Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Omurilik Ağrısı

Omurilik ağrısı, Boyun, sırt ve bel ağrısı olarak adlandırılan omurilik bölgesi ağrıları toplumda en çok görülen şikâyetler arasındadır. Omurilik ağrısı, hareket ederken omurga kemiğinin kayması sonucu oluşur. Genellikle yerden bir şey almak için eğildiğimizde omurga kemiği zorlanır ve bedenin ağırlığını taşıyamaz, kayar. Bu kayma bel ağrısı...

Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı

Beyin omurilik sıvısı kaçağı, beyin omurilik sıvısı yani bos beyin ve omurilik içindeki boşluklar ve bu boşlukların etrafında bulunan zarların içinde dolaşan berrak bir sıvıdır. Beyin omurilik sıvısının dolaştığı alanların dışına çıkmaması yani dış ortama kapalı bir sistem içerisinde yer alması gerekmektedir. Beyin omurilik sıvısının dolaşım...

Omurilik Kisti

Omurilik kisti, omuriliğin içindeki kanalın genişlemesiyle oluşur. Bu tıpta Sirengomiyeli olarak tanımlanır. Bu kanalın tıkanması sonucunda kist meydana gelir. Normalde bu kanalda BOS denilen beyin omurilik sıvısı dolaşmaktadır. Genellikle kist oluşumuna omurilik tümörleri, omurilik yaralanmaları ve değişik enfeksiyonlar neden olabilir....

Omurilik Soğanı Görevleri

Omurilik soğanı görevleri, Omurilik üzerinden taşınan sinirsel uyarıları beyne, beyinden gönderilen tepkileri ve mesajları omuriliğe ileten beyin ile omurilik arasında bulunan organdır. Beyinciğin altında omurilikle pons arasında yer alır. Temel görevi, beyin ile omurilik arasındaki sinirsel iletişimi sağlamaktır. Görünüş itibarıyla soğana b...

Omurilik Düzleşmesi

Omurilik düzleşmesi, Boyun ve bel bölgesindeki kasların uzun süre aynı pozisyonda kalması sonucu kasların iç gerginliği artar ve omurganın gerilen kısmındaki eğrilik giderek azalmaya başlar. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, sürekli ağırlık kaldırmak ve öne eğilerek iş yapmak gibi zorlayıcı pozisyonlar nedeniyle kaslarda gelişen spazmlar di...

Omurilik Açıklığı

Omurilik Açıklığı, Omurga kemiklerinin anne karnındayken doğumsal sebeplere bağlı olarak kapanmamasıdır. Diğer bir adı da spina bifida'dır. Omurga kemikleri anne karnındayken nöral tüp olarak adlandırılan bir yapıda gelişir. Bu yapı hamileliğin 28. Gününde kapanarak içinde omuriliğin gelişeceği bir tüp haline gelir. Omurilik bu tüpün kapanma...

Omurilik Sıvısının Akması

Omurilik sıvısının akması, beyindeki omurilik sıvısının akması tanı koyma aşamasında oldukça dikkat gerektiren bir durumdur. Oldukça zor bir süreçtir. Omurilik sıvısının var olma amacı kafa tası içerisindeki beynin yukarıda tutulmasını sağlamaktır. Aksi taktirde beyin aşağı iner ve ciddi boyutta rahatsızlıklar ortaya çıkar. Omurilik sıvısını...

Omurilik Hastalıkları

Omurilik hastalıkları, inan vücudunda yer alan her yapının vücut fonksiyonları için ayrı ayrı görevleri vardır. Bu yapılardan birkaç tanesi vücudun kilit noktaları arasındadır. Bu kilit noktalarından biri de omuriliktir. Omurilik, merkezi sinir sisteminde omurga kanalında yer alır ve omurgadan kısadır. 1 santim kalınlığı ve 40 santim uz...

Omurilik Sıvısı

Omurilik sıvısı, yani diğer adıyla bel suyu, bedenimizle beyin ve omurilik arasındaki bariyere benzeyen yapıyı korumak ve gerekli geçişkenliği sağlamakla yetkili sıvıdır. Omurilik ve beyin dediğimiz kavramlar birbiri ile ilişkilidir. Bu beyin omurilik sıvısı diye tanımlanan sıvı beyin omurilik yapısının çevresinde ve beyin içerisinde bulunma...

