı kalp atış hızını maksimum kalp atış hızının %50-65 civarında olmasını sağlamaktır. Bu tür egzersizlere şu örnekleri verebiliriz: ev hanımlarının yaptıkları ev işleri, boyama işleri, erkeklerin araba yıkamaları ve bahçe işleri.

    Orta yoğunluklu egzersizler

    Bu egzersiz çeşidi vücudun birçok organını kullanmayı gerektirir. mesela bel, gövde, bacaklar ve kalça gibi büyük adaleler kullanılmaktadır. maksimum kalp atım hızının %65-75'ine kadarı kullanılarak yapılır. Egzersizleri yapan kişi egzersiz esnasında konuşabilir fakat şarkı söylemeyemez. Tempolu yürüyüşler, bisiklet sürmek, tenis oynamak, basketbol oynamak,  yüzmeye gitmek, dans etmek ve arazi yürüyüşleri ile örneklendirilebilir.

    Yüksek yoğunluklara egzersizler

    Vücut enerjisinin büyük bir kısmının efor sarf etmesi gerekir. Büyük adalelerin yoğun olarak çalıştırılması ile oluşan egzersiz türüdür. Örnek olarak koşmak, hızlı ya da koşarak merdiven çıkmak gibi aktiviteler örnek olarak verilebilir.

    Kuvvetlendirme egzersizleri

    Yüksek yoğunluklara egzersizler, duruş sorunlarına karşı etkilidir. Omurilikten kaynaklanan bir duruş bozukluğunda da etkilidir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımına da yardımcı olur. Bu sayede onura binen yük hafifletmiş olur. Egzersiz omur dışında bacak, kalça, sırt, karın, göğüs, omuzla]]> Omurilik Ameliyatı Riskleri https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-ameliyati-riskleri.html Tue, 04 Dec 2018 21:43:22 +0000 Omurilik ameliyatının riskleri; Genellikle yaşlılarda görülen ve omurilik kanalının daralmasıyla oluşan bir hastalıktır. Tipik olarak yürüyünce ve ayağı kalkınca bacakta bir ağrı ve uyuşma belirtilerine sebep olur. Öze Omurilik ameliyatının riskleri; Genellikle yaşlılarda görülen ve omurilik kanalının daralmasıyla oluşan bir hastalıktır. Tipik olarak yürüyünce ve ayağı kalkınca bacakta bir ağrı ve uyuşma belirtilerine sebep olur. Özellikle yürümekle gelen bacak ağrısı ve sinir kasılması belirtileri omurilik hastalığıyla ilgilidir. 

    Hiç bir ameliyat garantili değildir her ameliyatın bir riski vardır.

    Uzman doktor sizinle ameliyat sırasında veya sonrasında olabilecek bütün riskleri paylaşır. Ameliyat genelde anestezi ile yapılır. ameliyat sırasında sinirlere hasar, damarlara hasar, hayatı hasar, hayatı organ hasarı, enfeksiyon, yanlış ameliyat, sıvı sızması, felç, gibi risklerle karşı karşıya gelebiliriz. 

    Bu tip sorunlar yaşamamak için hastalığımız hakkında tüm bilgiyi ince ayrıntısına kadar bilmeli ve yanlış müdahaleden kaçınmalıyız. Eğer ameliyat sırasında bu tür sorunlar yaşanacaksa ameliyat tedavisi yerine başka tedaviler seçilmelidir. 

    Omurilik Ameliyatı Riskleri
    Ameliyat sırasındaki risklerden sinirlere hasar, damarlara hasar, hayatı hasar, hayatı organ hasarı, sıvı sızması gibi risklerle karşı karşıya olma riskimiz varsa ameliyat konusunda biraz daha düşünmemiz gereklidir. Fizik tedavi, ameliyata kıyasla bizim için daha iyi olabilir. 
    ]]>
    Omurilik Sıkışması https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-sikismasi.html Wed, 05 Dec 2018 15:58:48 +0000 Omurilik Sıkışması, Omurilik, omur gövdelerinin arasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen alt kısmından başlayarak aşağıya doğru uzanır. Omurga boyun, bel, göğüs ve sakral bölgesi olmak üzere 5 farklı omu Omurilik Sıkışması, Omurilik, omur gövdelerinin arasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen alt kısmından başlayarak aşağıya doğru uzanır. Omurga boyun, bel, göğüs ve sakral bölgesi olmak üzere 5 farklı omur grubu vardır. Bel bölgesinde 5 adet omur bulunmaktadır. Bu bölge vücut ağırlığının en çok yoğunlaştığı omurga bölgesidir. Omurilik sıkışması, omurların hemen arkasında bulunan omurilik kanalının çepeçevre daralarak, yukarıdan aşağı içinden geçen omuriliği çeşitli seviyelerde sıkıştırması ve bunun yanında sinir köklerinde yaptığı basıya denir. Boyunda kanal darlığı olan kişilerin yarısında kol ya da boyun ağrısı vardır. Kanal darlığı ve omurilik sıkışmasına bağlı; kollarda kuvvetsizlik, kapı kolunu açıp kapatamamak, gömleğini düğmeleyememek, kavanoz kapağını açamamak gibi ellerde beceriksizlik sıklıkla görülen yakınmalardır. Bacaklar ile ilgili şikayetler ise bacaklarda güçsüzlük, yürüme zorluğu olarak ortaya çıkar ve yardım olmadan yürüyememeye kadar ilerler. Bu kişilerin şikayetlerinin bir diğeri de hastalığın ilerlemesi ile birlikte idrar tutamamadır. Bütün bu şikayetlerin zaman ile ilerlemesi her kişide farklılık gösterebilir. Bazı kişilerde şikayetleri hızlı olurken, bazılarında ise ilerleme yavaş olmaktadır. Bir grup kişide ise belirli bir noktadan sonra ilerleme durmaktadır. 