Omurilik Ameliyatı Riskleri

Omurilik ameliyatının riskleri; Genellikle yaşlılarda görülen ve omurilik kanalının daralmasıyla oluşan bir hastalıktır. Tipik olarak yürüyünce ve ayağı kalkınca bacakta bir ağrı ve uyuşma belirtilerine sebep olur. Özellikle yürümekle gelen bacak ağrısı ve sinir kasılması belirtileri omurilik hastalığıyla ilgilidir.Hiç...

Omurilik Görevleri

Omurilik Görevleri, Yaşamsal faaliyetlerimizi sündürebilmemiz için bedenimizin sergilediği istemli ya da refleks davranışların, duyu organlarımız aracılığıyla iletilen mesajlara kazandırılan anlamlar sonucu ilgili organlara bilgi ve komut aktarımı bir bütün olarak "sinir sistemi" adı verilen ve milyarlarca sinir hücresinden oluşan bir yapıyl...

Omurilik Kanseri Belirtileri

Omurilik kanseri belirtileri, beyin gibi omurilikte genişleme olanağından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılamayan bir boşlukta bulunmakta ve bu nedenlerden dolayı küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir. Birincil ya da yayılım sonucu gelişen omurilik tümörleri geleneksel olarak acil beyin cerrahisi olgular...

Omurilik Zedelenmesi

Omurilik zedelenmesi, omurilik beyini beyin sapı, beyincik ile kol bacak ve iç organlar arasında iletimi sağlayan bir yapıya sahiptir. Kol ve bacak, el ve ayaklara beyinden gelen ve hareketi sağlayan sinirlere hareket ile ilgili iletileri getirir. Ayrıca, iç organlarımızın çalışmaları için gerekli iletiler de omurilik tarafından taşınır. Kol...

Omurilik Kayması

Omurilik kayması, Omurga, omur denilen birbirine bağlı seri kemiklerden meydana gelmektedir. Gelişimini tamamlamış insanların yüzde beşinde omurganın en alt kısmındaki kemikleri birleşim noktalarında gelişimsel olarak kırıklar görülebilmektedir. Bu kırıkları ise hareketin fazla olduğu bölgelerde çoğunluktadır. Bu kırıklar iyileşmeyebilir fak...

Omurilik İltihabı Belirtileri

Omurilik iltihabı belirtileri, Omurilik iltihapları akut veya kronik belirtiler ile kendini göstermektedir. Akut belirtiler kronik belirtilere göre daha korkutucu ve rahatsız edicidir. Omurilik İltihabı; tıp dili ile Miyelit, genellikle vücudun herhangi bir yerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle akut olarak başlayan grip, kuduz, su çiçeği, idra...

Omurilik Kırılması

Omurilik kırılması, omurgada bulunan kemiklerden herhangi birinin kırılması oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü omurga hem vücudun temel direğidir hem de bir diğer taraftan beyin ile vücut arasındaki iletişimi sağlayan, omuriliği koruyan bir organdır. Röntgenin x ışınlarının bulunuşundan önce omurga kemiğinde kırık olup olmad...

Omurilik Kireçlenmesi

Omurilik kireçlenmesi, Bel bölgesindeki omurların yaşlanmaya bağlı olarak daralmalar gözlenir. Bu daralmalar zamanla kireçlenme adı verilen hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalık günlük yaşam kalitemizi bozan, hatta aksaklıklara dahi neden olan bir hastalıktır. İş gücünüze ve moral kayıplarına da neden olmaktadır. Omurlarda meydana gelen bu...

Omurilik Sıkışması

Omurilik Sıkışması, Omurilik, omur gövdelerinin arasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen alt kısmından başlayarak aşağıya doğru uzanır. Omurga boyun, bel, göğüs ve sakral bölgesi olmak üzere 5 farklı omur grubu vardır. Bel bölgesinde 5 adet omur bulunmaktadır. Bu bölge vücut ağırlığının en çok yoğunlaştığı omurga bölgesidir. ...

Beyin Omurilik Sıvısı

Beyin omurilik sıvısı, Merkezi sinir sisteminde örümceksi zar tabakasının altında yer alan, aralıkları ve beyin boşluklarını dolduran renksiz ve berrak sıvıdır. Beyin omurilik sıvısı (BOS), beyin ve omurilik içindeki boşluklar ile bunların etrafındaki zarların içinde dolaşan berrak bir sıvıdır. Bu sıvı bulunduğu ortamdan dışarı çıkamaz ve ka...