    Omurilik Sıkışması Belirtileri

    Belde omurilik kanalının sıkışması, yavaş gelişim gösteren bir süreçtir. Bu sebep ile ilk başta yakınmalara neden olmayabilir. Fakat hastalık ilerlediği zaman kişilerin yaşam kalitesi bozulur, günlük aktiviteleri kısıtlanır. Hastalarda en belirgin belirti belli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda meydana gelen kramp ve kasılmalardır. Zaman ile bu belirtilerin ortaya çıktığı mesafe azalır ve çok ileri dönemlerde kişiler ev içinde yürüme dönemlerinde dahi bacaklarda kasılma ve kramp sorunları ile karşı karşıya kalır. Kişilerde bel ve kalçadan başlayıp bacağa ve ayağa yayılan ağrılar olabilir. Bel omurilik sıkışması olan kişiler, sırtüstü yatmakta güçlük çekebilirler. İleri dönemlerde bu kişilerde öne doğru eğilerek yürüme eğilimi meydana gelmektedir. Çünkü kişi öne eğilerek omurilik kanalını istemli olarak biraz daha geniş olan bir hale getirmek istenir.
    Omurilik Sıkışması
    Omurilik Sıkışması Tedavi

    Omurilik sıkışması ilerlememiş olan kişilere cerrahi olmayan yöntemler yani ilaç tedavisi, yatak istirahati, spinal enfeksiyonlar ve fizik tedavi uygulanabilir. İlaç tedavisinde basit ağrı kesici ilaçlardan narkotik grubu çok olan ağrı kesici ilaçlara kadar bir takım ilaçlar kullanılabilir. Fakat bunların gerekliliği ve hangi ilacın ne dozda kullanılacağı uzman bir kişinin karar vereceği bir durumdur. Epidural enfeskiyon uygulamasında cerrahi olmayan bir yöntemlerden bir tanesidir. Bu yöntemde sinirleri saran zar tabakası dışındaki epidural boşluğa kortizon uygulanır. Fizik tedavi doktorunun kararından sonra yapılacak olan fizik tedavi uygulamalarında ağrıyı kesmek ya da tolere edilebilir düzeylere kadar indirmek, kasları kuvvetlendirme ve hareket serbestliği sağlamak temel amaçtır.

    Fakat nörojenik kladiyasyon adı verilen kişilerin zamanla yürüyüş mesafelerinin azalması ve beraberinde bacaklarında kramp ve kasılma var ise, bacaklarda güç kaybı durumunda, idrar torbası ve bağırsak sorunu olan ve kişinin yaşam kalitesini düştüğü durumlarda cerrahi tedavi yapılmalıdır. Cerrahi tedavi günümüzde gelişmiş teknolojik olanaklar ile ve ameliyat miskroskobunun beyin cerrahisi pratiğinde artması ile daha rahat ve başarılı uygulanır hale gelmiştir. Cerrahi uygulamada amaç, omurilik kesesi ve içindeki sinirlere olan basının ortadan kaldırılmasıdır. Omurganın arka çatısını oluşturan her iki yanda bulunan kemikler ve sarı bağ dokusu alınarak omurilik kesesi rahatlatılır. Uygun olan olgularda uygulanan ise omurganın dinamiğini bozmamak için bir taraftan yaklaşım yapılır. Omurganın arkasından bir taraftan kemik doku çıkartılır fakat her iki]]> Omurilik Kisti https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-kisti.html Wed, 05 Dec 2018 16:18:59 +0000 Omurilik kisti, omuriliğin içindeki kanalın genişlemesiyle oluşur. Bu tıpta Sirengomiyeli olarak tanımlanır. Bu kanalın tıkanması sonucunda kist meydana gelir. Normalde bu kanalda BOS denilen beyin omurilik sıvısı do Omurilik kisti, omuriliğin içindeki kanalın genişlemesiyle oluşur. Bu tıpta Sirengomiyeli olarak tanımlanır. Bu kanalın tıkanması sonucunda kist meydana gelir. Normalde bu kanalda BOS denilen beyin omurilik sıvısı dolaşmaktadır. Genellikle kist oluşumuna omurilik tümörleri, omurilik yaralanmaları ve değişik enfeksiyonlar neden olabilir. Bu rahatsızlığın tedavi edilmesi için, beyin omurilik sinir cerrahisi doktorlarının birlikte çalışması gerekir. Bu kistler doğumsal kaynaklı ya da sonradan edinsel kaynaklı olabilir.