Omurilik Lezyonu

Omurilik Lezyonu, Omurilik ya da tıbbi ifadesiyle medulla spinalis, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünülebilir. İlki merkezi sinir sisteminin daha yukarı seviyelerine duyu organlarından gelen bilgiyi ileten ya da bu daha üst birimden gelen uyarma sonucu bir sinir teli boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişi...

Omurilik Ameliyatı Sonrası

Omurilik Ameliyatı Sonrası, omurilik omurga kemiklerinin üst üste dizilmesiyle oluşan kanat içerisinden kuyruk sokumuna kadar devam eden bir sinir sistemi bölgesi olarak bilinmektedir. Omurga kanalları omuriliği koruyucu görev görmektedir. Omurganın örevleri arasında aşağıdakileri gösterebiliriz:Beyin ile çevresel sinir si...

Omurilik Fıtığı

Omurilik fıtığı, Belimizde yer alan omurgaların içindeki kıkırdak yapının zedelenmesi ve omuriliğe bağlı sinirleri sıkıştırması eylemine denir. Başlangıçta kuvvetli bir bel ağrısı hissi ve ayak kısmına doğru ilerleyen ağrı şeklinde kendini gösterir. Bazı hastaların dinlenme ve ağrı kesicilere rağmen acısı dinmemesi ve hatta sosyal yaşamların...

Omurilik Daralması

Omurilik daralması, omurilik, omur gövdelerinin arkasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen arka kısmında başlayarak aşağıya uzanır. Omurgada boyun, göğüs, bel ve sakral bölge olmak üzere dört ayrı omur gurubu vardır. Omurilik kanalı daralması daha çok bel ve boyun bölgesinde görülür. Bel bölgesinde beş adet omur vardır. Bu böl...

Omurilik Çatlaması

Omurilik Çatlaması, vücudumuzda bulunan herhangi bir kemiğin kırılmasına bağlı olarak ya da yapılmış bir kazaya bağlı olarak gerçekleşir. Omuriliketrafında oluşan bir sıvı sayesinde korunmaktadır bu sıvının zedelenmesi sonucu omurilik çatlağıgerçekleşir. Bu omurilik çatlakları çok tehlikeli olabilmektedir. Bu hususta hassas davranılmalı...

Omurilik Hasarı

Omurilik Hasarı, istenmedik türden bir darbe ile meydana gelebilen hasarlardır. Bu beklenmedik türden hasarlar yapmış olduğumuz trafik kazaları veya farklı türden kazalardan meydana gelmektedir. Bu hasarlar vücudumuzun tüm yönetim sistemini alt üst etmektedir. Korunan bu omurilik yapacağımız bir yanlış harekette hasar görmeye meyillidir...

Omurilik Nerede Bulunur

Omurilik nerede bulunur? İnsan vücudunun çatısı benzetmesi yapılan iskelet sisteminin belki de en önemli yapısı olan omurga ya da tıptaki adıyla columna vertebralis, merkezi sinir sisteminin patika yolu da diyebileceğimiz çok önemli bir yapıyı yani omuriliği barındırır. Omurilik, beyinle birlikte istemli ya da istemsiz tüm vücut fonksiyonlar...

Omurilik Egzersizleri

Omurilik egzersizleri, Planlı olarak yapılan, tekrar özelliği olan omurga sağlığını korumak için yapılan fiziksel hareketlerdir. Daimi yapılan egzersizin tek nedeni kilo vermek değildir. Aynı zamanda kronik hastalıkları önlemek ve omurga sistemimizin sağlığını korumak amaçlı gereklidir. Bu egzersizler kalp rahatsızlıkları, şeker ve inme...

Omurilik Romatizması

Omurilik romatizması, halk arasında omurilik romatizması olarak bilinen hastalık tıp camiasında Ankilozan Spondilit (AS) olarak tanımlanmaktadır. Omurilik romatizması, bel kemiği ve kalça kemiği arasında bulunan eklemin iltihaplanması sonucu ortaya çıkmaktadır. İltihaplanma sonucu iki kemik birleşerek tek bir kemik pozisyonu alır. Bel bölges...

Gergin Omurilik Sendromu

Gergin omurilik sendromu, gergin omurilik sendromu çocukluk çağının doğuştan gelen bir hastalığıdır. Bu hastalık yetişkinlerde de görülebilir. En çok görülme nedenleri, ayrık omurilik sendromu, kısa ve kalın filum terminale, intradural lipom, lipomyalomeningosel ve meningomyelosel cerrahisi sonrası gelişen yapışıklıklardır. Çocukluk çağında ...

Omurilik Soğanı Dejenerasyonu

Omurilik soğanı dejenerasyonu, Omurilik soğanında meydana gelen bu hastalık insanın omurilik soğanına bağlı tüm faaliyetlerini yavaş yavaş kaybetmesine neden olmaktadır. Sinir sisteminde görülen hücre zedelenmesine bağlı olduğu için tedavisi yoktur. Bu hastalığa yakalanan kişilerde hastalığın şiddeti gün geçtikçe artar ve hastanın durumu her...

Omurilik Felci

Omurilik felci, omuriliğin işlevlerini kaybetmesi olarak tanımlanır. Bu sorunun oluşması için, omuriliğin travma kaynaklı bir baskıya uğraması ya da bir hastalık nedeniyle işlevlerin yitirilmesi gerekir. Bu etkenlerle hasar gören omurilik iletişim görevini yerine getiremez duruma gelir. Yani beyinle organlar arasındaki iletişim, hasarlı bölg...

Omurilik Kopması

Omurilik kopması, Omurilikte kopma genellikle avülsüyon adı verilen yaralanmalar sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar daha çok trafik kazası veya yüksek bir yerden düşme sonucu gerçekleşir. Buna bağlı olarak omurilik üzerinde bulunan sinir kökleri oldukları yerden çıkarlar veya kökten koparlar. Sinirlerde meydana gelen bu kopma omuril...

Beyin Omurilik Sıvısı Nasıl Alınır

Beyin omurilik sıvısı nasıl alınır, beyin kafatası içinde, omurilik de omurlar arasındaki kemik bir kanalın içinde, bir sıvının içerisinde yer alır. Bu sıvıya beyin omurilik sıvısı, diğer adıyla bel suyu ya da BOS denmektedir. Ayrıca beyin içindeki ventrikül denen boşlukların içerisinde barındırılmış olan sıvı, omurilik içindeki bir kan...

Omurilik Erimesi

Omurilik erimesi, diğer adıyla kemik erimesidir. Omurilik erimesi kadınlarda genellikle menopoz oldukları dönemden sonra ortaya çıkar. Erkeklerde de omurilik erimesine rastlanabilir. Omurilik erimesi, kemik yoğunluğunun azalması, kemiklerin zayıf düşmesi ve kemik yapısındaki bozulmalarla birlikte seyreder. Bu bozulmalar sonucunda kemik ...

Omurilik Yapısı

Omurilik yapısı, Omurilik, omurga adı verilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren merkezi sinir sisteminin en önemli yapılarından biridir.Omurilik, beynin bir uzantısını oluşturur ve meninks adı verilen bir zarla örtülüdür. Bu yapının yan yüzlerinde...

Omurilik Sinirleri

Omurilik sinirleri, omurilik omurga denilen kemik bir yapının içinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında boyundan kuyruk sokumuna kadar uzun bir kanal içinde barındıran, merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır. Omurilik kadınlarda yaklaşık olarak kırk üç, erkeklerde ise kırk beş santimetre uzunluğundadır. Yaklaşık olarak 35-40...

Omurilik Tümörü Ameliyatı

Omurilik Tümörü Ameliyatı, Omurilik (Medulla spinalis) tümörleri, boyun, sırt ve bel bölgesindeki yerleşim yerlerine göre belirtiler veren, sıklıkla rastlanan bulguları ise değişik şiddetteki ağrılar olan ve hasta için çok ciddi sonuçlar doğuran tümörlerdir. Nedeni diğer kanser vakalarındaki gibi tam olarak bilinmemekle birlikte, geneti...

Omurilik Metastazı

Omurilik Metastazı, omurga ve omuriliği oluşturmakta olan kemik, sinir sistemi, yumuşak oluşumlu dokular gibi herhangi bir yapıdan oluşum gösterebilen tümörler olarak bilinmektedir. Bu omurilik metastazları genel olarak boyun, sırt bölgesi, bel, kuyruk sokumu gibi her omuriliğin hücrelerini oluşturmakta olan tümörlerden kaynaklanmaktadır.