    Sirengomiyeli genellikle beyin sapına uzayan omurilik merkezi kanalında olan uzun boşluklardan dolayı oluşan kronik ve yavaş ilerleyen bir rahatsızlıktır. Hastalarda bilinç kaybı, daha çok üst kolda musküler atrofi ile tropik değişikliklere neden olur. Şiddetli olgularda üst kolda omurilik yolu dejenerasyonu belirtileri oluşur. Üst servikal ve üst torasik omurga bölgeleri bundan en fazla etkilenen alanlardır. Genellikle posteriyor boynuzun tabanında görülen kistik boşluk, bazen merkezi kanala doğru uzama gösterir. Şekil olarak boşluk farklılık gösterebilir. Oval, yuvarlak, yarığa benzer ya da şekilsiz olabilir. Çoğunlukla koyu, sarı ve sıvı proteinli olan boşluk, gliyal dokudan oluşan duvarla çevrili olur. Kist omuriliğin hangi bölgesini etkilerse, genişleme olur. Bu daha çok enine düzlükte etkili olur. Kist yayıldıkça daha az dayanıklı gri maddeyi etkili bir şekilde etkiler. Yoğun olan beyaz madde ise, bundan az etkilenir. Bazen bu genişleme kemik erozyonu ya da anteropasterior diyametre genişlemesine neden olabilir. 

    Omurilik Kisti

    Omurilikte kist belirtileri

    Duyusal semptomlar: En fazla 20-40 yaş arası hastalarda etkili olur. Bazen yaşam boyu etkili olur. Erkekler bu belirtilerden kadınlara göre daha fazla etkilenir. Hissizlik, formikasyon, karıncalanma, donuk bir his oluşur. Meydana gelen ağrı şiddetli ve ısrarcı olur, omuz ve üst koldaki kök ağrısındaki karakteristik özellikleri gösterir.

    Motor semptomlar: Boşluğun anteriyor boynuza yayılmasıyla hastada güçsüzlük, kuvvet kaybı görülür. Bu ilk başta ellerdeki küçük kaslarda olur. Bunun nedeni lezyonun genellikle servikotorasik bölgede başlamasındandır. Bundan sonra ön kolda, kolda ve omuzda etkili olur. Güç kaybı nadir olarak şiddetli olur. Ayrıca büzücü kasları nadiren etkiler.

    Tropik belirtiler: Hastalarda genellikle yüzde ve üst organlarda aşırı terleme ya da terleyememe görülebilir. Horner sendromu görülebilir, doku kalınlaşması, deri ülseri, pigmentasyon görülebilir.

    Diğer belirtiler: Hastalarda çarpık parmaklar, kula ve saç anomalileri, boyun kısalmalı servikal vertebra füzyonu gibi belirtiler görülebilir. 

    Omurilikte kist teşhisi

    Hastalarda görülen klinik belirtiler teşhisi kolaylaştırır. Özellikle üst kolda ağrı, boyuna vuran ağrı kistle karakterizedir. Ancak ilk aşamalarda ya da hızlı seyreden olgularda teşhis daha zor olur. Tomografi omurilikteki kisti gösterse de, boşluğun tam boyutunu görmek zor olabilir. Özellikle torasik bölgede olan boşluk tam görülmez. MR tetkiki bu konuda daha kesin teşhis sağlar.

    Omurilikte kist tedavisi

    Hastalarda oluşan ağrının giderilmesinde, ağrı şiddetinin azaltılmasında akupunktur tedavisi uygulanabilir. Ancak bu sadece ağrı için etkili olur, kisti tedavi etmez. Eğer kistin cerrahi yolla alınması mümkün olursa, ameliyatla alınabilir. Ancak omurilik ameliyatları felç olma riski taşımaktadır. Bu nedenle uzman bir doktorun bu kararı alması gerekir. Bunun dışında hastalara fizik tedavi uygulanabilir. Bununla ağrı etkisi azaltılabilir. Hastaların ağır kaldırmaması, ağır işler yapmaması, ters hareketten kaçınması, uzun süre aynı pozisyonda kalmaması gibi önlemler alması gerekir.