Omurilik Disk Kayması

Omurilik disk kayması, Çağımızda görülen rahatsızlıklar arasında hızla yerini alan omurilik disk kayması, diskin sert dış tabakasının yarılması sonucu daha yumuşak olan iç tabakanın bu yarıktan dışarıya çıkmasıdır. Tek taraflı ve sürekli uygulanan basınç sonucunda omurlar ve omurgaya bağlı sinirler sıkışır. Bu sinirlerin sıkışması disk kayma...

Omurilik Felci Tedavisi

Omurilik felci tedavisi, omurga ve omurilik anatomisi çeşitli sebeplerle kaybedilir. Omuriliğin hasar görmesi ya da zedelenmesi için, hastalık ya da travmaya bağlı bir baskıya uğraması gerekir. Uğradığı baskı sebebiyle hasar gören bölgelerdeki omurlar ve sinir sistemi, üzerine düşen görevi yapamazlar. Daha farklı bir söylemle, organların has...

Omurilik Tümörü

Omurilik Tümörü, Omuriliği oluşturan kemiklerde veya sinir ya da diğer yumuşak dokularda meydana gelen tümörlerdir. Omurilik tümörünün çeşidi olan Pimer tümörler, omuriliğin yapısını oluşturan hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir. Tümörlerin bir diğerleri de ekstradural (Omürilik zarının dışında olanlar), intradural ekstrameduller (Omurilik z...

Omurilik Eğriliği

Omurilik eğriliği, omurganın gözle rahat bir şekilde sağa ve sola doğru eğilmesiyle kendini gösterir. Bu hastalığın diğer adı Skolyozdur. Tam anlamıyla hastalık olmayan skolyoz aslında bir bulgudur. Skolyoz birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar. Skolyozun kişiye göre farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler kişinin yaşı...

Omurilik Kitlesi

Omurilik kitlesi, omurilik tümörleri omuriliği saran tabakanın arasında ya da tabakanın yüzeyinde gelişen anormal hücre kütleleridir. İyi huylu olarak adlandırılan yani yayılma olasılığı olmayan tümörlere, kanserli ve yayılması yüksek muhtemel tümörlere oranla daha sık rastlanmaktadır. Bazı tümörler vücudun farklı yerinde kanser olarak başla...

Omurilik Kemiği

Omurilik kemiği, Temel ve en çok bilinen görevi vücudun dik durmasını sağlamak ve dengeli bir şekilde hareket etmemizi sağlamak olan, vücudun ve iskelet yapısının temel direği olan en önemli kemik yapısıdır. Beyinden gelen sinir kanallarının buradan geçmesiomurilik kemiğinin önemini iki kat artırmaktadır. Omur adı verilen birbirine geçm...

Omurilik Nedir

Omurilik nedir, omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinirsel dokuya denir. Diğer bir söylemle murdariliktir. Omur ilik kafa tasının arkasında, beyin sapı denilen yerden başlayıp, kuyruk sokumuna kadar uzanan otuz bir ayrı kemiğin bir araya gelmesiyle oluşan, kordon şeklinde uzanan, merkezi sinir sistem...

Omurilik Pili

Omurilik pili, omurilik kafa tabanından kuyruk sokumunda kadar uzayan bir yapıya sahiptir. Omurganın içerisinde parmak kalınlığında bir yapı vardır ve buradan geçer. Vücutta bir elektrik sistemi gibi çalışır. Vücudun sağ ve sol taraflarına sinirleri verir. Vücuda gelen uyarıcılar sinirler aracılığıyla omuriliğe oradan da beyne iletilir. Omur...

Omurilik Nakli

Omurilik nakli, Omurilik nakli aslında omur nakli olarak bilinmekte fakat bu bilgi yanlış anlaşılmaktadır. Omurilik nakli aslında kök hücre naklinden ibarettir. Felç geçirmiş hastaların tedavi şekilleri arasında kök hücre tedavisi de yer almaktadır. Hasta olan kişi ile kök hücre örnekleri alınacak kişi arasında kök hücre naklinden ibarettir....

Omurilik Eğriliği Egzersizleri

Omurilik Eğriliği Egzersizleri, Egzersiz belli bir hedef doğrultusunda, düzenli ve bilinçli olarak yapılan vucut hareketlerine verilen addır. Tıbbi açıdan egzersizin tedavi edici ve tedaviyi destekleyici unsuru inkâr edilemez bir gerçektir. Özellikle omurilik rahatsızlıklarında kasları güçlendirmeye yönelik yapılan egzersizler omuriliğin üze...