    ]]>
    Omurilik Sıvısı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-sivisi.html Thu, 06 Dec 2018 10:54:37 +0000 Omurilik sıvısı, yani diğer adıyla bel suyu, bedenimizle beyin ve omurilik arasındaki bariyeriyere benzeyen yapıyı korumak ve gerekli geçişkenliği sağlamakla yetkili sıvıdır. Omurilik ve beyin dediğimiz kavramlar Omurilik sıvısı, yani diğer adıyla bel suyu, bedenimizle beyin ve omurilik arasındaki bariyeriyere benzeyen yapıyı korumak ve gerekli geçişkenliği sağlamakla yetkili sıvıdır. Omurilik ve beyin dediğimiz kavramlar birbiri  ile ilişkilidir. Bu beyin omurilik sıvısı diye tanımlanan sıvı beyin omurilik yapısının çevresinde ve beyin içerisinde bulunmaktadır ve dış çevresinde de zar denilen katman yer alır. Bazı vitamin, mineral, ilaçlar doğrudan beyne ulaşmaz ve bu sıvı  yani su ile iletilir. Omurilik sıvısı vücudun ikinci dolaşım sağlayan oluşumudur denebilir.

    Beyin Omurilik Sıvı Ne İşe Yarar

    Beyin omurilik sıvısı yani genel olarak bel suyu olarak bilinen sıvı başlangıç noktası beyin olan ve omurilik hizasında ilerleyen kapalı bir yapı içerisinde zarlı bir yapı ile yer alır.  Beyne ulaşmaya çalışan mikroorganizmalar vücudu ölüme götürebilecek kadar  önemli ciddi sonuçlar doğurduğu için bu sıvının vücut için önemi tartışılamaz. Vücudun 4/3'ü su ile kaplı olduğu için vücuttaki sıvı artış ve azalışları da önem arz etmektedir.

    Omurilik Sıvısı Vücuttan Alınabilir Mi

    Bu sıvı vücuttan değişik yöntemlerle alınabilmektedir. Genellikle bel kısmından alınır. Beldeki omurgaların ortasına uzunca bir iğne yardımı ile ulaşılır. Rahatsız olan kişi bilinen bir açıya denk gelecek şekilde pozisyon aldırılarak oturtulur ve omurga kemik sistemininortaına iğne batırılır. Zarla kaplı yapıda delik açtıktan sonra açığa çıkan su tüp yardımı ile çekilir. Omurilik sıvısı ventrikel olarak tanımlanan yani beyin içindeki kıvrımlı yapıdaki boşluklara iğne yardımı ile ulaşarak da sıvı alınabilir. Bu yöntem nadir olarak özel durumlarda uygulanır. Alanında uzman olan doktorlar tarafından yaplırsa risk oluşmaz. Tabiki aletlerin steril olması, kullanılan eldivenlerin steril olması ve işlemin yapılacağı bölgenin steril olması işlemin başarıya ulaşmasında önemli etkenlerdir. Çok riskli değildir fakat hafife alınacak kadar da basit birişlem değildir. Çünkü vücutta enfeksiyonlar için bir açıklık oluşmaktadır.

    Omurilik Sıvısı

    Beyin Omurilik Sıvısı Azalırsa Ne Olur

    Omurilik sıvısı azalması yaygın olarak görülen bir hal değildir. Yani rahatsızlık olarak pek yaygın değildir. Genellikle bel sıvısında artış ve buna bağlı tıkanıklık gözlemlenir. Beyin omurilik sıvında azalma şu hallerde  görülebilmektedir:

    • Sıcak yaz günlerinde vücut için gerekli sıvı tüketilmediği takdirde vücut terleme yoluyla daha fazla sıvı kaybeder ve beyin omurilik sıvısında da eksilmeler olabilmektedir.
    • Yiyeceklerden ya da başka bir nedenden dolayı ishal olan kişilerde vücudun  sıvı kaybetmesi de omurilik sıvısının azalmasına neden olmaktadır.

    Bu rahatsızlığın genel belirtisi baş ağrısıdır. Direkt bir hastalık gibi telakki edilmemelidir.

    Beyin Omurilik Sıvısı Testi Hangi Hastalıklar İçin Yapılmalıdır

    Belden su alınarak test edilir ve alınan sıvının rengine ve bazı özelliklerine göre hastalığı teşhis etmemizi kolaylaştırır. Genel olarak beyin zarı iltihaplanması, MS, beyin kanamaları, enfeksiyonlar ve tümörlerin belirlenmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Örneğin beyin kanaması riskinden şüpheleniliyorsa ve çekilen filmlerde sızıntı görüntülenemiyorsa sıvı kanlı gelecek ve beyin kanaması şüphesi netlik kazanacaktır.

    Omurilik Sıvısı Testinin Riski Var Mıdır

    Bel sıvısının çekilmesinde bazı riskler vardır. Çünkü vücuda iğne batırılarak açık yara oluşturulmaktadir. Bu işlem bilinçsiz olarak yapılırsa enfeksiyon kapma riski yükseltilmiş olur. Zor bir yerden ve küçük bir kısımdan girildiğinden dolayı uygulanan bölgedeki dokuda zedelenmeler ve tahrişler oluşabilmektedir. Bundan dolayı uygulama yapılacak alanın hijyeni oldukça önemlidir. Omurilikten sıvı alınması korkulacak bir teknik değildir yeterki ehil kişiler tarafından ve streril bir ortamda gerçekleştirilsin. Bundan dolayı zor bir işlem gibi korkulup]]> Omurilik Eğriliği https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-egriligi.html Thu, 06 Dec 2018 18:09:25 +0000 Omurilik eğriliği, omurganın gözle rahat bir şekilde sağa ve sola doğru eğilmesiyle kendini gösterir.Bu hastalığın diğer adı Skolyozdur. Tam anlamıyla hastalık olmayan skolyoz aslında bir bulgudur. Skolyoz birçok hastal Omurilik eğriliği, omurganın gözle rahat bir şekilde sağa ve sola doğru eğilmesiyle kendini gösterir.Bu hastalığın diğer adı Skolyozdur. Tam anlamıyla hastalık olmayan skolyoz aslında bir bulgudur. Skolyoz birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar. Skolyozun kişiye göre farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler kişinin yaşına, fiziksel durumuna, kilosuna, omuriliğinde ortaya çıkan eğriliğe bağlı olarak değişmektedir.Bu sorun toplumun %3'ünde görülmektedir. En çok kız çocuklarında görülen bu soruna ülkemizde de çok fazla rastlanır. Omurilik eğriliği görülen kişilerin çok azında skolyoz tedavisi uygulanacak dereceye kadar artmaktadır. Düzenli spor yapmak, egzersizler yapmak, sürekli hareket bu sorunun büyümesini yüksek oranda azaltır.


    Omurilik eğriliğinin bazı nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;
    • Kas ve sinirsel hastalığa bağlı eğilme
     Dünyadaki sinir hastalıklarının geneli beyin ve omurilikten kaynaklanan nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır.Kas hastalıkları ise daha çok ileriki yaşlarda belirtisini solunum güçlüğü istemsiz kas hareketleri ve duyu kusurlarına, iletişim bozukluklarına neden olabilir. İleriki yaşlarda rahatsızlık vermesine rağmen bu hastalığın erken teşhis yapılması işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Çünkü bu soruna cerrahi müdahale çocukluk döneminde yapılması önerilmektedir.
    • Doğuştan var olan omurilik eğriliği
     Bu eğilme bebeğin ilk yıllarında hızlı bir ilerleme gösterebilir.
    • Nedeni bilinmeyen omurilik eğriliği
     Omurgada görülen "S" şeklindeki ve "C" şeklindeki omurilik eğilmeleridir. Bu dönmeler sırtta şekil bozuklukları ve dışa doğru çıkıntılar olmasına neden olabilir.
    Omurilik EğriliğiOmurilik eğriliğinin tedavi süresi omurilikte oluşan eğriliğe ve kişinin yaşına göre farklılıklar göstermektedir.

    Bazı hastalarda tedavi doğal akışına bırakılır, bazılarında ise tedavinin yapılanlara cevap vermesi beklenir. Bu bekleme sırasında hastada rahatsızlıklar görülmezse kontrollerden sonra tedavi tamamlanmış olur.Bu sorunun genel bir tedavisi yoktur, tedaviler kişiden kişiye titizlikle yapılmalıdır. Bulgunun en fazla arttığı zaman olan çocukluk ve ergenlik dönemi çok önemli bir süreçtir. Çünkü bu dönemlerde bulgu önemli derecede artmaktadır.

    Uygulanacak tedavi ilk olarak düzenli spor, egzersiz, fizik tedaviden ibaret olmaktadır.Bunlar hastalığın ilk aşamalarında gerçekleştirilen tedavilerdir.Eğrilik iyice fazlalaşmış ise ikinci seçenek olarak korse tedavisine geçilir. Doktor tarafından önerilen un doğru ve kişinin sorununa en uygun korse kişinin gündelik şekilde takması için yönlendirilir. Korse kişinin belini sıkıca tutar ve eğilip kalkmasında beline destek vererek  korur. Son yöntem olan ve ergenliği bitirerek yaşı ilerlemiş kişilerde uygulanan yöntem cerrahi yöntemdir. Bu yöntem omurilik eğriliğinin gerçekten çok fazla ilerlediği zaman yapılması uygun görülür. Omurilik eğriliğinin birçok nedeni olmasına rağmen yapılan tedaviler ve incelemeler sonucunda kişilerin %80'inin bulgu nedeni saptanamamaktadır.