Omurilik Eğriliği Ameliyatı

Omurilik eğriliği ameliyatı, insan omurgasına bakıldığında, omurganın tamamen düz olmadığı görülmektedir. Bel ve boyun bölgesinde lordoz adı verilen hafif çukurluk ve sırt bölgesinde kifoz adı verilen hafif kamburluk söz konusudur. Arkadan bakıldığında ise tamamen düz bir şekilde olmalıdır. Omurga eğriliğine tıp ilminde skolyoz adı verilmişt...

Omurilik Anatomisi

Omurilik anatomisi, Genel olarak üç bölümde incelenen omurilik yapısı oldukça karışık aynı zamanda sistemli bir anatomiye sahiptir. Bu bölümlerde yedi adet boyun, 12 adet sırt ve bel omuru bulunur. Bel omurlarının altında omurga yapısına ait sakrum kemiği ve onun altında ise omurga kökenine sahip kuyruk sokumu kemiği vardır.

Omurilik Yaralanmaları

Omurilik Yaralanmaları omurgada bulunan sinir dokularının dışarıdan gelen darbelerle, travmalarla veya başka sebeplerle meydana gelen yaralanmalardır. Omurilik enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan yerdir ve kemiğe göre daha yumuşak bir yapıya sahiptir bu nedenle omurilik yaralanmaları ve zedelenmeleri sık görülmektedir. Omurilik beyinden ald...

Omurilik

Omurilik, beyin sapından kuyruk sokumuna kadar uzanan ve omurga içinde boylu boyunca bir kanal içeren merkezi sinir sisteminin en önemli parçalarından biri olan bölgeye omurilik adı verilir. Üst tarafında omurilik soğanı ile birleşirken alt tarafta da bir koni şeklini alarak sonlanır. Üzerinde örümceğe bezeyen ve dıştan içe doğru sert...

 

Omurilik Ağrısı
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Omurilik Kisti
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Düzleşmesi
Omurilik Açıklığı
Omurilik Sıvısının Akması
Omurilik Hastalıkları
Omurilik Sıvısı
Omurilik Ameliyatı Riskleri
Omurilik Görevleri
Omurilik Kanseri Belirtileri
Omurilik Zedelenmesi
Omurilik Kayması
Omurilik İltihabı Belirtileri
Omurilik Kırılması
Omurilik Kireçlenmesi
Omurilik Sıkışması
Beyin Omurilik Sıvısı
Omurilik Lezyonu
Omurilik Ameliyatı Sonrası
Omurilik Fıtığı
Omurilik Daralması
Omurilik Çatlaması
Omurilik Hasarı
Omurilik Nerede Bulunur
Omurilik Egzersizleri
Omurilik Romatizması
Gergin Omurilik Sendromu
Omurilik Soğanı Dejenerasyonu
Popüler İçerik
Omurilik Ağrısı
Omurilik Ağrısı
Omurilik ağrısı, Boyun, sırt ve bel ağrısı olarak adlandırılan omurilik bölgesi ağrıları toplumda en çok görülen şikayetler arasındadır.Omurilik ağrıs...
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Beyin omurilik sıvısı kaçağı, beyin omurilik sıvısı yani bos beyin ve omurilik içindeki boşluklar ve bu boşlukların etrafında bulunan zarların içinde ...
Omurilik Kisti
Omurilik Kisti
Omurilik kisti, omuriliğin içindeki kanalın genişlemesiyle oluşur. Bu tıpta Sirengomiyeli olarak tanımlanır. Bu kanalın tıkanması sonucunda kist meyda...
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik soğanı görevleri, Omurilik üzerinden taşınan sinirsel uyarıları beyne, beyinden gönderilen tepkileri ve mesajları omuriliğe ileten beyin ile ...
Omurilik Düzleşmesi
Omurilik Düzleşmesi
Omurilik düzleşmesi, Boyun ve bel bölgesindeki kasların uzun süre aynı pozisyonda kalması sonucu kasların iç gerginliği artar ve omurganın gerilen kıs...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Omurilik Ağrısı
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Omurilik Kisti
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Düzleşmesi
Ne Kadar Sürer Bu Durum?
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Ne Kadar Sürer Bu Durum?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024