    Yapılan cerrahi operasyonlarda kişinin sinirsel yaralanmalar nedeniyle felçlik geçirme ihtimali vardır fakat ülkemizde 4-5 yıldır uygulanan nöromonitarizasyon işlemidir. Bu işlem sayesinde sinirsel sistemde oluşan yaralanmalar anında anlaşılarak hemen müdahalede bulunulur. Eskilerde kişideki felç riskinin yüksek olduğu için yapılmaya korkulan ameliyat bu işlem sayesinde artık korkulmadan rahat bir şekilde kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu teknik sayesinde çok büyük eğriler bile zorda olsa düzeltilebilmektedir. Ameliyatın en zor kısmı ise omurganın hareketleri kolaylıkla yapacak şekilde sabitlenmesidir. Bunun için yapılan çalışmalar artık yavaş yavaş faydalarını göstermektedir. Kişinin aşırı kilolu olması omurilik eğriliğini en çok fazlalaştıran nedenlerden biridir.]]> Omurilik Metastazı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-metastazi.html Fri, 07 Dec 2018 01:06:23 +0000 Omurilik Metastazı, omurga ve omuriliği oluşturmakta olan kemik, sinir sistemi,  yumuşak oluşumlu dokular gibi herhangi bir yapıdan oluşum gösterebilen tümörler olarak bilinmektedir. Bu omurilik metastazları genel olarak  b Omurilik Metastazı, omurga ve omuriliği oluşturmakta olan kemik, sinir sistemi,  yumuşak oluşumlu dokular gibi herhangi bir yapıdan oluşum gösterebilen tümörler olarak bilinmektedir. Bu omurilik metastazları genel olarak  boyun, sırt bölgesi, bel, kuyruk sokumu gibi her omuriliğin hücrelerini oluşturmakta olan tümörlerden kaynaklanmaktadır.

    Omurilik metastazı vücutta oluşan ağrılardan  teşhis edilmekte olup kişilerde bel, boyun, sırt ağrıları belirtileri ile belirme gösterir. Oluşmakta olan bu ağrılar genel olarak gece yatarken meydana gelir ve yapılmakta olan yanlış fiziksel hareketlerle daha çok artar. Omurilik metastazı, kol ve bacaklarda uyuşmalar, göğüs bölgelerinde uyuşmalar, ellerde, kollarda oluşan kuvvet kayıplarına bağlı olarak oluşan halsizlik ve yürümede çekilen güçlük belirtileri gösterir.

    Omurilik metastazına tanı koymak ise  fiziksel muayane ile gerçekleşmektedir. Bu durum cerrahi yöntemlerle tedavi gerektiren bir  durum olarak ifade edilir. Cerrahi yöntemler haricinde gözlem altında tutulma, kemoterapi ve radyasyon tedavileri görülmektedir. Omurilik metastazına cerrahi yöntem uygulaması tanı koyulduğu andan itibaren hemen başlanmalıdır. Acilen müdahaledeki amaç ise kötü huylu oluşmuş olan ve ilerlemekte olan tümörleri  daha fazla diğer dokulara yayılmadan hemen engellemek ve oluşan o bölgeden hemen almaktır. 

    Omurilik Metastazı
    Bu tümörler iyi huylu ve kötü huylu olarak oluşum göstermektedir. İyi huylu oluşum göstermekte olan tümörler başka dokulara yayılma göstermezler yayılma gösterseler dahi çok yavaş bir şekilde yayılma sağlarlar. Bu iyi huylu tümörlerin tamamı cerrahi müdahale ile alınabilmektedir. Kötü huylu olan  tümörler ise vücutta sürekli olarak yayılım içerisinde olup diğer hücrelere de dağılmaktadırlar. Bu omurilik metastazları vücuttan derhal tedavi yöntemiyle cerrahi yollarla alınmalıdır. Aksi taktirde ölüme sebebiyet vermektedir.

    Metastazik omurilik tümörleri en fazla görülmekte olan türlerdendir. Omurilik metastazı omurga enfeksiyonlarına sebep olmaktadır. Bu omurilik metastazı enfeksiyonları belirtileri ise
    • Ani olarak beliren ateşlenmeler
    • Vücutta oluşan halsizlik hissi
    • Şiddetli oluşum gösteren baş ağrıları
    • Boyun ağrıları
    • Sırt ağrıları
    • Bel ağrıları
    • Vücutta hassasiyet oluşumu
    • Halsizlik 
    • Kızarıklıklar
    • Akıntı şeklinde ortaya  çıkmaktadır,
    Kol ve bacaklarda uyuşukluk ve oluşan hassasiyet eksikliği bu hususta çok önemlidir ve kesin belirti olarak bilinmektedir. Omurilik metastazı şiddetli olarak kemik ağrıları oluşturur ve bundan dolayı da kemik kırılmaları oluşumu gösterir. Oluşan bu kemik kırılmaları vücutta ki kalsiyum eksikliğinden kaynaklı oluşmaktadır. Vücudumuzda omurilik metastazı oluşumlarını engellemek için ilk önce sağlıklı beslenmeli ve ani oluşan herhangi bir belirtide temkinli davranmalı ve hemen doktorumuza başvurmalıyız. Sağlığımız ilerki yaşantımız için çok önemli olmakta olup yaşantımız için vücudumuzun sakatlanmaması için çok önemlidir.
    ]]>
    Omurilik Felci https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-felci.html Fri, 07 Dec 2018 15:00:54 +0000 Omurilik felci, omuriliğin işlevlerini kaybetmesi olarak tanımlanır. Bu sorunun oluşması için, omuriliğin travma kaynaklı bir baskıya uğraması ya da bir hastalık nedeniyle işlevlerin yitirilmesi gerekir. Bu etkenlerl Omurilik felci, omuriliğin işlevlerini kaybetmesi olarak tanımlanır. Bu sorunun oluşması için, omuriliğin travma kaynaklı bir baskıya uğraması ya da bir hastalık nedeniyle işlevlerin yitirilmesi gerekir. Bu etkenlerle hasar gören omurilik iletişim görevini yerine getiremez duruma gelir. Yani beyinle organlar arasındaki iletişim, hasarlı bölgelerde ve aşağısında kaybedilmiş olur.

    Omurilik felcinin nedenleri

    Hastalıklar nedeniyle: Omuriliğin içerisinde, etrafında ya da omurgada meydana gelen bir hastalık nedeniyle, omuriliğin sıkışması, baskıya uğraması ya da bu bölgelerin zedelenmesi sonucunda omurilik felci gelişebilir. Buna neden olan hastalıklar ise;

    • Tümörler: Omurilikte ve omurgada meydana gelen tümörlerin yaptığı baskıyla omurilik felci gelişebilir.
    • Enfeksiyon hastalıkları: Menejit, omurga veremi gibi bazı enfeksiyon hastalıkları omuriliği deforme edebilir.
    • Yumuşak doku hastalıkları: Omurga çevresindeki dokularda oluşan deformasyonlar, omurga fıtıkları gibi rahatsızlıklarda omurilik felci nedeni olabilir.

    Travmalar nedeniyle: Yüksekten düşme, trafik kazaları, doğal afetler, iş kazaları, sportif aktiviteler nedeniyle omuriliğe olan baskı sonucunda omurilik felci gelişebilir.

    Omurilik felci seviyeleri

    Tetraplegia: Boyundan zedelenen omurilikle kolların hareket kabiliyeti, gövdenin hissi ve bacakların hareket yeteneği tamamen kaybedilir. Aynı zamanda öksürme ve nefes alma eylemleri oldukça güçleşir. Hasta boynunu, yüzünü, ellerini, kollarını hissetse de, gövde ve bacaklarını hissedemez hale gelir.

    Omurilik Felci

    Parapleji: Bu seviye boyundan aşağı kısımlarda olan zedelenmelerle oluşan felçlerdir. Bu tür felçlerde genel olarak bacaklar oynatılamaz. Ancak omuriliğin hasarına göre felç iki farklı seviyede değerlendirilir. Bunlar;

    • High Parapleji: Burada omuriliğin sırtta üst tarafında meydana gelen zedelenmeyle, gövdenin bir kısım hareketleri ile bacakların tüm hareketleri kısıtlanır. Belden yukarı kısım hissedilse de, karın ve bacaklar hissedilmez.
    • Low Parapleji: Bu tür felçte omuriliğin sırtta alt tarafındaki zedelenmeyle bacaklarda tamamen ya da belirli bölgelerde hareket kaybı oluşur.

    Omurilikte meydana gelen zedelenmenin seviyesi ne olursa olsun, hastada bağırsak ve idrar sorunları gelişir. Omurilik zedelenmesi farklı derecelerde olabilir. Bunlar ilk 5 grup Tetraplegia olarak değerlendirilir.

    Birinci derecede, kişi başkasının desteğine ihtiyaç duyar, her hareketinde buna ihtiyacı olur. 

    İkinci derecede, hasta dirseklerini dik tutup, kolları ve elleri aracılığıyla oturabilir, kollarını kaldıramaz. Bu nedenle yanında her zaman yardımcıya ihtiyaç duyar.

    Üçüncü derecede: Hasta bir kolunu sadece omuz hizasına kadar kaldırabilir. Diğerini sadece destek almak için kullanabilir, onu kaldıramaz. Kol desteği olmadan oturabilir.

    Dördüncü derecede: Kolunun birini omuzdan yukarıya kaldırabilir ve büker. Diğer kolundan destek alabilir, kol desteği olmadan oturabilir.

    Beşinci derecede: Bu hastalar başka yerden destek almadan oturabilir, kollarını her yöne hareket ettirebilir. Bazen bir yardımcıya ihtiyaç duyabilir.

    Altıncı derecede: Bu hastalar başka yerden destek almadan oturabilir, kollarıyla topu atar ve tutabilir. Herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymaz.

    ]]>
    Omurilik Tümörü Ameliyatı https://www.omurilik.gen.tr/omurilik-tumoru-ameliyati.html Sat, 08 Dec 2018 03:49:02 +0000 Omurilik Tümörü Ameliyatı, Omurilik (medulla spinalis) tümörleri, boyun, sırt ve bel bölgesindeki yerleşim yerlerine göre belirtiler veren, sıklıkla rastlanan bulguları ise değişik şiddetteki ağrılar olan ve hasta için ç Omurilik Tümörü Ameliyatı, Omurilik (medulla spinalis) tümörleri, boyun, sırt ve bel bölgesindeki yerleşim yerlerine göre belirtiler veren, sıklıkla rastlanan bulguları ise değişik şiddetteki ağrılar olan ve hasta için çok ciddi sonuçlar doğuran tümörlerdir. Nedeni diğer kanser vakalarındaki gibi tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik etkenler, bazı kimyasal ajanlar, radyoaktif ışınlar ve virüsler bu tümörün oluşmasında temel risk faktörleridir. Genellikle ilk belirti olarak görülen ağrı, sırt ağrısı şeklinde başlamaktadır. Omurilik tümörleri, direkt olarak omurgayı meydana getiren yapıların hücrelerinden kaynaklı tümörler olan birincil tümörler (primer) ve akciğer, meme, prostat, böbrek, lenf bezleri, mide, bağırsak sistemi veya rahim gibi organlardan omurga ve omuriliğe metastaz yaparak yayılan ikincil tümörler olarak ikiye ayrılır. Başka bir şekilde sınıflandırılacak olursa, omurilik zarının dışında (ekstradural) oluşan tümörler, omurilik zarı ile omurilik hücreleri arasında olanlar (intradural ekstrameduller) ve omurilik yapısı içinde olan tümörler (intrameduller) olarak üç bölümde incelenebilir.

    Omurilik Tümörü Belirtileri:

    Omurilik tümörü görülen hastalarda genellikle ilk belirti olarak istirahat etmekle, dinlenmekle geçmeyen ve özellikle geceleri daha da fazlalaşan ağrılar izlenir. Bu ağrı çoğunlukla vücuda yaygın görülmekle birlikte istisnai bir durum olarak bölgesel, örneğin sırtta ya da bazı hastalarda karında ağrı şeklinde başlayabilir. Ağrıyla birlikte seyreden kollar ve bacaklarda güç kayıpları ve uyuşma hissi olabilir. Özellikle boyun bölgesinde tümöre bağlı bir bası bulunuyorsa bu şikayetlere rastlanır. Sırtta ya da bel kısmındaki tümörde ise yalnızca bacaklarda güç kaybı, uyuşma, yürümede zorluk izlenir, mesane ve barsak kontrolünde bozulma olabilir. Bunların sonucu olarak da idrar kaçırma, dışkılama kontrolünü sağlayamama ve cinsel fonksiyon kaybı, omuriliğin temel görevi olan reflekslerde bozulma, hissizlik, yatağa bağımlılık gibi ciddi sonuçlar meydana gelebilmektedir. Bazı tümörler, omurilik hücrelerine çok baskı yaptıklarından kas güçsüzlüğü bir iki gün gibi çok kısa bir zaman içinde belirebilirken, bazılarında güçsüzlük çok yavaş ve sinsice ilerler. Özellikle çocuklarda beceriksizlik, düşme atakları şeklinde olan güç kaybı sık görülür ve yine çocuklardaki bir diğer yakınma ise skolyoz (omurga eğriliği) olarak karşımıza çıkar.

    Omurilik Tümörü Ameliyatı

    Omurilik Tümörü Ameliyatı ve İyileşme Süreci:

    Omurilik tümörü tedavisi bir çok medikal uzmanlık alanını ilgilendiren önemli bir süreçtir ve tedavi başlangıcında beyin ve sinir cerrahisi, nöroloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, patoloji gibi bir çok branş uzmanının konsültasyon yaparak sürece karar vermeleri gerekmektedir. Tanı konulduktan ve tetkikler tamamlandıktan sonra tümörün yeri, yayılımı ve olası tipi saptanır, ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ya da immunoterapi gibi tedavi yöntemleri ayrı ayrı ya da tümü birarada kullanılabilir.

    Cerrahi girişim ya da diğer bir deyişle ameliyat omurilik tümörlerinin çoğunda kullanılan esas tedavi şeklidir. Son yıllarda izlenen teknolojideki gelişme nedeniyle bu alanda mikroskopik cerrahi kullanımı çok başarılı sonuçlar alınabilmesini sağlamaktadır. Tanı aşamasında da gelişen tıbbi yöntemler ile bu tümörlerin çoğundan biyopsi alınabilmekte ve tümörün patolojisi belirlenebilmektedir. Omurilik zarı içinde yer alan iyi huylu tümörler mikrocerrahi yoluyla tamamıyla çıkarılabilmektedir. Omurilik içindeki tümörler de eğer yaygın değillerse yine bu yöntemle kolaylıkla alınabilmektedir.Omurilik zarı dışındakiler çoğunlukla metastatik tümörler olup, omuriliği çevreleyen omurgada kırıklar oluşturarak, omurganın yük taşıma kapasitesini düşürebilir, ciddi derecede ağrı ve his kayıplarına yol açabilirler. Bu tür tümörlerde, özellikle omurga tutulumu olan kanserli bir hastada ameliyatın amacı tümörü bulunduğu yerden tamamen çıkarmaktan ziy]]>